Marathi Sex Stories आबाजीचा दनका

Marathi Sex Stories कोल्हापुर मध्ये मलकापुर या गावात आबाजी चा भरपूर दबदबा होता, आबाजीची गावात १०० ऐकर जमीन होती. १०० ऐकर जमीन वेगवेगळ्या टप्प्यात होती, तसा आबाजी गुंटामंत्रीच होता. आबाजीच्या शेतात बरेचसे मजदूर काम करत होते. आबाजी उन्हाळ्या मध्ये काही जमीनी वय कोणतेच पिक घेत नव्हता, आणि काही जमिनी वर घेत होता. आबाजीला रंन्डीबाजीचा खुप नाद होता. गांवातल्या भरपूर बायका आबाजी झवुन बसला होता. आबाजीच लग्न अजून झालं नव्हत, त्याच वय ३० वर्ष होत. दिसायला आबाजी खुप रूबाबदार होता, मर्दानी मिश्या, कसरती शरीर, धिप्पाड छाती. आबाजीच हे रूप बघुनच गावातल्या काही बायका स्वताहूनच आबाजीच्या खाली पसरत होत्या. आता मी खरी कथा चालु करतो
उन्हाळा चालु होता त्यामुळे खालच्या गावातल्या नदीचे संपूर्ण पाणी अटल होत. तस वरच्या गावातल्या नदीला भरपूर पाणी होत. गावातली सर्व लोक अंघोळ करायला, जनावर धुवायला, धुने धुवायला वरच्या नदीवर जात असत. ज्या लोकांच्या शेतात विहीर होती ते विहीरीवरच अंघोळ करत असत. तस आपला आबाजी दिलदार माणुस होता त्याच्या शेतात लांब लांब अश्या ७-८ विहरी होत्या, त्यामधल्या २-३ विहीरीच पाणी वापरण्याची परवानगी आबानं गावकर्यानां दिली होती. आबा नेहमी त्याच्या शेतातल्या शेवटच्या विहीरी वर आंघोळी साठी जात असे.
एक दिवस आबा त्याच्या शेतात आंघोळ करून बाजुला असलेल्या आंबाच्या झाडाचे आंबे खायला जातो, आंबे खाऊन झाल्यावर आबा परत विहीरीवर निघतो. विहीरीच्या थोड जवळ आल्यावर आबाला गाणं गुनगुनन्याचा आवाज येतो. आबाला कळतं कि कोण तरी विहीरीवर आंघोळ करतय. आबा एका झाडा माग लपून हळुच डोकावतो तर आबाला त्याच्या डोळ्यावर विश्वासच बसत नाहीं. समोर एक २० वयाच्या आसपासची सुंदर तरूणी आंघोळ करत होती. ती फक्त परकर वर होती बाकी ब्लाउज आणि साडी काढून ती अर्धनग्न अवस्थे मध्ये आंघोळ करत होती. आबा नीट लक्ष देऊन तिचा चेहरा बघतो आणि मनातल्या मनात बोलतो “च्या माईला ही तर पारू आहे, बघता बघता ही ऐवढी मोठी झालीये आज तर हिचा बाजारच उठवतो”.
पारू ही एक गावातली २० वर्षीय सुंदर तरूणी आहे. दिसायला जेवढी सुंदर आहे तेवढीच तिखट मिरची आहे. आबा गपचुप लपून तिच्या नग्न सौंदर्याची मजा घेत होता. पारू हळुहळु तिच्या टरबुज सारख्या स्तनांवर पाणी टाकत होती व मध्ये मध्ये दोन्ही हातांनी स्तन चोळत व दाबत होती. हे सर्व दुश्य बघुन आबाजीचा सोटा पाईजमाच्या आत काठी सारखा कडक झाला होता. आता पारू हळुहळु तिच्या मोठ मोठ्या स्तनांवर साबन लावुन ते जोरजोरात घासुन स्वच्छ करत होती. नंतर ती स्तनांवर पाणी घेती व सर्व साबन धुवुन काढती, आता तिचे स्तन सोन्यासारखे चमकत होते. हे सर्व बघुन आबाजीचा सोटा तर ताठ झालाच होता पण त्याच्या तोंडाला खुप पाणी सुटल होत. स्तन स्वच्छ केल्यानंतर ती हळुहळु पोटावर हात फिरवत खालपर्यंत येती व तिचा परकर मांड्यापर्यंत वर घेती व गोर्या गोर्या मांड्या पाण्याने धुवायला सुरूवात करती. नंतर पारू रंगात येती ती उभ राहुन इकड तिकड कोण आहे का यावर नजर टाकती, लांबपर्यंत तिला कोणच दिसत नाही. आबा झाडामाग लपला असतो त्यामुळे तिला तो दिसत नाही. लांबपर्यंत कोण नाही दिसल्यावर पारू तिच्या परकरची नाडी सोडती व परकर काढुन बाजुला ठेवुन देती. पारू आता पूर्णपने नागडी झाली होती, आबाच लक्ष तिच्या काळ्या काळ्या शेट्टांनी भरलेल्या योनिवर जात. आबा सुद्धा त्याच्या पायजम्याची नाडी सोडतो व त्याचा १० इंच मोठा सोटा बाहेर काढुन हातात धरतो. पारू पाय पसरवुन खाली बसती आणि तिच्या शेट्टांनी भरलेल्या योनिवर साबन लावती व पाण्याने धुवुन योनिसुद्धा स्वच्छ करती. योनि धुवुन झाल्यावर ती योनिवरून हात फिरवयला लागती व तिच एक बोट तिच्या योनित आत घालती, तिच बोट योनित घुसल्यावर आपोआप तिचे डोळे बंद होतात. आता पारू हळुहळु तिच बोट आत बाहेर करायला सुरुवात करती. तिचे डोळे अजुन सुद्धा बंद होते व बोट योनित आत बाहेर करत होती. आबाला आता कामवासना सहन होत सहन होत नव्हती, आबा पारूचे बंद डोळे बघतो आणि हलक्या पाऊलांने तिच्या जवळ जातो. आबा आता तिच्या जवळ थांबला, त्याचा मोठा लाट सोटा तो हातात धरून पारूकडे पाहत होता. पारूला कोण तरी जवळ आल्याचा भास होतो, व ती डोळे उघडुन बघते तर तिच्या डोळ्यासमोर आबाचा मोठा लाट सोटा असतो. अचानक आलेल्या आबाला पाहुन पारूच्या तोंडातुन एक किंचाली निघती, पारू पटकन जवळ पडलेल्या परकरने स्वताच अंग झाकण्याचा प्रयत्न करती

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत