Marathi Sex Stories नेहाची स्तनाग्रे

Marathi Sex Stories मी संध्याकाळी आठ ते रात्री नऊ पर्यंत कॉम्पुटर क्लास ला जात. सकाळी कोलेज आणि रात्री क्लास. क्लास मध्ये माझी एका मुलीशी मैत्री झाली होती. तिचे नाव नेहा. आमच्या मध्ये मैत्री खूप छान होती कधी कधी लवकर येऊन आम्ही दोघे नाश्ता करायला जात. तशी नेहा मला खूप आवडत होती विशेष करून तिची स्तनाग्रे मला खूप आवडायची. आमच्या क्लास मधले सर्व जन तिच्या वर फिदा होते. पावसाचे दिवस होते. एक दिवस आमच्या क्लास चे सर आले नाही. त्या दिवशी पाऊस हि खूप पडत होता. सर्व मुले व मुली तशीच भिजत घरी गेले पण मी आणि नेहा पाऊस जाणायची वाट पाहत होतो अत्र पाऊस तर जास्त येत होता आम्ही क्लास च्या तळघरात गेलो तेथे कोणी नव्हते.

बाहेर पाऊस आणि तळघरा मध्ये आम्ही दोघेच होतो. त्या एकांत नेहाला पाहून माझ मन उत्तेजित झाले व काम वासना होऊ लागली. नेहा थोडी भिजली होती त्या मुले तिच्या ड्रेस मधून तीच अंग दिसत होत. थोड्या वेळात लाईट पण गेली व पूर्ण अंधार झाला. नेहा घाबरत माझ्या जवळ आली. आणि मी हि तिच्या जवळ सरकलो. व पाहत पाहत मी नेहाला जवळ घेतल आणि नेहाला तेच पाहिजे होत. ती जवळ येताच माझ मन फुलून गेल नेहा ने माझ्या डोळ्यात एक विलक्षण प्रेम आणि काम सुखाची आतुरता पाहली असावी. ती थोडा वेळ गप्पा राहून माझ्या कडे एकटक पाहत राहिली. आणि थोडी जवळ सरकून बसली.पाहता पाहता मी हि नेहा कडे खेचत जात होतो. आणि मला हि तेच हव होत. मी हळूच नेहा चा हात धरून नेहा ला जवळ घेतलं आणि ती लाजून खाली मन घालून गप्पं बसली. कदाचित माज्या भावना नेहा पर्यंत पोहचल्या असाव्यात म्हणूनच गप्पं बसली असावी. मी नेहा ला अलगद मिठीत घेतल नेहा ला बाहुपाशात घेताच माझ मन भाराहून गेल.

नेहा ला गच्च मिठी मारली. नेहा च्या गरम गरम स्पर्शाने माझे लिंग ताठर झाले. नेहा च्या ओठाचा अलगद एक चुंबन घेतले. नेहा ला हि खूप छान वाटल. तिने मला प्रतिसाद देत आपले ओठ माझ्या ओठमध्ये देऊन माझ्या ओठाचा रस पित होती. माझा एक हात नेहा च्या छातीवर ठेवला आणि उरोज हळूच कुरवाळू लागलो. पण माझा लिंग खूप ताठर झाल होत. नेहा च्या उरोजावर हात फिरवत फिरवत नेहा च्या छातीवरचे वस्त्र दूर केले. ती हि खूप उत्तेजित झाली होती. तिची उरोज खूप गोरे पण आणि मोठे होते. ती नाजूक दिसणारी लाल कलरची बोंडे मला ती चोकण्यास भाग पडत होते. मी एक हात नेहा च्या उरोजावर ठेवत एक उरोज माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो. नेहा चा एक एक चीत्कार मला तिच्या उरोजामध्ये जाणवत होते. मी नेहा चे बोंडे चोखून चोखून लाल बुंद केली होती आणि हळू हळू सरकत पोटा जवळ आलो आणि बेंबीत जीभ घालण्याचा प्रयत्न करीत राहिलो. पण दुसरा हात योनीवर फिरवत तिची नीकर दूर केली.

तिची ती नाजूक योनी आणखी मला उत्तेजित करत. मी नेहा च्या योनीत बोट घातल ती खूपच उत्तेजित झाली. थोड्या वेळा नंतर मी माझी जीभ नेहा च्या पुची वर फिरवत नेहा ला खूप उत्तेजित केल नेहा माझे लिंग पकडले आणि आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागली. मला खूप बरे वाटत होते. नेहाला खालून हिसके देऊ लागलो. आणि नेहा ला झोपण्यास सांगितल. आणि तिच्या योनीवर माझे लिंग घासू लागलो. आणि योनीत घालून नेहा चे स्तनाग्रे दाबत बसलो. आणि ओठाचे दीर्घ चुंबन घेत नेहा ला हिसके देत राहिलो. आणि थोड्या वेळातच माझ वीर्य पात झाला आणि दोघांनी हि मन सोक्त काम सुखाचा आनंद घेतला.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत