Marathi Sex Stories प्रणय प्रेम कथा

Marathi Sex Stories हि एक प्रणय प्रेमकथा आहे, त्यामुळे वाचताना कंटाळा येऊ शकतो , मराठीतून लिहिण्याचा पहिलाच प्रयत्न असल्याने काही चूक झाल्यास माफी असावी. (please send your feedback on )

“जवळ तुझ घ्यावे अन प्रेमात तुझिया आकंठ बुडावे, निळ्याशार डोळ्यांत तुझ्या हरपुणी जावे …”

वाह कविराज काय कविता केलीय, गौरवने रमेश ची वही वाचून म्हटले.

“अरे असाच बसलो होतो तेव्हा सुचली ” रमेश ने वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.

“लवड्या येडा समजतोस काय, आजकाल तुझा मन कुठल्या फुलपाखराबरोबर उडत असता ते सगळ्यांना समजलंय, उगाच फेक्या मारू नकोस ” गौरव ने रमेश ला डोळा मारत म्हटले.

बिचारा रमेश जरासा लाजलाच.

कॉलेज चालू होऊन जवळपास दोन-तीन महिने झाले होते. आणि रमेश च्या हृदयाच्या शेतात प्रेमाचे अंकुर फुटून बहरू लागले होते. दिसायाला गोरापान, साधी सरळ राहणी असलेला रमेश नुकताच शहरात आला होता. गौरव सारखा मुलगा हा दुसऱ्या शहरातून आला होता, त्याच्यासाठी हे वातावरण काही वेगळ नव्हत. दोघांचीही ओळख झाली ती कोलेजच्या पहिल्याच दिवशी रुममेट म्हणून, गावाकडे मोठे शेतकरी असलेल्या रमेशच्या आईवडीलानी त्याला मोठ्या अपेक्षेने engineering ला घातले होते. तसा रमेश हा लहानपणापासूनच हुशार होता, गावात सर्वांचा लाडका होता . परंतु शहराशी त्याच्या संबंध येई तो फक्त सुट्टी पुरताच… त्यामुळे सहाजिकच त्याचे राहणीमान साधेच होते. शहरातल्या मुलांच्या मताप्रमाणे “गावठीच” होते. परंतु कविता करायचा आगळा छंद समोरच्याला सहज मोहून टाकत असे.. असे दोन ध्रुव एका रूम मध्ये एकत्र आले होते.

कॉलेजचा पहिलाच दिवस, ना कोणाची ओळख ना पाळख, बुजरेपणानेच तो वर्गात शिरला, परंतु आपल्या ओळखीच्या मुलांबरोबर बसलेल्या गौरव ने त्याला लगेच त्याला त्यांचाजवळ बोलावले, त्याची इतरांशी ओळख करून दिली. त्याबरोबर त्याचा बुजरेपणा दूर उडून गेला. अगदी पोपटासारखा त्याला कंठ फुटला. आणि सर्वांशी गप्पा मारण्यात तल्लीन झाला. तेवढ्यात सगळ्यांची नजर दरवाजाकडे वळली, कुतूहलापोटी तो पण पाहू लागला, हलक्या पावसाच्या सरीमध्ये भिजत आलेली ती रूपवान मोहिनी आत आली. काही ओळखीच्या मुली पाहून त्यांच्याजवळ जावून बसली, तिचे सुंदर रूप पाहून रमेश मोहून गेला, चंद्रासारखे शीतल मुख, काळेभोर केस आणि गोड गुलाबी गाल, आणि गुलाबासारखे ओठ, ती स्वप्नसुंदरी पाहून तो भान हरपून गेला, एवढी सुंदर मुलगी सिनेमातूनच पहिली होती त्याने , तिचे भिजलेले केस तिने सोडले आणि रमेशच्या हृदयाचा ठोकाच चुकला.. त्याची स्त्री सौंदर्याची कल्पना गावातल्या पाटलाच्या चंपा आणि भटाची राधा यांच्यापलीकडे गेलीच नव्हती.

“भडव्या आता गिळतो का तिला ,तोंड बंद कर , जीभ बाहेर आलीय ” गौरव कोपरखळी देत म्हणाला.

रमेश भानावर आला , आणि लाजला. त्यादिवशी त्याला सगळीकडे तीच दिसत होती. अगदी रात्री स्वप्नातसुद्धा तिने त्याचे हृदय जिंकले. पहिल्याच दिवशी सर्वांची ओळख परेड झाली आणि त्या मैनेच नाव आदिती त्याच्या मनावर कोरल गेलं

“प्रेम म्हणजे प्रेम असत….पहिलं, दुसरं असलं तरी ते प्रेम असतं”

त्याच्या हृदयाची सिस्टीम तिने करप्ट केली होती, व्हायरस सारखी ती त्याच्यात शिरली होती.. सकाळीच उठून तो कॉलेज ला तयार झाला. ति आत येताना तिची मोहक अदा पाहण्यासाठी तो लवकर जाऊन बसला आणि चातकासारखी तिची वाट पाहू लागला. ती आली पण आज तिच्याबरोबर गप्पा मारत एक मुलगा आत आला आणि ते दोघें एकाच बेंच वर बसले.. अगदी हसतखिदळत चाललेल्या त्यांच्या गप्पा बघून त्याचा जीव कासावीस होत होता. “मला तिला मिळवायची आहेच, मी लग्न करीन तर तिच्याशीच ” असा जणू निर्धारच केला होता. त्याचदिवशी त्यांची practicals चालू झाली. मेस मधले जेवणाचा सोपस्कार आटपून तो Civil Engg च्या Lab मध्ये जाऊन बसला, थोड्यावेळाने ती सुद्धा आली आणि तिला आपल्याच batch मध्ये पाहून त्याला आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या, ती आली आणि त्याच्या शेजारच्या स्टूल वर बसली, बसताना तिच्याशी नजरानजर झाली आणि त्याच्या काळजात धडकी भरली… “ति माझ्याबद्दल काय म्हणेल, मी अधाश्यासारखा पहिला नको होता, रागावून ती बोललीच नाही तर ??” अपराध्याची भावनेतून त्याची नजार वळली.

“Hi..” तिचा गोड आवाज त्याच्या कानात पडला आणि त्याच्या हृदयात प्रेमाचा बगीचा फुलला

“अं….. हाय हाय ” अगदी गावठी स्वरात त्याचा रिप्लाय गेला..

“मी आदिती , तू ?”.. तिने सहजपणे त्याला विचारले.

“मीइSSS रमेश ” त्याच्या आवाजाला कापरी भरली होती.

जसा जसा संवाद वाढत गेला तसा याचा धीर चेपला. मध्येच एखाधा विनोद सांगून तिला हसवताना एवरेस्ट सर केल्याचा आनंद त्याला होत होता. तिचा सौदर्य जवळून न्याहाळताना त्याला जे आत्मसुख मिळत होता ते कदाचित हिमालयात हजारो वर्षाच्या तपाने सुद्धा साध्य झाले नसते.

“बाय , सी यु ” practical संपल्यावर ती निघून गेली.. आणि त्या आनंदात त्याच्या आत्माचा उद्धार झाला. हळूहळू त्यांची मैत्री फुलू लागली,मग मेसेजिंग सुरु झाले, आणि अधूनमधून Mcdonald आणि पिझ्झा हट च्या वाऱ्या होऊ लागल्या.. मग तिच्या गाडीवर जवळच्या हिल स्टेशनला दिलेली धावती भेट असो कि कॉलेज ची ट्रीप असो.. दोघेही एका मैत्रीपलीकडल्या नात्याने जवळ येत होते.

“मनाची हुरहूर माझ्या तिला कळेना, तिला सांगण्यासाठी मला शब्द सुचेना. जवळ तिला घेउनी सांगावे काही, हृदयातील गीत माझ्या गुंजावे तिच्या कानी ” ………

तिच्या मनाचा ठाव मात्र त्याला लागत नव्हता, तिला सांगण्याची हिम्मत काही करून होईना.

शेवटी गौरवने त्याला तयार केला… अन आमचा गाडी तिला घेऊन सरळ टेकडी वर गेला…

तांबड्या रंगाची मुक्त उधळण करून सूर्य मावळतीला चालला होता, अश्या सांजवेळी दोघेही एकांतात बसले होते. तो अचानक उठला, तिला हाताला धरून अलगद उठवले…. आणि क्षणार्धात तिला मिठीत घेतले..

“अश्या सांजवेळी तुला पाहताना, हरपुनी जावे मी स्वताला.

तुझ्या नयनातील प्रेम पाहताना, रोखू कसा मी स्वताला.

तुझ्या प्रेमाचा झालो दिवाना मी , कवेत घे या पामराला”……………

“I love you अदिती, जन्मभराच्या प्रवासासाठी माझी साथ देशील का? माझ्याशी लग्न करशील का?”

तिने मिठी घट्ट केली त्याच्या छातीवर डोके ठेऊन शांत राहिली…

“काय झाल? कसला विचार करतेस ?”

“मी येते ” म्हणत ती बाजूला झाली आणि निघू लागली..

“अगं हो कि नाही ??”

“नंतर सांगेन…” ती लाजून मागेवळून म्हणाली, तिच्या चेहऱ्यावरचे स्मित जणू तिचा होकार त्याला कळवून गेलं… तिच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे बघत उभा राहिला…

नंतर काही दिवस त्यांची एकांतात भेट झाली नाही…. तिचा उत्तर काही आल नाही..

काही दिवसांनी कॉलेजात ती त्याच्या जवळून जाता जाता, “आज घरी कोणी नाही” असा पुटपुटली अन एक सुंदर स्मित देत रमेशला बाय केला….गोंधळलेला रमेश तिला पाहताच राहिला, तिने वळून त्याला डोळा मारला अन निघून गेली..बिचारा रमेश तिच्या त्या मादक कटाक्षाने पार घायाळ झाला…

होस्टेलवर Bag फेकून त्याने सरळ तिचे घर गाठले… “आता आर या पार…” म्हणत त्याने बेल दाबली.. तिने दरवाजा उघडला आणि त्याला आत घेतले आणि कडी लावून घेतली..

“बस, मी पाणी घेऊन येते”

ती पाणी घेऊन आली आणि त्यला देऊन ती समोर बसली

“तू माझ्या प्रश्नाचं उत्तर नाही दिल..”

“एवढी का घाई आहे ” तिने खट्याळपणे विचारलं..

“प्लीझ , माझा जीव जातोय…” तो केविलवाण्या आवाजात तिला म्हणाला…

ती हसली आणि आत निघाली…

तो तिच्यामागे गेला आणि त्याने तिला जवळ ओढले…. तिचा श्वास जोरात झाला होता… त्याच्या हृदयाची धडधड तिच्या कानात गुंजत होती…

तिचे मिटलेले डोळे त्याला खुणावत होते…तिच्या चेहऱ्यावर आलेली बात त्याला ललकारत होती….अखेर संयमाचा बंध फुटला…. मदन बानणे दोघेही घायाळ झाले… अन हळुवार त्याचे ओठ तिच्या ओठांवर स्थिरावले… तिच्या मऊ मखमली स्तनांची गर्मी त्याला उत्तेजित करत होती.. त्याची जीभ हळुवार बाहेर पडून तिच्या ओठांचा रस पिऊ लागली…

तो मधुरस पिताना तिच्या ओठांनी हळुवार तिला आत घेतली… आता दोघांच्या जीभांमध्ये युद्ध जुंपले… एकमेकावर वर्चस्वासाठी झटू लागले… प्रणय रसात दोघेही न्हाऊन निघाले.. आता ते दोघें एकरूप होत होते आणि त्यांना कोणी रोखू शकत नव्हते. त्याने तिला तिच्या बेडवर नेले, तिला घट्ट मिठीत घेत तो तिचे चुंबन घेत होता.. प्रेम ओसंडून वहात होते.. त्याने हळुवार तिला बाजूला केले.. तिचे गोड रूप त्याच्या डोळ्याने मनभरून पहिले अन दोघें परत चुंबन साधनेत तल्लीन झाले..हळू हळू त्याचे हात तिच्या शरीराला स्पर्श करू लागले .. त्या कामुक स्पर्शाने तिचे सर्वांग शहारून गेले…तिच्या गालांचे चुंबन घेत तो खाली सरकू लागला.. ती जोर जोरात श्वास घेत होती… तिने स्वताला त्याला बहाल केले होते… त्याचा स्पर्शाने ती शहारत होती…

“आह.. आह… आह.. आह”

“प्लीझ ……. ” तिचे ओंठ थरथरत होते….

त्याने अलगदपणे तिचे टी शर्ट वर केले… आणि नाभीचे हळुवार चुंबन घेतले…

“आह.. ओहहहहह……” तिचे हात त्याला जवळ ओढत होते… ती आता मदनाची गुलाम झाली होती..त्याचे प्रत्येक चुंबन तिला अजून असहाय्य करत होते…. आज ती पूर्णपणे त्याला समर्पित झाली होती… तिचे टी शर्ट हळुवार वर गेले आणि त्याच्या गरम श्वासाने तिचे स्तन रोमांचित झाले..थोड्याच वेळात टी शर्ट जमिनीवर होते.. त्याने दोन्ही हातांनी तिचे स्तन धरले.. तिची लाल ब्रा त्यांच्या सौंदर्यात भर टाकत होती..

“आह…. ohhhhhhh.. रमेश प्लीझ…”.

रमेश तिच्या प्रत्येंक moan ने अजून रोमांचित होत होता…तिच्या स्तनांचे ब्रा वरून चुंबन घेतले… स्तनांच्या वरच्या भागाला त्याच्या गरम ओठांचा स्पर्श झाला अन ती थरारून गेली… तिची पाठ थरारून वर उचलत होती…. दोन नवीन पाखरांचा प्रणयाच्या दुनियेत प्रवेश होत होता…नावाखेपाची निरागस झालर त्यांच्या प्रनायाराधानेला चढली होती..

आता त्याने आपला शर्ट काढुन फेकला.. त्याच्या पिळदार शरीराकडे पाहून अदिती अजून उत्तेजित झाली…. तिचे हाथ हळुवार त्याच्या पाठीवर फिरू लागले… तिच्या कामुक स्पर्शाने त्याचे अंग शहारून गेले…आता त्याच्या हातांनी आपला मोर्चा तिच्या Pant काढे वळवला.. तिची pant आता हळुवार खाली जात होती .. तिची गुलाबी panty दिसू लागली, तिचे शरीर आता बधीर झाले होते.. त्याचे स्पर्श अन रोमांचीकता तिला सहन होत नव्हती.. पण दोघांची पहिलीच वेळ होती… त्यामुळे दोघेही गोंधळलेले आणि कामातुर होते. तिची pant आता जमिनीवर विसावली होती. तिच्या सुंदर गोऱ्या पायांना त्याचे होठ रोमांचित करत होते..तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांवर आता त्याचे गरम ओठ कामुक स्पर्श करत होते..

“आह…. आहहहहहहहहह……”

त्याने हळुवार तिच्या योनीचे panty वरून चुंबन घेतले…. आणि एक जोरदार लहर तिच्या अंगातून गेली.. त्याच्या अंगावरची underwear फक्त शिल्लक होती.

“ओह आह आह आह आह”……………

“please रमेश”.. तिच्या सर्वांगाला त्याने चुंबनाने न्हाऊ घातला…. पुन्हा दोघेही चुंबनात तल्लीन झाले.. त्याचा एक हात तिच्या हाताला धरून खाली घेऊन गेला. तिच्या हाताला त्याचा लवडा लागताच तीच्या हाताने अलगद आपल्या हातात घेतला. तो आता पूर्ण नग्न झाला होता.

ती त्याला नकळत त्याचा पिळदार देह न्याहाळत होती. तिच्या स्पर्शाने शापिताला मुक्ती मिळावी तसा त्याचा लवडा बहरला.. दान्ड्यासारखा घट्ट आणि लांब लवडा पाहून ती हरपून गेली. तिच्या स्तनांना ब्रा च्या कैदेतून त्याने मुक्ती दिली. तिचे ताठरलेले शुभ्र स्तन आणि त्यांच्यावरचे चोकलेटी स्तनाग्र पाहून तो बेदुंध झाला… त्याचे ओठ तिच्या डाव्या स्तनांवर स्थिरावले. त्याच्या जिभेच्या कामुक खेळामुळे ते अजून थरारले…. रोमांचित होऊन ती कामातुर झाली होती, तिला त्याचा स्पर्श अस्मानी सुख देत होता..

त्याने ती मध्ये कण्हत होती …

“आह… ओह्ह्हह्ह्ह”

“आई गं…….”

“please रमेश…..”

“उह्ह आह ओह्ह्ह”

त्याची जीभ सराईतपणे चालत होती… त्याचा हात दुसऱ्या स्तनाला दाबत होता, आणि ती जोरजोरात कण्हत होती…तिच्या स्तनांशी बराचवेळ खेळल्यानंतर त्याचा मोर्चा खाली वळला….आता लढाई संपली होती , आता त्याला विजयाची गुढी उभारायची होती …आपल्या दाताने हळुवार तिची panty काढली…तिच्या केस नसलेल्या सुंदर योनीच्या दर्शनाने तो कृतार्थ झाला….त्याचा पुरुषत्वाला त्या छोट्या गुलाबी गुहेने ललकारले…त्याच्या ओठांनी तिचे चुंबन घेऊन तिची मस्ती उतरविण्याचा प्रयत्न केला… पण ती तर अजून बेधुब्ध होत होती, आता लढाई अटळ होती…. त्याची जीभ रणांगण पेटवण्यासाठी धडपडत होती… त्याचे हात मागे जाऊन तिचे नितंब दाबत होते, त्यांच्या मऊ पणा त्याला अजून वेडा करत होता… वेड्यासारखा तो त्यांना हाताळत होता दाबत होता आणि ती अजून जोरजोरात कण्हत होती…

त्या क्षणासाठी ती आतुर झाली होती…. एक क्षण त्यांचा आयुष्य बदलणार होता त्यांना राजकन्येला राणी बनवणार होता… त्याची जीभ तिच्या योनीच्या ओठांमधून वाट काढत आत जाऊ पाहत होती. परंतु hymen रखवालदार बनून तिला अर्ध्यावर अडवत होता… दोन्ही बाजूने रणांगण तापत होते… युद्धाला आता कधीही तोंड फुटू शकणार….. तो वर झेलण्यासाठी ती तयार होती किंबहुना अधीर झाली होती…. या सगळ्याचे सेवाभावी पणे शिक्षण दिल्याबद्दल रमेश गावाच्या गण्याचे मनोमन आभार मानत होता… ती त्याला अजून जवळ ओढत होती… आयुष्यातली पहिली लढाई अविस्मरणीय बनवण्यासाठी दोन्ही जीवांची धडपड चालू होती… त्याच्या जिभेने रणशिंग फुंकले, त्याचे एक बोट जिभेच्या सहाय्याला धावले. तिच्या hymen चे चक्रव्हुव न तोडता आत प्रवेश करते झाले…

“आहह्ह्हह्ह्ह्ह ओह्हहह्ह्हह्ह्ह” ती कण्हत होती…. तिचे सर्वांग रोमांचित होऊन उठले … आयुष्यात पहिल्यांदा कुणीतरी तिच्या गुहेत शिरून तिच्या साम्राज्याला ललकारले होते… तिचे योनीचे ओठ त्याचे बोट दाबत होते… ती खूप आकुंचित होती.. परंतु बोटाने आपली झुंज चालू ठेवली … लवकरच बोटांचा दुसरा सरदार पण गुहेत प्रेवेशिता झाला… आता विजयासाठी काही क्षणाचीच गरज होती…. रमेश वर गेला आणि तिच्या ओठांवर त्याचे ओठ ठेऊन चुंबनात विलीन झाला.. परतू खाली त्याचे सैन्य आता लढाईचा शेवट करण्याच्या बेतात होते… त्याचा हात बाहेर आला…आणि त्याचे ताठरलेले शिस्ना(लवडा) घेऊन त्याचे अग्र तिच्या योनीवर ठेवले.. त्या स्पर्शाने अदिती शहारली…. असा अनुभव आजपर्यंत तिला कधीच आला नव्हता … हि संवेदना तिच्यासाठी पूर्णपणे नवीन होती… शिस्नाग्राने गुहेत प्रवेश करायचा प्रयत्न केला पण hymen च्या रक्षकाने त्याला अडवून धरले…

“आहह्ह्हह्ह्ह्ह ओह्हहह्ह्हह्ह्ह”

“उह्ह ह्ह्ह…. ओह… आई गं ….. ”

“I love you aditi” असे म्हणून त्याने एक जोरदार मुसंडी मारत गुहेत प्रवेश केला.. तिचा hymen शहीद झाला

“आई गं …..आईईइईइईईईईईईईई”… त्याच्या ओठांनी तिचे ओठ बंद केले… तिच्या आरोळ्या आता त्याच्या तोंडात गुंजत होत्या….. आता विजयाचा जल्लोष सुरु झाला…. रक्ताळलेल्या शिस्न्याने आता जोरदार आतबाहेर करायाला सुरुवात केली… तिचे वेदनेने किंचाळणे हळूहळू विरून गेले…. आता उरले होते ते संतुष्टपनाचे कण्हणे… हा सुखद अनुभव वर्णन करण्यासाठी दोघाकडेही शब्द नव्हते.. दोघेही एकमेकांच्या डोळ्यात समाधानाने पाहत होते… इकडे विजयाचा जल्लोष चालूच होता.. तेवढ्यात तिचे अंग शहारले .. पाय जवळ आले… पाठ वर उचलली गेली… सारे अंग रोमांचित होऊन उठले .. कंपित होऊन उठले… तिच्या आयुष्यातला पहिला orgasm होता, विजायोस्त्सव १५ मिनिटे चालाला…त्यात तिने बर्याच वेळा orgasm अनुभवले …आता रमेश चे अंग थरारून उठले त्याने आपले शिश्न बाहेर काढले… आणि एक विजयी गर्जना करत तिच्या अंगावर पांढरे नक्षीकाम केले. आणि तिच्या बाजूला बेडवर पडला…. तिला जवळ घेतले

”तू खूप सुंदर आहेस , आय लव्ह यु”

“Thank you for everything” म्हणून ती त्याच्या मिठीत विसावली…

पुन्हा थोड्यावेळाने त्यांचा खेळ सुरु झाला आणि मनसोक्त खेळून दोघेजण तृप्त झाले… फ्रेश होऊन दोघें कॉफी पीत बसले…त्यानंतर जेव्हा जव्हा वेळ मिळेल तेव्हा त्यांची प्रनायाराधना चालू राही.. लवकरच फर्स्ट year ची परीक्षा झाली अन ती सुट्टीत singapore ला फिरायला निघून गेली.. अन रमेश गावाकडे तिच्या आठवणीत व्याकुळ होत होता… मुठा मारत होता…. कॉलेज चालू झालं, तो आला पण ती काही दिसली नाही… तिचा मोबाईल पण बंद होता, जवळपास एक आठवड्याने ती आली, पण ती आज करण बरोबर बसली आणि कॉलेज झाल्यावर ती करणच्या कार मधून गेली, रमेश ला तर काहीच उमजेना .. त्याने तिला कॉल केला..

“hi, कुठे होतीस इतके दिवस ??”

“तूला काय करायचं?”

“म्हणजे ? काळजी वाटते मला तुझी ”

“का?? मी काही लहान नाहीय काळजी करायला, माझी काळजी मी स्वतः घेऊ शकते ”

रमेश तिच्या उत्तराने गांगरून गेला

“पण माझ प्रेम आहे तुझ्यावर ” रमेश सावरत बोलला.

“प्रेम? Lol, प्रेम हे लायकीच्या माणसांवर करायचा असता, कुठे तू छपरी गावठी, तुला काय वाटल मी प्रेम करते तुझ्यावर?, एकाच हॉटेलात सारखा जेवायला नाही आवडत मला… आता परत कधी त्रास देऊन नको …” आणि तिने कॉल कट केला…रमेश साठी आभाळ फाटलं होता… त्याच्या भावनांशी ती खेळली होती…. त्याला क्षणात जगण नकोस वाटू लागलं… आता जीवनाचा शेवट करायचा म्हणून तो हॉस्टेल वर आला…पण गौरव ने सगळा आधीच ओळखला होता.. करण बरोबरची तिची जवळीक त्याला आधीच माहित होती…

“अरे झावाड्या, पोरीसाठी जीव देतोय?? पुरुष जातीला कलंक आहे तू .. ” जवळपास अर्धा तास झापून रमेश ला त्याने कठोर बनवलं…

त्या रात्री रमेश पहिल्यांदा दारू प्यायला आणि “सब दर्द कि एक दवा, खुप सारी दारू प्या”

गौरव आणि रमेश ने उरलेली तीन वर्षात खुप मजा केली…. आणि एका MNC मध्ये चांगल्या जॉब ला लागले… पण रमेश मधला कवी मात्र यात मरून गेला… तो नंतर कधीही मुलीच्या प्रेमात पडला नाही… आईवडिलांच्या आग्रहाखातर त्याने नंतर लग्न केलं,

पण बायकोवर तो मनापासून प्रेम करू शकला का ????? अदिती सुद्धा श्रीमंत करण बरोबर लग्नाच्या बेडीत अडकली, पण ती सुखाचा संसार करेल का?????

…… पुढील भाग लवकरच येईल!!!!!

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत