Marathi Sex Stories विर्यदान 2

Marathi Sex Stories त्यांची बायको तशी दिसायला साधारण म्हणजे थोडी सावळ्या वर्णाची होती, पण नाकी डोळी तरतरीत होती. चेहरा आकर्षक होता. एकदम सेक्सी होती. तिचं वय साधारण २५-२६ वर्षांचे असेल.

जेव्हा जेव्हा ती माझ्या समोर यायची, तेव्हा तेव्हा माझ्या मनात तिच्याविषयी लैंगिक भावना जागृत होत होत्या. तिचे केस काळेभोर आणि लांब होते जे तिच्या नितंबाच्या खाली पोहचत होते. लग्न होवून १० वर्षे होवूनही तिची जवानी ढळलेली दिसत नव्हती. तिचे चमकणारे तेज व काळे डोळे, सरळ नाक मला नेहमीच भुरळ पाडत असे. ती खरोखरच मादक दिसत होती. तिचे उरोज मोठे आणि भरदार दिसत होते.

एकदा मी असाच खोलीत स्वयंपाक करीत होतो. तिने मला काहीतरी खायला आणले. मी उठून तिच्या जवळचे भांडे घेऊन टेबलावर ठेवले आणि मागे वळलो तर ती खाली पडत असल्याचे मला दिसले. मी क्षणात तिला पकडले. तेव्हा तिच्या छातीवरचे स्तन माझ्या दोन्हीही हातात अलगद आले.

“काय झाले, वहिनी ?’ मी त्याच अवस्थेत तिला म्हणालो.

“काही नाही भाउजी, चक्कर आल्यासारखे वाटले. बरे झाले तुम्ही धरले. नाहीतर तर मी खाली पडली असती.” ती माझ्या डोळ्यात डोळे घालून बोलली. तिच्या मादक शरीराचे स्पर्शसुख पहिल्यांदा मी अनुभवत होतो.

तिच्या छातीवरील स्तनाचा फुगीर भाग माझ्या दोन्ही हातात असतांना तिचा काहीच प्रतिकार दिसत नव्हता. त्यामुळे तिने मुद्दाम पडण्याचे नाटक केले असावे, असे माझ्या लक्षात आले. मी हात सोडण्याचा प्रयत्न करीत होतो. पण तीने माझ्या हातावर हात ठेऊन ती मला हात सोडू देत नव्हती. मग मीही तिचे उभारलेले स्तन दाबण्यात मजा घेऊ लागलो.

मी तिला विचारले. “काय विचार दिसते, वहिनी ?’

ती म्हणाली, “तुम्ही मला खूप आवडता भाउजी… असंच तुमच्या मिठीत राहावे असे मला खूप वाटते.”
मग तिने माझ्याकडे मान वळवली. हीच संधी साधून मी माझे ओठ तिच्या गालावर नकळत टेकवले. मी तिच्या गालाचे हळुवार चुंबन घेतले. मग तिच्या ओठावर ओठ टेकवले. त्यावेळी माझे सर्वांग शहारले. एखाद्या स्त्रीच्या ओठाचे अशाप्रकारे चुंबन घेण्याची ही माझी पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे माझ्या अंगात जबरदस्त विजेचा प्रवाह खेळत आहे, असं काहीतरी होत असल्याचे मला भासत होते.

माझ्या पैजाम्यातील लवडा मोठा होवून थाड्थाड उडत होता. त्यातून गरम गरम वाफा बाहेर पडत असल्यासारखे वाटत होते.

माझी कॉलेजची वेळ झाल्याने मी तिला म्हटले, “बस, वहिनी. आता ऐवढेच. बाकी आपण कधीतरी करू. मला आता कॉलेजला जायची तयारी करायला पाहिजे. नाहीतर उशीर होईल.”

मग मी तिची मिठी सोडली. तिने पण नाखुशीनेच मला सोडले. माझ्याकडे कटाक्ष टाकून माझ्या खोलीच्या बाहेर पडली. तिच्या त्या मादक नजरेने मी पुरता घायाळ झालो होतो. त्या दिवशी व रात्री मला त्याच क्षणाची राहून राहून आठवण येत होती.

दुसर्*या दिवशी सकाळी ती परत माझ्या खोलीत आली. त्यावेळी मी कोलेजला जाण्यासाठी कपडे घालीत होतो. ती आताही काहीतरी भांड्यात घेऊन आली होती.

ती मोठी खुषीत दिसली. मला म्हणाली, “माझा नवरा ऑफिसच्या ट्रेनिंगसाठी बाहेर गावला गेलेत. आता ते पंधरा दिवस येणार नाहीत. तेव्हा तुम्ही आज रात्रीला माझ्याकडेच जेवायला या.”

“हो. येईन ना… नक्कीच येईन…” मी म्हणालो.

मी कॉलेजला जायला निघाल्याने ती पण थांबली नाही.

कॉलेजमध्ये एक्स्ट्रा क्लास असल्याने त्या दिवशी संध्याकाळी मी उशिराच घरी आलो. पाहतो तर ती साजश्रुंगार करून प्रेयसीसारखी माझीच आतुरतेने वाट पाहत होती. जणुकाही मी तिचा प्रियकरच होतो की काय ?

तिने भरजरी काठापदराची, मोरपंखी रंगाची शालू नेसली होती. तीने बहुतेक ब्युटी पार्लरमध्ये जावून आपला चेहरा उजळून घेतला असावा. कारण यापूर्वी असा तिचा तजेलदार चेहरा मी पाहिला नव्हता. केसाला तिने मोगर्*याच्या फुलाचा गजरा गुंफला होता. तिचा चेहरा प्रफुल्लीत दिसत होता. तिच्या नटण्याने ती खरोखरच सुंदर दिसत होती. ह्यावेळी मला तिच्या अलौकिक सौन्द्रयाचं खर्*या अर्थाने दर्शन घडले.

“काय भाउजी ? मी केव्हापासून तुमची वाट पाहत आहे.” मला ती नाराजीच्या सुरात म्हणाली.
“सॉरी वाहिनी.. उशीर झाला. एक्स्ट्रा क्लास होता. आता तुमच्याकडेच जेवण असल्याने मी काही घाई केली नाही. पण वहिनी, तुम्ही या साडीवर फारच सुंदर दिसता…तुमचा चेहरापण आकर्षक आहे.” मी तिची स्तुती करून तिला समजाविन्याच्या सुरात बोललो

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत