Marathi Sex Stories माझी मम्मी 4

Marathi Sex Stories जीने मला जन्म दिला, ती मला तिच्या पुदीला हात लावू देत होती ही गोष्ट मला कशीतरीच वाटत होती. ज्या पुदीतून मी जन्म घेतला त्याच पुदीत मी माझा लवडा घालण्यात उतावळा झालो होतो. काय ही परिस्थिती आम्हा माय-लेकरावर आली. माझे पप्पा मेले नसते तर असे घडले असते काय?

मला माहित होते की मी कोठलाही विचार करण्याच्या पलीकडे गेलो होतो. मी विसरलो होतो की जिच्यासोबत मी असे चाळे करीत आहे. ती माझी मम्मी आहे. आता ती मादी व मी नर एवढंच नातं मला दिसत होतं. मी कामवासनेने जळत होतो. पेटलो होतो. ही आग विझल्याशीवाय माझे शरीर व मन शांत होणार नव्हते.
माझी मम्मी पुदीरसाने एकदम ओली झाल्याचे मला जाणवले.. मी तिच्या शरिराचे चुंबन घेत घेत खाली सरकलो व तिच्या मांड्यांपर्यंत आलो.

माझी मम्मी पण आतूर झाली होती की काय? कारण तिने आपल्या हाताने माझा लवडा पकडून आपल्या ओल्या पुदीवर वर खाली फिरवू लागली होती. ती जास्तच उत्तेजीत होत चालली होती. तिने आपले पाय फाकवले आणि माझा लवडा आपल्या पुदीवर ठेवला.. मम्मीची पुदी गुलाबाच्या पाखळ्यांसारखी उघडली व माझा लवडा आत शिरला. अचानक मम्मीने खालून वर धक्का मारला आणि माझा लवडा तिच्या पुदीमधे मुळापर्यंत गपकन घुसला. पप्पाकडून इतके वर्षे हेपून घेतल्यावरही तिची पुदी चांगली घट्ट होती. तिच्या पुदीच्या आतले स्नायू माझ्या लवड्याला घट्ट पकडत होते. मी माझा लवडा बाहेर काढला आणि पुन्हा आत घातला. मग मी मम्मीच्या पुदीत लवडा आत बाहेर करून हेपू लागलो. माझ्या हेपण्याच्या हालचालीत इतकी तीव्रता होती की जी मी कधीही अनुभवली नव्हती. माझ्या प्रत्येक हिसक्याने मम्मीचे शरीर तालात हलत होते. माझा लवडा आधीच तिच्या पुदीरसाने ओला झाला होता. मी तिला असे हेपत होतो जणू काही तिला हेपण्यासाठीच मी जन्म घेतला होता. या क्षणाचा पहिला अनुभव मी कधीच विसरणार नाही
तिच्या गरम श्वासाने जोर पकडला होता. आम्ही बराच वेळ हेपत होतो हेपतांना माझ्या गोट्या तिच्या पुदीच्या खालच्या भागाला स्पर्श करीत होत्या त्या चांगल्याच ओल्या झाल्या होत्या.
मम्मी झोपेतच सुखाचे हुंकार देत होती..

असा निस्तब्द प्रणयक्रिडा सुरु असतांना अचानक माझा स्फोट झाला व मी तिच्या पुदीमध्ये गरम गरम विर्य सोडू लागलो. मी नक्कीच प्रमाणाच्या बाहेर विर्य तिच्या पुदीमध्ये सोडले असावे. कारण ते तिच्या पुदीतून बाहेर वाहू लागले. विर्य पडत असतांना मम्मीने दोन्ही हाताने मला गच्च धरुन ठेवले होते.
मला थोडा थकवा आल्याने मी मम्मीच्या पुदित लवडा तसाच आतमध्ये ठेवुन श्वास नॉर्मल होतपर्यंत पडून राहिलो. मम्मी माझ्या केसांत हात फिरवू लागली. मी वर सरकून तिच्या ओठावर ओठ ठेवले. माझ्या जिभेला तिने जिभ टेकवली. आम्ही दोघेही जिभेनेच रसपान करु लागलो. त्यामुळे पुन्हा मी लगेच उत्तेजीत होवू लागलो व तिच्या पुदीमधला माझा लवडा कडक होवू लागला. जसा माझा लवडा एकदम कडक झाला तसे मी पुन्हा मम्मीला हेपू लागलो. जोराजोरात लवडा आतबाहेर करीत हिसके मारु लागलो.

मम्मीला खूप बरे वाटत असावे. कारण ती माझी कंबर पकडून मला हिसके मारायला चालना देत होती. माझे हात पकडून आपल्या स्तनावर नेऊन स्तन दाबून घेत होती. म्हणजे या कामक्रीडेत ती पण मजा घेत होती. मी तिचा चेहरा न्याहाळला. तिचे डोळे अजूनही बंद होते. तीच्या चेहऱ्यावरून ती कामतृप्त झाल्याचे जाणवत होते. माझ्या पप्पासारखे मी तिला लैंगिक सुख देऊ शकलो, याचे मला समाधान वाटले. पप्पाची जागा मी भरुन काढू शकलो, याचा मला अभिमान वाटला. आता मी तिला उपाशी राहू देणार नाही असे मी ठरविले.

मम्मीने हळूच डोळे उघडले ’अरे… तु…तुच मला हे… हे….’ तिच्या तोंडातून स्पष्टपणे शब्द बाहेर पडत नव्हते. तिला काय म्हणायचे होते ते मी समजलो. अश्लील शब्द असल्याने ती बोलायला अवघडत होती. मीच म्हणालो, ’हो. मम्मी, मीच तुला हेपत होतो.’ ‘अरे पण, मी समजत होतो की तुझे पप्पा मला हे… हे… हेपत आहेत.’ हेपत आहेत हा शब्द तिने कसातरी अडखळत उच्चारला. ‘मी स्वप्नात होते आणि तुझ्या पप्पासी मी सम्भोग करीत आहे. असं ते स्वप्न होतं. तू तर जागा होतास.ना… मग तू कसा आपल्या मम्मीला हेपलेस?’ आता अश्लील शब्द उच्चारतांना तिची भीड कमी झाली होती. ‘अग, मम्मी. तू स्वप्नात होती हे मला काय माहीत ?.तूच सुरुवात केली. मी दुसरया कडेला झोपलो असतांना तूच माझ्या अंगावर हात टाकला. मला वाटले. तुझ्या कुशीत घेउन मला झोपवायची तुझी इच्छा दिसते. म्हणून मी तुझ्याकडे सरकलो. मग तूच माझे हात तुझ्या स्तनाकडे नेले. जसे तू सिनेमागृहात केले होते, तसेच तु आताही करीत होती.

तूच तुझे कपडे काढले. माझा लवडा धरून तूच तुझ्या पुदिमध्ये टाकला. आता यात माझी काय चूक?’ ‘अरे हो. मी चुकले. पण मुलाने मम्मीला हेपावे हे मला कसेतरीच वाटते.’ अग मम्मी, विस्तवाजवळ तुप ठेवले तर ते वितळणारच. तशीच माझी गत झाली. त्याला मी काय करू.? स्त्री आणि पुरुष जेव्हा जवळ येतात मग त्यांच कोणतंही नातं असो. तेव्हा असं घडणारच. पुराणात ऋषी, आणि देवांनी सुध्दा असे सम्भोग केल्याचे लिहिले आहे. मग आपण तर माणसेच आहोत. “मम्मी तु एकदम सेक्सी आणि जवान आहेस… तुझी जवानी वाया जाऊ नये असे मला मनोमन वाटते. तु एकदम सुंदर आहेस. पप्पाला जावून आता दोन महिन्याच्या वर झालेत. तेव्हापासून तू कटोकट उपाशी आहेस. आणखी किती दिवस तू अशी कुडत राहशील. मला तुझी अशी अस्वस्था पाहवत नाही. काय झालं, मी तुझा मुलगा आहे म्हणून? कुणीतरी परक्या माणसाने तुझा भोग घेण्यापेक्षा तुझ्या मुलाने घेतला म्हणून काय झाले? नियतीने आपल्याला जवळ आणल. आणि तुझी भूक भागवायला माझीच निवड केली. तू झाड लावलं आणि फळे पण तुला चाखायला मिळत आहे. अशीच नियतीची इच्छा दिसते. त्यात काय वाईट? मम्मी,. मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतोय. जीवापाड प्रेम करतोय. मला माहित आहे आई आणि मुलाचे शारिरीक संबंध अनैतिक आहेत. पण मला एवढेच कळते की जर आपण कोणावर प्रेम करतो तर त्याच्याबरोबर शारिरीक संबंध ठेवणे सहाजिकच आहे. मम्मी तू आयुष्यभर पुरुषाशिवाय राहणे अश्यक्य आहे. तू सौन्दर्यवान आहेस. जवान आहेस. शिवाय आपण गर्भश्रीमंत आहोत. तेव्हा कुणीही डाव साधून तुला भुलवतील. आपल्याला कोणीही नातेवाईक नाहीत. कोणी आपल्याला ओळखीत नाहीत. आपण माय-लेक आहोत, हे फक्त आपल्याला माहित आहे. जगाला माहित नाही. तेव्हा बाहेर आपण नवरा-बायको म्हणून जरी वावरलो तरी कुणाला कळणार नाही. तेव्हा आपल्याला प्रॅक्टीकल बनले पाहिजे, असे मला वाटते.’ इतके मी एका दमात बोलून गेलो.

माझ्या बोलण्याने तिच्या मनावर अनुकूल परिणाम नक्किच झाला असावा. कारण मम्मी पुढे. काहीच बोलली नाही. ठीक आहे,. एवढीच म्हणाली. तिच्या मनावरील निती-अनितीचे दडपण आता पुर्णपणे उतरल्यासारखे दिसले. ती आता अगदी रेलॅक्स झाली. तिचा चेहरा उजळला होता.

या भरात मग मम्मीने मला जवळ ओढले. आता ती सांगेल तसे मी वागायचं.. तिच्या विरुध्द काहीही करायच नाही तीच मन दुखवायचं नाही असे मी ठरविले.

आधी स्वप्नातील पात्र तिला हेपत असल्याचे तिला भास होत होता. आता मात्र जागृतपणे ती माझ्याशी प्रणयक्रीडा खेळण्यात रमुन गेली होती. ती अनुभवी होती. पप्पासोबत तिने कित्येकदा संभोग केला असेल. मला काहीच अनुभव नव्हता. मी जीवनात पहिल्यांदा एका स्त्रीला हेपत हो्तो. तिच्या सोबत हेपण्यात मला खूप मजा येत होती. ती पण माझ्यासारख्या नवख्या मानसासोबत मजा घेत होती.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत