Marathi Sex Story आकर्षक संधी मिळाली

Marathi Sex Stories राणी हि शाळेतील मैत्रीण तर एकाच कॉलेज मध्ये शिकून. एका ऑफिस मध्ये दोघे हि काम करत. त्या मुळे आमची मैत्री इतकी खास झाली होती कि एकमेका शिवाय मन राहू शकत नवह्त. एकमेकाचा विश्वास पण तितकाच होता.राणी ची तशी खूप चेष्टा करायचो. ती माझ्यावर कधी रागवत नसे. एक दिवस माझी तबियत ठीक नव्हती म्हणून मी काही दिवस ऑफिसला गेलो नाही. मी एकटाच घरी होतो आई आणि बाबा मामच्या घरी गेले होते. माझ नाव प्रसाद असल तरी आई मला लाडाने सोन्या म्हणत. आणि आई बरोबर राणी हि सोन्या म्हणत.त्या दिवशी घरी कोणी नव्हते. त्या एकंतात आम्ही दोघेच होतो.मला हि पहिल्यांदा अशी संधी मिळाली होती. राणी सोबत मन मोखळ करून बोलण्याची तिचे सुंदर आकर्षक रूप पाहून मला खूप काम वासानाची इच्छा झाली होती. राणीचे उरोज अधून मधून जरा बाहेर डोकावत होते ते मी अनेकदा पहिले होते.

पण ते पूर्ण पाहण्याची संधी मला मिळत नव्हते. व त्या सुख साठी मी व्याकूळ झालो होतो. कधी एकदा तिच्या सौंदर्य बरोबर काम क्रीडा करेन.आणि माझी तहान भागेल अस वाटत राणी ने माझ्या डोळ्यात एक विलक्षण प्रेम आणि काम सुखाची आतुरता पाहली असावी. ती थोडा वेळ गप्पा राहून माझ्या कडे एकटक पाहत राहिली. आणि थोडी जवळ सरकून बसली.पाहता पाहता मी हि राणी कडे खेचत जात होतो. आणि मला हि तेच हव होत.मी हळूच राणी चा हात धरून राणी ला जवळ घेतलं आणि ती लाजून खाली मन घालून गप्पं बसली.कदाचित माज्या भावना राणी पर्यंत पोहचल्या असाव्यात म्हणूनच गप्पं बसली असावी.मी राणी ला अलगद मिठीत घेतल राणी ला बाहुपाशात घेताच माझ मन भाराहून गेल. राणी ला गच्च मिठी मारली. राणी च्या गरम गरम स्पर्शाने माझे लिंग ताठर झाले. राणी च्या ओठाचा अलगद एक चुंबन घेतले. राणी ला हि खूप छान वाटल. तिने मला प्रतिसाद देत आपले ओठ माझ्या ओठमध्ये देऊन माझ्या ओठाचा रस पित होती.

माझा एक हात राणी च्या छातीवर ठेवला आणि राणी चे उरोज हळूच कुरवाळू लागलो. पण माझा लिंग खूप ताठर झाल होत. राणी च्या उरोजावर हात फिरवत फिरवत राणी च्या छातीवरचे वस्त्र दूर केले. ती हि खूप उत्तेजित झाली होती.तिची उरोज खूप गोरे पण आणि मोठे होते. ती नाजूक दिसणारी लाल कलरची बोंडे मला ती चोकण्यास भाग पडत होते.मी एक हात राणी च्या उरोजावर ठेवत एक उरोज माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो. राणी चा एक एक चीत्कार मला राणी च्या उरोजामध्ये जाणवत होते. मी राणी चे बोंडे चोखून चोखून लाल बुंद केली होती आणि हळू हळू सरकत पोटा जवळ आलो आणि बेंबीत जीभ घालण्याचा प्रयत्न करीत राहिलो.पण दुसरा हात योनीवर फिरवत तिची नीकर दूर केली. तिची ती नाजूक योनी आणखी मला उत्तेजित करत.

मी राणी च्या योनीत बोट घातल ती खूपच उत्तेजित झाली. थोड्या वेळा नंतर मी माझी जीभ राणी च्या योनी वर फिरवत राणीला खूप उत्तेजित केल राणी ने न राहून माझे लिंग पकडले आणि आपल्या तोंडात घेऊन आकर्षक मुख मैथुन करू लागली. मी ही राणी ला प्रतिसाद देत राणी ला हिसके देऊ लागलो. आणि थोड्या वेळात वीर्य पात होताच समजताच मी स्वतःला संभाळल आणि राणी ला झोपण्यास सांगितल. आणि तिच्या योनीवर माझे लिंग घासू लागलो. आणि योनीत घालून राणी चे उरोज दाबत बसलो. आणि ओठाचे दीर्घ चुंबन घेत राणी ला हिसके देत राहिलो. आणि थोड्या वेळातच माझ वीर्य पात झाला आणि दोघांनी हि मन सोक्त काम सुखाचा आनंद घेतला.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत