मोठे लंड असणाऱ्या देसी ड्रॉइव्हरसोबत कारमध्ये सेक्स

Marathi Sex Stories माझे नाव अनन्या आहे आणि मी २४ वर्षांची आहे. माझ्याविषयी सांगायचे झाले तर मी खूप सुंदर आणि मनमोहक आहे. माझा सावळा रंग असून पण खूप जणांना मोहतो. माझे पाणीदार डोळे, सरळ नाक, नाजूक गुलाबी ओठ पाहून सर्वजण कामुक होतात. माझी गोल आणि नाजूक कंबर पाहून सर्वजण माझ्या मागे लागतात. माझे केस लहान आहेत व मी त्यांना मोकळे सोडूनच फिरते. मला केस मोकळे सोडायला खूप आवडते. मी तुम्हाला माझ्यासोबत घडलेल्या घटनेबद्दल सांगणार आहे. ती वाचून तुम्हाला पण सेक्स करण्याची तीव्र इच्छा होईल! मी मोठे लंड असणाऱ्या देसी ड्रॉइव्हरसोबत कारमध्ये सेक्स केला आणि खूप मजा घेतली.

मी आमच्या घरात एकटीच असल्याने सर्वांची खूप लाडकी आहे. माझे आई बाबा मला खूप प्रेम करतात आणि मला माझे निर्णय घेण्याची मुभा त्यांनी दिली आहे. एके दिवशी मी माझ्या आई-वडीलांसमोर क्लासला गेले. मला सोडायला ड्रॉइव्हर आला आणी त्याला बाबांनी आत्ताच नवीन घेतले होते. तो माझ्याच वयाचा मुलगा असून त्याने शिक्षण सोडून दिले आहे. मी त्याच्यासोबत क्लासला गेले आणि मला खूप कंटाळा येऊ लागला. मी क्लासमधून उठून बाहेर आले आणी त्याला पार्कमध्ये घेऊन चल असे म्हणाले. तो काही न बोलता मला घेऊन चालला, मी त्याच्याकडे आरशामधून पाहीले, तर तो गोरा व कडक आहे हे मला समजले. मला त्याच्याकडे पाहून काहीतरी करण्याची इच्छा झाली. मी त्याच्या कडक लंडला तोंडात घेण्याचे इमॅजीन केले त्यामुळे माझ्या पुच्चीला पाणी आले.

मग मी त्याला म्हणाले, “तुझे नाव काय आहे?”. तो म्हणाला, “सागर”. तो मी विचारेल तेवढेच बोलून शांत व्हायचा. मी त्याला कार थांबावायला लावली. मी पुढच्या सीटवर आले आणि त्याला पाहिले. तर तो मला घाबरला होता. मी त्याला गाडी पार्कवर घेऊ नको म्हणाले. आणि हायवे ला घेऊन चल असे म्हणाले. त्याने माझ्याकडे पाहिले आणि म्हणाला, “तिकडे कशाला? खूप शांत आहे तिकडे”. पण मी त्याला म्हणाले, “अरे असच जायचय, मला करमत नाही ना म्हणून!”.

मग त्याने गाडी हायवेला घेतली आणि मी त्याच्या पँटवरून लंडला हात लावला. त्याचे लंड खूप मोठे आहे असे मला जाणवले. मी त्याच्या कडक लंडला तसेच पकडून हलवले आणी त्याला खूप कामुक झाले. त्याने आह… आह… असे आवाज करत ओरडत मजा घेतली. काही वेळाने मी तयचय ओठांवर हात फिरवला आणि त्याच्या गालावर चुंबन केले. मी त्याला कार बाजूला झाडात घेण्यासाठी सांगितले. त्याने कार घेतली आणि मी त्याच्या पँटची चैन काढली. त्याचे लंड बाहेर काढले. त्याचे लंड ९ इंच मोठे आणि कडक झालेले होते. कडक लंड पाहून मला वेढ लागले आणि मी लगेच लंड तोंडात घेऊन चोखले. त्याचे लंड खूप गरम झाले होते त्यामुळे मला खूप कामुक झाले. त्याने माझ्या केसांना हात लावून नाजूकपणे आवाज करत मजा घेतली.

मग त्याने माझ्या पाठीवर हात फिरवत मजा घेतली. मी आह… आह… आह… करत खूप मजा घेतली. मग त्याने मला पकडले आणि माझ्या ओठांना चुंबन केले. मी पण त्याच्या गुलाबी ओठांना प्रतिसाद देत चुंबन केले आणि मजा घेतली. मी त्याच्या जिभेला जीभ लावून चुंबन केले आणीमन भरून सेक्सची मजा घेतली. आम्ही दोघांनी बराच वेळ फ्रेंच किस करून मजा घेतली. त्यामुळे माझी पुच्ची खूप ओली झाली होती. त्याने मला मागच्या सीटवर बसू असे सुचवले. मग मी मागच्या सीटवर झोपले आणि माझ्या अंगावरील कपडे काढले. मी खूपच सेक्सि आणि सुंदर असल्याने त्याला काय करावे हे त्या कळेना! त्याने माझी चड्डी काढली. माझ्या पायातील अंतर वाढवले. आणि पुच्चीला चुंबन केले. मग पुच्चीच्या भोकावर जीभ फिरवली. मी आईग… असा आवाज करत मजा घेतली.

माझ्या नाजूक आवाजने त्याला खूप मस्त वाटले आणि त्याने माझ्या आकर्षक पूच्चीत जीभ घुसवली. मी आईग असा आवाज करत त्याच्या केसांना खूप जोरात पकडले. त्याने माझ्या घट्ट पुच्चीला खूप जोरात चाटले आणि मी आ.. आ… आ… करत मजा घेतली. मला त्याच्या आकर्षक सुंदरतेला पाहून लंड घुसवून घेण्याची इच्छा झाली. मग त्याने स्वतःची पूर्ण पँट काढली आणि माझ्या पुच्चीवर लंड घासले. मला खूप मस्त वाटले आणि मी आह… करत मनस्वी मजा घेतली. मग त्याने पुच्चीत लंड घुसवले. मी आईग… असे खुप मोठ्या आवाजात ओरडले आणि मजा घेतली. त्याचे मोठे आणि कडक लंड माझ्या पुच्चीत जात नव्हते, तर त्याने हळू हळू घुसवले. मग पूर्ण लंड पुच्चीत घालून आत बाहेर करत मजा घेतली.
मला खूप दुखू लागले आणि मी आईग… आईग… करत खूप मोठयाने ओरडले.

बऱ्याच वेळानंतर मला खूप मस्त वाटले आणि मीपण त्याला प्रतिसाद देत मजा घेतली. मी माझा हात त्याच्या पाठीवर फिरवत त्याच्या गुलाबी ओठांना चुंबन केले आणि मनस्वी मजा घेतली. मग मी त्याच्या गुलाबी ओठांना खूप तीव्र होऊन मजा घेतली. मग त्याने मग्न होऊन खुपच जोरात लंड घुसवुन मजा घेतली. काही वेळाने मी सीट वर श्वान शैलीमध्ये थांबले आणि त्याने माझ्या गांडीवर चुंबन केले. मग कडक आणि आकर्षक लंड पुच्चीत घातले आणि की आईग असा आवाज केला. माझ्या आवाजाकडे आकर्षित होऊन त्याने गांडीला खूप जोरात दाबले. माझ्या कडक आणि घट्ट गांडीवर हळू हळू फटके दिले आणि मला खूप मजा आली.

मी खाली बसले आणि त्याच्या कडक लंडला हातात घेऊन हलवले. मी कडक लंड तोंडात घेतले आणि आत बाहेर करत चोखले. माझ्या कोमल स्पर्शाने कडक लंडला लगेच वीर्य आले आणी त्याने माझ्या तोंडात सोडले. मी त्याचे वीर्य पिऊन खूप मज घेतली आणि सेक्स केला. त्याच्या मधुर विर्यची चव खूप मस्त व कडक असल्याने मला अजून आठवले की सेक्स चढतो. आता आम्ही दोघे नेहमी सेक्स करतो आणि मजा घेतो. त्याचे मोठे लंड चोखल्याशिवाय मला चैन नाही पडत. हा मोठे लंड असणाऱ्या देसी ड्रॉइव्हरसोबत कारमध्ये सेक्स अनुभव वाचून तुम्हाला कसे वाटले!???? तुम्हाला माझा हा सेक्स अनुभव पसंद पडला ना!