Marathi Sex Stories प्रकरण 1

Marathi Sex Stories कोमल आजीच्या खोलीत मासिक वाचत बसली. थोड्या वेळेने आजी झोपेतुन उठली. कोमलने तिला चहा करायला मदत केली. राजुचा चहा घेवुन ती राजुकडे आली.

राजु झोपला होता. ती त्याचा चेहरा न्याहाळत बसली. कोमलची चाहुल लागुन राजुने मान वर करुन पाहीले. कोमलने चहाचा कप समोर केला. एका हाताने कप घेताना त्याने कोमलचा हात पकडला.

कोमलने डोळे मोठे करुन आजीच्या खोलीकडे बोट कले. “आजी देवळात जात आहे” कोमल कुजबुजली. तसे राजुने तिला मोठे स्माइल दिले व तोंडाचा चंबु करु दोन बोटांनी तिला एक फिल्मी किस दिले.

कोमल पिंकीला घेवुन तिच्या घरी गेली. आजी ४ वाजता देवळात किर्तनाला जायला बाहेर पडली. तिला यायला ७ वाजणार होते. राजु आजीला टाटा करायला बाल्कनीत उभी राहिला. ती कोपऱ्यापर्यंत पोचताच तो धावत बाहेरेच्या खोलीत जाउन तो कोमल परत यायची वाट पाहु लागला.

कोमल पिंकीला घेवुन परत आली. तिने आता शर्टवर एक पुढे बटणाचा स्वेटर घातला होता. राजुचा लंड कोमलला पाहुन परत कडक झाला व त्याच्या छातीतली धड्धड वाढली.

कोमलचा हात धरुन त्याने तिला त्याच्या पलंगावर बसवले. कोमलच्या कडेवर बसलेल्या पिंकीला आपल्याकडे घ्यायच्या बहाण्याने त्याने कोमलच्या पाठीवर हात ठेवला व पुठे झुकुन पिंकीची एक मोठी पप्पी घेतली. मग कोमलच्या डोळ्यात पहात त्याने आपले ओंठ कोमलच्या ओंठावर ठेवले.

राजुने दुसरा हात कोमलच्या स्तनावर हळुच नेला. कोमलने राजुच्या किसला प्रतिसाद देत आपले ओंठ उघडले. राजुने कोमलच्या दांतांवर जिभ फिरवली. कोमलनेही तिची जिभ राजुच्या जिभेला भिडवीली. बराच वेळ फ़्रेंच किसींग करुन दोघे परत दीर्घ श्वास घ्यायला वेगळे झाले.

कोमल राजुला हाताने थांब असा इशारा करत पिंकीला घेवुन उठली व तिला आजीच्या खोलीत घेवुन गेली. तिथे कपाटात ठेवलेली काही खेळणी तिने पिंकीच्या समोर ठेवुन तिला तिथे बसवले. पिंकी खेळण्यात रमली. एका मिनिटात कोमल राजुच्या खोलीत परत आली.

राजुने कोमलवर जणु झडप घातली व तिला मिठीत घेतले. परत ते किसिंग करत एकामेकाच्या सर्वांगावरुन हात फिरवु लागले.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत