Marathi Sex Stories विर्यदान 6

Marathi Sex Stories ती किंचीतशी हसली व म्हणाली, “तुम्ही ऋषीं नाहीत पण माणूस तर आहात ना… तुम्ही आमची खोली घेतल्यापासून तुम्हाला पाहून आमच्या आशा पल्लवित झाल्या. कारण तुम्ही तरुण आहात, दिसायला सुंदर आहात, तुमच्यापासून होणारा बाळ हा सुंदरच निपजेल, गोरागोमटा असेल यात काही शंका नाही म्हणून आम्ही तुमचीच निवड केली.”

हिसके मारता मारता थोडं थांबून पुन्हा ती म्हणाली, “शिवाय तुम्ही आमच्याच घरी, बाजूच्याच खोलीत राहत असल्याने हे काम पार पाडण्यास काहीही अडथळा येणार नाही. आणखी तुमचं लग्न न झाल्याने या कामात विघ्न निर्माण करणारी कुणी नाही. सहसा बायको अडथळा आणत असते. म्हणजेच तुम्ही ब्रह्मचारी असल्याने आमच्यासाठी हा प्लस पॉइंट होता. मग तुम्हाला कसं पटवायचं हे काम माझ्या नवर्*याने माझ्याकडे सोपविले.” इतकं ती एकादमात बोलून गेली.

थोडं थांबून व हिसक्याचा वेग वाढवून ती म्हणाली, ‘आता तुम्हाला कसं पटवलं ते विचारू नका ! ते तुम्हाला माहिती आहेच !.’

“अच्छा… तर मी तुमच्या बाळाचा बाप होणार… कुवारां बाप…” असं मी तिला विनोदाने म्हणालो. ती हो म्हणत खळाळून हसली व माझ्या लवड्यावर तिने आपली पुदी आणखी दाबली.

मग तिने माझ्या लवड्यातून हळूहळू पुदी बाहेर काढून बाजूला उताणी झोपली. थोडावेळ तशीच पडली. नंतर तिने माझा हात पकडला व मला तिच्या अंगावर चढण्याचे खुणावले. मी मग तिच्या अंगावर चढलो. ती मला घट्ट पकडून माझे चुंबन घेवू लागली. मीपण तिच्या ओठाचे जोरात चुंबन घेवू लागलो. तिने फाकवलेल्या तोंडात मी माझी जीभ सरळ आत घातली. तीपण माझी जीभ चोखू लागली. आमच्या जिभा एकमेकांच्या तोंडात नाच करू लागल्या.

मग मी माझे तोंड तिच्या स्तनावर सरकवले. स्तनाचे रबरासारखी ताठ झालेले निप्पल तोंडात घेवून चोखण्याचा मोह मला आवरता आला नाही. तिच्या तोंडातून उन्मादाने चित्कार बाहेर पडत होते. तिच्या स्तनात दुध असते तर ते मी भरभरून पिलो असतो. अशा पद्धतीने मी तिचे स्तन चोखत होतो.

तिने माझा कडक लवडा आपल्या हातात धरून आपल्या पुदीच्या भोकावर बरोबर ठेवला. काही क्षण मी त्याला तिच्या पुदीच्या चिरेवर वर खाली घासला. नंतर पुन्हा तिने त्याला तिच्या पुदीच्या बाहेरील पटलाच्या थोडा आत ढकलून पुदिच्या भोकावर ठेवला. तिने तिचा पार्श्वभाग वर उचलून व माझे नाक हळूच हाताच्या दोन बोटाच्या चिमटीत पकडून पुदित लवडा घालण्यासाठी मला मुक संमती दिली.

मी हळु हळू माझा लवडा तिच्या पुदीत घालायला सुरुवात केली. जसा मी लवडा आत ढकलत गेलो, तशी तिची पुदी फुलाच्या पाकळ्यासारखी उघडत गेली. माझा लवडा तिच्या पुदीत लोण्यात सुरी चालवल्यासारखा आत आत जाऊ लागला.

अचानक तिने खालून धक्का दिला व माझा लवडा सरळ तिच्या पुदीत मुळापर्यंत खोल घुसला. बापरे…! तिच्या पुदीने माझा लवडा घट्ट पक्कडीत पकडल्यासारखा वाटत होता.

मग मी तिच्या पुदीत माझा लवडा आत बाहेर करत तिला आवेशाने झवू लागलो. तीही मला खालून धक्के देत साथ देवू लागली.

माझे गाल ती हाताच्या बोटाच्या चिमटीत पकडून गालगुच्चा घेत होती. एखाद्या बाळाचा मुका घ्यावा तसा ती माझ्या दोन्ही गालाचा ती आपल्या मदनमस्त ओठाने गोड पापा घेत होती.

मी तिच्या स्तनाला तोंडात धरून अधीरतेने चोखू लागलो. मध्येमध्ये मी तिचे उत्तेजीत झालेले निप्पल जिभेने दुध पिल्यासारखे ओढत होतो. तिचे स्तन कोरडे असल्याने त्यातून दुघ निघत नव्हते, ती वेगळी गोष्ट !

तिच्या पुदीत माझा लवडा आत बाहेर होवू लागला. मीही तिच्या नितंबांना धरून तिला माझ्या लवड्यावर वर खाली करू लागलो.

मी तिला मजेत झवायला लागलो. तिचे शरीर तालबद्धरीत्या हलत होते. माझ्या झवण्याने. लवकरच माझा लवडा तिच्या पुदीरसाने पुर्ण ओला झाला होता. ज्यामुळे आत-बाहेर करतांना पुदीच्या काठाला घासत होता. ते घर्षण कमालीचे सुखद वाटत होते. माझ्या प्रत्येक हिसक्याने ती आनंदाने विव्हळत होती. मला तिला हेपायाला खूप मजा येत होती.

“भाऊजी, तुम्ही याआधी कुणा बाईला हेपले काय ? माझ्या नवर्*यापेक्षाही तुम्ही कितीतरी छान हेपता ? तुम्हाला कोणी शिकवले असे ?” ती माझ्या डोळ्यात डोळे घालून बोलली.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत