Marathi Sex Stories विर्यदान 3

Marathi Sex Stories “बरं बर … जेवण तयार आहे. फ्रेश होवून या… जेवायला…”
मी मान हलवून हो म्हटले.

Marathi Sex Stories मी फ्रेश होवून पैजामा-शर्ट घालून तिच्या घरात गेलो. तिने जेवणाचे दोन ताट केलेत. मस्त पंचपक्वानाचा रुचकर स्वयंपाक केला होता. दोघांनीही मग हसत हसत एकत्रितपणे जेवण केले.
“खूप छान…! खूप छान जेवण झाले, वहिनी.” मी तिच्या चेहर्*या कडे पाहत बोललो.
मी तिचे असे कौतूक केल्याबरोबर तिचा चेहरा आनंदाने फुलून गेल्याचे मला दिसले.

“आता मी जाऊ ?” असे म्हणून मी तिचा निरोप घेणार तर ती मला अडवून म्हणाली,
“नाही… कुठे जाता ? आणखी एक खास कार्यक्रम राहिला. थांबा थोडा वेळ. मी आवरून आलेच.” ती म्हणाली.

आणखी कोणता कार्यक्रम राहिला, याची मला उत्सुकता लागली. ती पसारा आवरून येईपर्यंत मी तसाच पाटावर बसून राहिलो. ती आल्यावर म्हणाली,
“चला आतमध्ये… बेडरूममध्ये…”

मी तिच्या मागेमागे बेडरूममध्ये गेलो. तिथे पाहतो तर काय…? रंगीबेरंगी फुलांनी सजवलेली तिची बेडरूम पाहून मी अक्षरशः थक्क झालो. बेडच्या मखमली चादरीवर गुलाब व मोगर्*याच्या फुलाच्या पाकळ्या टाकल्या होत्या. त्याच्या मोहक सुवासाने मी बेधुंद झालो. मी भान हरपून नुसतेच काहीवेळ पाहत राहिलो. मला हे सारे अनपेक्षित होते.

ते पाहून माझ्या डोळ्याचे पारणेच फिटले, म्हणाना !. मी सिनेमात सुहागरात साजरी करतांना असे दृश्य पाहिले होते ? मी हर्षचकित होवून माझ्या तोंडातून सहज शब्द बाहेर पडले. “हे काय सुहागरात सारखी बेड सजवली, तुम्ही…?”

“हो. माझ्यासाठी ही दुसरी सुहागरात असेल. पण तुमच्यासाठी मात्र पहिलीच सुहागरात आहे. नाही का ?”
आता मी समजून चुकलो की, दुसरा कार्यक्रम म्हणजे हाच असावा ! आता त्यातून माघार घेता येत नव्हती. असं ते मदनमस्त वातावरण पाहून कोणताही माणूस विरघळून गेल्याशिवाय राहणार नाही. विस्तवाजवळ तूप ठेवले तर ते वितळणारच. तशीच माझी गत झाली होती. माझ्या शरीरातून काम लहरी वाहू लागल्या होत्या.

कामवासनेने मी पुरता पेटलो होतो. इकडे त्या कल्पनेने माझा लवडा लोखंडासारखा कडक होवून ताडताड पैजाम्यात उसळ्या मारत होता.

आता त्या बेडवर कामज्वराने भडकलेलं माझं शरीर झोकून दिल्याशिवाय राहवले नाही. मी जसा तिच्या बेडवर उताणा झोपलो. त्याचक्षणी तीपण माझ्या अंगावर येऊन झोपली. तिच्याही अंगात कामवासना पेटून निघाली असावी. मीतर पूर्णत: कामांध झालो होतो..

तिने माझ्या छातीवर तिची छाती भिडविली. तिचे दोन्हीही फुगेलेले स्तन मझ्या छातीवर दाबल्या जात होते.. मग तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडाजवळ आणून माझ्या गालाचा, कपाळाचा मुका घेतला. माझ्या ओठावर ओठ ठेवून दीर्घ चुंबन घेतले. माझ्या तोंडात जीभ टाकून रसपान करू लागली. तिला या गोष्टीची सवय असेल, पण मला मात्र ह्या गोष्टी अगदी नवीनच होत्या. मी तिच्या या कामुक आक्रमकतेने पुरता बेभान झालो होतो.
तिने माझ्या अंगातल्या शर्टाच्या गुंड्या काढण्यास सुरुवात केली. मग मी तो शर्ट छाती थोडी वर करून काढून टाकला. मग ती माझा पैजामा खाली सरकवीत होती. शेवटी मी पायातून पैजामा व चड्डी बाहेर काढला. तेव्हा माझा टर्र फुगलेला लवडा एकदम बाहेर पडला. आता मी पूर्णपणे उघडा झालो होतो.

मग मी तिच्या ब्लॉउजचे हुक्स काढायला लागलो. आतमध्ये ब्रा नव्हतीच. बहुदा तिने आधीच काढून ठेवली असावी. त्यामुळे तिचे गरगरीत गोल असलेले दोन्ही स्तन सताड उघडे पडलेत. मग मी माझ्या दोन्हीही हाताने तिच्या स्तनाला कुरवाळयाला लागलो. तिचे ते मदनमस्त स्तन किती दाबू न किती नाही असे मला झाले होते. ते इतके मोठे होते की ते माझ्या एका हातात मावत नव्हते. दोन्ही हाताने एक एक स्तन धरुन दाबत होतो. तिच्या ताठ व कडक झालेल्या निप्पलला धरत होतो. एका हातात स्तन धरुन दुसरा हात तिच्या साडीवर नेला. पेटीकोटात खोचलेल्या साडीला बाहेर काढले. मग तिच्या पेटीकोटाचा नाडा सोडला. आत मध्येही चड्डी नव्हतीच. म्हणजे ती आधीपासूनच तयारीत होती. तिने मग साडी व पेटीकोट पायातुन काढून घेतला. आता ती पुर्णपणे नग्न झाली होती. एखाद्या स्त्रीचे नग्न शरिर मी पहिल्यांदा पाहत होतो. तिचे ते छातीवरील गोलगोल, मोठेमोठे स्तन पाहून बेधुंद झालो होतो.

मग तिने माझ्या ताठ झालेल्या लवड्याजवळ तिने तिचा पुदीचा भाग आणला. माझ्या डोळ्यात ती खोलवर पाहू लागली. मी ओठावर हसू आणून तिच्या कृत्याला मूक संमती दिली.

“भाउजी…. तुम्ही किती छान दिसता ? तुमची भरदार छाती पाहून मी केव्हाचीच तुमच्यावर फिदा झाली होती. मला तुमच्या छातीवर माझी छाती कधीतरी ठेवता येईल का याचे स्वप्न पाहत होती.”

“वहिनी, तुम्हीपण किती सुंदर दिसता ? तुमच्या ह्या भरदार स्तनाकडे पाहून मला कधीतरी हातात धरता येईल का याचे मी पण स्वप्न पाहात होतो. आता तो सोनेरी क्षण आला मी खरेच भाग्यवान असे मला वाटत आहे.”

मग तिने तिचे दोन्ही पाय माझ्या पायावर, मांड्या माझ्या मांड्यांवर ठेवल्या. मी तिच्या उघड्या मांड्यावर, तिच्या भरीव नितंबावर, पाठीवर माझा हात सहज फिरवीत होतो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत