Marathi Sex Stories वहिनी

Marathi Sex Stories शहरातील फ्याट संस्कृतीत सतत प्रत्येक वर्षा दोन वर्षाने घर बदलावे लागते दोन तीन महिने झाले नवीन बिल्डिंग मध्ये रहावयास आलो होतो बिल्डिंग तशी जुनीच होती परंतु हवेशीर होती चार मजली इमारतीत चौथ्या मजल्यावर आम्ही रहावयास आलो होतो तेथे अगोदरच एक कुटुंब रहात होते. आमची थोडी ओळख झाली होती समोरच रहावयास असल्याने व वरती कोणी नसल्याने समोरच्या वहिनी आमच्या घरी अधून मधून येत असत एक दिवस माझ्या बायकोच्या माहेरी अचानक जावे लागले तेथे गेल्यावर समजले ती तीन चार दिवस येणार नाही. दुसरे दिवशी सकाळी मला उठूच वाटत नव्हते माझे डोके खूप दुखू लागले होते मी कसा बसा उठलो दुध घेतले व तसाच बेडरूम मध्ये झोपलो दार ढकललेले होते दुपारी साडे अकरा च्या वेळेला समोरच्या वहिनी दार ढकलून तडक बायकोचे नाव घेत आत आल्या तेव्हा माझी झोप काहीशी मोडली व मी आतूनच म्हटले ती घरात नाहीये माझा आवाज खोल गेलेला होता व आवाजातच मी आजारी असल्याचे बहुतेक जाणवत असावे कारण वहिनी माझ्या आवाजाचे दिशेने बेडरूम कडे येत आजारी आहात कां असे विचारत थेट आत आल्या मी बेड वर झोपलेले होतो अगो बाई काही दुखते आहे कां असे त्यांनी विचारले मी हो म्हटले तर त्यांनी काय दुखते आहे विचारले मी म्हणालो डोके दुखते आहे त्या बरोबर सगळे अंग दुखते आहे. त्या म्हणाल्या काही लावले की नाही ओषध वगैरे घेतले कां मी म्हटले घरातील ओषधची बाटली सापडली नाही तशा त्या म्हणाल्या मला म्हणायचे मी दिली असती मी गप्पच बसलो तशा त्या लगेच आपल्या घरी गेल्या त्याना एक मुलगा आहे तो शाळेत गेलेला होता तर पती सकाळी ऑफिसला जातात त्यामुळे चौथ्या मजल्यावर आम्ही दोघेच होतो तसे. वहिनीनी एका हातात ताटात पोळी भाजी तर एका हातात व्हिक्स व दुसरा एक मलम आणला माझ्या जवळ येऊन थोडे खाऊन घ्या बरे म्हणत मला बळजबरीने दोन पोळ्या खायला भाग पाडले त्यानंतर त्यांनी मला झोपायला लावले व म्हणाल्या मी लावू कां तुमच्या डोक्याला व्हिक्स मी त्यांना नको कशाला म्हणालो पण त्यांनी असे काय कर्ता झोपा बरे नीट म्हणत मला थेट आदेशच दिला मी गुलामासारखा पलंगाचे कडेला झोपलो तशा त्या माझे जवळ बसल्या व माझ्या डोक्याला व्हिक्स लाऊ लागल्या मला तर काय होते आहे हे समजतच नव्हते मी त्याचे बद्दल कधी ही असा तसा विचार केला नव्हता पण एक जवान स्त्री जवळ बसून डोक्याला चोळत असेल तर कोणाची नियत फिरणार नाही व वहिनी तर तशी गोरी पान व अत्यंत सुंदर होती त्यामुळे मी तर पुरता घायाळ झालो त्यांनी माझ्या नजरेला नजर भिडवली व माझे विचार बदलेले आहेत हे नक्कीच ओळखले कारण त्या अजून सैल झाल्या आज बहूतेक माझ्या एकटेपणाचा फायदा घ्यायचाच असेच त्यांनी ठरवले होते की काय कोण जाणे व त्यांनी डोके दाबता दाबता माझ्या बायकोबद्दल विचारपूस करायला सुरुवात केली ती दोन तीन दिवस येणार नाही म्हटल्यावर त्यांनी माझ्या पहिले जाळे टाकले व व डोके दाबता दाबता माझ्या गालावरून नकळत बोट फिरवले मी त्याने डोळे बंद करून घेतले व त्याना मिळायचा तो इशारा मिळाला त्यांनी मला विचारले फक्त डोकेच दुखते आहे की अजून काही दुखते आहे मी म्हटले अहो सगळे अंग दुखते आहे. त्यांनी लटकेच खरच म्हणत मग काय सगळे अंग दाबून देऊ काय म्हटले मी म्हटले अहो कशाला उगाच त्रास पण आपण डोके दाबले व ते उतरले पण……..
वहिनीला कळून चुकले होते की आग दोन्ही बाजूला लागलेली आहे पण सुरुवात कोणी करायची व कशी करायची हा बहूतेक प्रश्न होता तेव्हा मी म्हणालो तुमच्या हातात तर जादू आहे ही जादू इतर ठिकाणी फिरली तर ते ही दुखायचे राहील असे म्हटले मला माहित होते वहिनीनी आज मनाची तयारीच केलेली आहे त्यामुळे नाही म्हणणार नाहीत त्या म्हणाला उगाच काही तरी असे काही नाही काय काय दुखते आहे विचारले तेव्हा मी म्हणालो अहो सगळे शरीर दुखत असले तरी पाय खूप दुखत आहेत तेव्हा त्यांनी माझे पाय चोळायला सुरुवात केली मी लुंगी घातलेली होती त्यामुळे त्यांना जादा परिश्रम घ्यावे लागले नाहीत व माझी परवानगी ही घ्यावी लागली नाही त्यांनी माझे पाय दाबता दाबता हळू हळू वरती वरती सरकण्यास सुरुवात केली व एक वेळ तर त्याचा हात माझ्या मांड्या चोलताना माझ्या बाबुरावला घासून गेला त्याच्या ताठरतेचा अंदाज वहिनीनी घेतला आता मला राहवले नाही व मी उठून बसत त्याना मिठी मारून थेट मुद्यालाच हात घातला त्यानीं अहो हे काय करता आहात असे काय करता आहात हे बरोबर नाही कुणी येईल ना असे म्हणत उगाचच विरोध करण्याचा प्रयत्न केला पण तो वरवरचा होता मी तो पर्यंत पटापटा विविध ठिकाणचे किस घेऊन त्याचे मम्मे दाबण्यास सुरुवात केली होती आता त्याचा विरोध मावळला होता व त्याचे ही हात माझ्या केसात फिरू लागले होते त्यांनी मला साथ द्यायला सुरुवात केली. मी त्याना पुरते चोळून काढले तशा त्या खुपच गरम झाल्या व माझे एक एक कपडे काढावयास सुरुवात केली व आता पूर्ण विवस्त्र झालो होतो माझा बाबुराव पूर्ण ताकदीने उड्या मारत होता व त्याला पाहून वहिनीनी अहो केवढा आहे हा असे म्हणत त्याला कुरवाळायाला सुरुवात केली मी ही त्याचे कपडे काढावयास सुरुवात केली व त्यांना माझा बाबुराव चोखायला सांगितले तेव्हा त्यांनी नको नाही म्हणत त्याची फक्त पप्पी घेतली पण ते पूर्ण घेऊन बघा खूप मजा येईल असे म्हटले असता त्यांनी बळच त्याचे पुढचा शेंडा घेतला व चोखला आता त्या पुन्हा पुन्हा तसे करु लागल्या व हळू हळू सगळाच तोंडात घेतला मी तर पार उडायला लागलो होतो शेवटी 69 पद्धतीने त्याची योनी मी चाटू लागलो व त्या माझा बाबुराव चाटू लावल्या व यातच त्याचे पाणी आले व त्यांनी मला जोरात आवळले व म्हणाल्या मी तर संपले तसे मी म्हणालो असे काही नाही व त्याना सरळ झोपवत त्याची योनी चोळायला सुरुवात केली आता मी माझा बाबूराव त्याच्या छ्कुलीत घालणार हे त्याचे लक्षात आले व त्या म्हणाल्या अहो हा एवढा मोठा कसा जाणार खूप त्रास होईल हो तसे मी म्हटले तुम्ही काळजी करू नका पाहू काहीही त्रास होणार नाही उलट तुम्हाला खूप मजा येईल व त्यांनी तयारी दाखवली तसा मी माझा बाबुराव त्यचे योनीवर ठेवला व एक जोरदार फटका मारला तसा त्या व्हीवळल्या मेले मेले सोडा मला मेले काढा ते मेले तसा मी थोडा गेलेला माझा बाबुरावला एक अजून जोरदार फटका मारला व अर्ध्याच्या वर त्याला आत ढकलले तशा त्या अधिकच ओरडू लागल्या मी तसाच त्याचे वर पडलो व धक्के मारू लागलो व तोंडाने त्याचे तोंड गप्प केले व मुख मर्दन सुरु केले काही सेकंदात त्याचा त्रास कमी झाला असावा त्या आता मला खालून साथ देत होत्या आपल्या हाताने मला दाबत होत्या व हळूवार उ ऊऊऊऊऊऊऊउ आं…….ऊईई मा.. मेले म्हणत होत्या त्याना त्रास ही होत होता व मजा ही येऊ लागली होती तश्या त्या अधिकच गरम झाल्या व मला शिव्या देऊ लागल्या ………….मला जोरात झव फाड लवकर फाड आज मला सोडू नको असे म्हणत अधिकच जवळ ओढत होत्या दोन तीन मिनिट असे सुरु असतानाच एकदा तर त्यांनी आपले पाय मला जाम आवळले नखे माझ्या पाठीत घुसवत जोरात आपले पाणी सोडले मी मात्र आद्यपी जोरात होतो काही वेळाने माझेही पाणी आले व मी ते कोठे सोडू म्हणून विचारले तर त्या म्हणाल्या आतच सोडा व मी जोरदार पिचकारी आतच सोडली घड्याळ्यात दीड वाजले होते आम्ही तसेच पडून राहिले आज मला प्रथमच एवढे स्वर्ग सुख मिळाले असे म्हणत आमचे हे खूप कमी वेळात बाजूला होतात असे म्हणत आपण अतृप्त असल्याचेच एकप्रकारे सांगितले दुपारी साडेचार पर्यंत अजून एक राउंड मारून आता जमेल तेव्हा मला तुम्ही हवे आहात असे म्हणत त्यांनी माझा निरोप घेतला आता आम्ही वेळ मिळेल तसा व वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यवस्था लाऊन आमची तृप्ती करून घेतो गेली दोन वर्ष हा उद्योग सुरु असून वहिनी मनापासून खुश आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत