Marathi Sex Stories प्रकरण 6

Marathi Sex Stories राजु हळु हळु पुढे मागे होवु लागला. कोमलली पुच्ची खुपच टाइट होती. त्यामुळे राजुचा लवडा जेमतेम एक इंच आत जात होता. राजुने थोडा जोर लावताच कोमल कळवळली. राजुला तिच्या डोळ्यात पाणी आलेले दिसले. मग राजु थांबला. आत त्याला कळत नव्हते काय करावे.

कोमलने राजुला “राजु एक मिनीट उठ” असे म्हणत तिच्या अंगावरुन उठायला सांगीतले. राजु नाइलाजाने उठला. कोमलने त्याला पलंगावर झोपायचा इशारा केला. राजुल कळेना कोमलला काय करायचे आहे. तरी त्याने कोमलचे ऐकले व तो पलंगावर पडला.

कोमलने आपला पाय राजुच्या अंगावरुन पलीकडे टाकला व साइकलच्या सिट्वर बसल्यासरखी ती राजुच्या लवड्यावर बसली. तिने एका साइडला झुकुन राजुचा ताणलेला लवडा आपल्या योनीद्वारावर घासायला लागली. राजुला हा अनुभव नवा होता. मुटल्या मारताना त्याला अशी मजा कधीच आली नव्हती.

आता राजुचा सोटा भोकात योग्य रितीने रुतला होता. कोमल आता खाली वर करु लागली. कोमलचे गोल गरगरीत गोळे हिंदोळे खात होते. राजुने मान वर करुन जिभ लांब करुन कोमलचे निप्पल चाटले मग दोन हातात दोन स्तन पकडुन तिचे स्तनाग्र कुस्करले. परत मान उंचावुन कोमलचे एक स्तनाग्र दात पकडले व चावले. कोमल “राजु…उ……….उ !!!’ करत झडली.

राजुच्या लवड्यला प्रथमच तिच्या पुच्चीच्या स्नायुंची कंपने जाणवली. कोमलच्या हालचाली थोड्या मंदावल्या. राजु आळीपाळीने तिचे निपल चोखत राहीला.

जसा जसा राजुचा लवडा ती आत घेत होती, कोमलला प्रचंड वेदना जाणवत होत्या पण तिला मिळणारे सुख दुखाःपेक्षा जास्त असावे. त्यामुळे ती दाताने ओंठ दाबत राजुचा लवडा तिच्या आत घेत होती. राजुचा लवडा आर्धाअधिक कोमलच्या कमळसारख्या फुललेल्या योनीत शिरला, कोमलला एक तिव्र कळ आली व ती त्या वेदनेने विव्हळली.

राजुने तिचे कुल्ले दाबुन तिला जवळ खेचले व आपला लवडा कोमलच्या योनीत अजुन खोल घुसवला. तिव्र वेदनेने कोमलच्या डोळ्यातुन आश्रुंची धार लागली पण डोळे मिटुन वेदना सहन करत परत वर खाली करत राजुला झवायला लागली. राजुचे कुल्ले तिच्याबरोबर वर खाली होत तिला साथ देत होता.

आता राजुचा लवडा पुर्ण आत गेला. कोमलच्या वेदना कमी झाल्या असव्या. त्यामुळे तिही ’आ आउ….. आई…….ग…’ करत मजा घेवु लागली. कोमलच्या पुच्चीतुन बाहेर येताच “पचाक..पचाक” आवज येत होता. कोमलची योनी राजुला आता ओली लागत होती.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत