देसी अनोळख्या तरुण व्यक्तीसोबत मोठी

Marathi Sex Stories माझे नाव सुधा आहे आणि मी २७ वर्षांची कडक व तरबेज मुलगी आहे. माझ्याविषयी सांगायचे झाले तर मी खूप नाजूक व गोरी आहे. माझे ओठ खूप गुलाबी आहेत व मला माझ्या ओठांमुळे सर्वजण गुलाबो असे म्हणतात. सुंदर दिसणारी मी खूप रागीट आणि तापट स्वभावाची आहे. माझे स्तन कडक आणि गोल आहेत. माझी गांड मोठी आहे आणि ती चालताना खूप मस्त दिसते. माझे अजून लग्न नाही झाले त्यामुळे घरी मुले पाहणे चालू आहे. मी तुम्हाला माझ्यासोबत घडलेली एक कामुक व मनमोहक घटना सांगणार आहे. तुम्ही वाचाल तर तुम्हाला पण खूपच मस्त वाटेल. हा देसी अनोळख्या तरुण व्यक्तीसोबत तरुणीचा सेक्स असून तुम्हाला वाचून खुप मस्त वाटेल!????

एके दिवशी मी बाहेरगावी चालली होते आणि त्याच दिवशी माझी इंटरव्ह्यू होती. मी बसने प्रवास चालू केला आणि मला पोहचायला अजून ३ तास तरी होते. माझ्या मागच्या सीटवर एक मुलगा बसला होता आणि तो मला सारखेच वाकून पाहू लागला. मला त्याच्या वाकून पाहण्याने खूप कसेतरी वाटू लागले व मी रागाने त्याच्याकडे पाहिले. तो म्हणाला, “तुम्ही इंटरव्ह्यूला चालला आहात का?”. मला काही बोलू नव्हते वाटत पण मी हो म्हणून उत्तर दिले. तो मला जास्त प्रश्न करू लागला. मग मी त्याच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केले. मग तो गप्प बसला. इतक्यात ३ तास गेले आणि कळले नव्हते. मी बस मधून खाली उतरले आणी माझ्या पाठोपाठ तोपण उतरला. मी त्याला म्हणाले, “तुम्ही माझ्या मागे येऊ नका”. त्यावर तो म्हणाला, “तुमचा काहीतरी गैरसमज होत आहे, मी पण इंटरव्ह्यूलाच चाललो आहे ना!”.

या बोलण्यावर मी काही नाही म्हणाले, आणि आम्ही दोघांनी एक रिक्षा केली आणि त्या अड्ड्रेसवर पोहचलो. मी त्याच्याकडे पाहिले तर तो मला सभ्य व शांत वाटला. काही वेळाने त्याचा इंटरव्ह्यू झाला आणि मला उद्या येण्यासाठी सांगितले. संध्याकाळचे ५ वाजले होते आणि मला काय करावे कळेना. तो म्हणाला, “काळजी करू नको मी तुझ्यासाठी थांबतो”. माझ्याकडे दुसरा कोणता उपाय नव्हता मी तयार झाले. त्याने हॉटेलमध्ये २ रूम बुक केल्या. त्याचे नाव शुभम असे आहे. तो दिसायला खूप हँडसम आणि मस्त आहे. त्याला पाहताच कोणत्याही मुलीला सेक्सची इच्छा होईल. मग मी माझ्या रुममध्ये झोपायला गेले आणि मला एकटीला झोप येईना. मला एकटीला झोपायची सवय नसल्याने भीती वाटू लागली. मी त्याच्या रूमचा दरवाजा वाजवला. त्याने दार उघडले, तो म्हणाला, “काय झाले?”. मी म्हणाले, “मला एकटीला भीती वाटत आहे मी इथे झोपू का?”.

अनोळखी मुलगा मला “हो”, म्हणाला आणि मी पलंगावर झोपले. मग त्याने जागा बदलुन सोप्यावर झोपण्याचे ठरविले. मी त्याला म्हणाले, “तू पलंगावर झोप”. मग तो माझ्या बोलण्याने पलंगावर झोपला. मला लगेच झोप लागली आणि काही वेळाने माझ्याकडे पाहूं लागला. माझ्या सुंदर व कडक शरीराकडे पाहत बसला. मला पण तो सोबत असल्याने काहीतरी करण्याची इच्छा झाली होती. तो हँडसम मुलगा, त्याची भरीव छाती आणि कामुक करणारे ओठ पाहून माझ्या पुच्चीला पाणी आले होते. मला राहवेना आणि मी त्याच्या पोटावर हात टाकला. मग त्याने माझा हात बाजूला केला. मी त्याला म्हणाले, “असुदे ना…”.
मी डोळे उघडले आणि त्याच्या डोळ्यात पाहिले, व आम्ही दोघे एकमेकांना पाहत राहिलो.

मी सेक्सि मुलाच्या जवळ गेले आणि गुलाबी अशा कडक ओठांवर ओठ ठेऊन चुंबन केले. माझ्या कामुक स्पर्शाने त्याला पण खूप कामुक झाले आणि आम्ही खूप मदमस्त होऊन चुंबन केले. मग त्याने माझ्या जिभेला जीभ लावून माझ्या ओठांचा रस पिऊन मजा घेतली. अशा प्रकारे आम्ही १०मिनिटे किस केला. सोबतच एकमेकांच्या पाठीवर हात फिरवला. काही वेळाने त्याने माझ्या गांडीवरून हात फिरवला. माझी मोठी गांड त्याला खूप आवडली आणि त्याने खूप तीव्रतेने गांडीला दाबले. मला त्याच्या स्पर्शाने खूप मस्त वाटले आणी मी आह… आ… आ.. करत मजा घेतली. माझ्या कामुक आवाजने त्याने गळ्यावर, छातीवर चुंबन केले, मी पँट-शर्ट घातले होते. हा देसी अनोळख्या तरुण व्यक्तीसोबत तरुणीचा सेक्स आत्तापर्यंत कसा वाटला!????

मनमोहक मुलाने माझ्या शर्टचे बटन काढले आणि माझ्या छातीवर चुंबन केले. मग त्याने पँटच्या आतमध्ये हात घालून माझ्या गांडीला जोरात दाबले. मीपण त्याचा टी-शर्ट काढला आणि त्याच्या छातीवर हात फिरवून चुंबन केले. त्याच्या गुलाबी लहान अशा निप्पल्सना तोंडात घेऊन जीभ फिरवली. त्यामुळे त्याचे लंड खूप ताठ झाले. मला त्याच्या लंडला पाहण्याची इच्छा झाली होती. मी लगेच त्याच्या पँटचे हुक्क काढले आणि त्याच्या कडक लवड्याला बाहेर काढले. त्याचे ७ इंच लंड मला खूप मस्त वाटले आणी ते ताठ झाले होते. मी त्याला हातात घेऊन हलवले आणि मनस्वी मजा घेतली. मग मी त्याच्या ओठांना चुंबन करत लंड हलवले. त्याने आह.. आ.. करत मला प्रोत्साहित केले.

काही वेळाने, हँडसम मुलाच्या कडक लंडला तोंडात घेतले व आत बाहेर करत चोखले. त्याचे आकर्षक लंड अजूनच ताठ झाले. लंडच्या टोकाला जीभ लावून मजा घेतली, त्याच्या लंडच्या चवीने मला खूप कामुक झाले. मी लंडला हलवत गोट्यांना तोंडात घेऊन चोखले. त्याच्या गोट्या खूप मस्त आणि असल्याने मी त्यांना बराच वेळ चोखले. मला लंड घुसवून घेण्याची इच्छा झाली व की पलंगावर झोपले. त्याने माझी माझे सगळे कपडे काढून मला नग्न केले. माझ्या पायातील अंतर वाढवून पुच्चीला चुंबन केले. मी आईग…. असा मोठयाने आवाज करत मनस्वी मजा घेतली. मग त्याने पुच्चीला सगळीकडुन चाटले. सर्वात शेवटी पुच्चीत जीभ घुसवली.
त्यामुळे मी त्याच्या केसांना पकडून आह… आ… करत पायातील अंतर वाढवले.

कडक मुलाने वेढ लागल्यासारखे पुच्चीला चाटले आणि मला सुख दिले. मग त्याने माझ्या पुच्चीत लंड घुसवले. मी आईग… करत खूप मोठयाने ओरडले. त्याने न थांबता माझ्या घट्ट पुच्चीत लंड घुसवले आणि मजा घेतली. मग त्याने गांड हलवत लंड आत बाहेर करत मला ठोकले. त्यामुळे मला खुप चांगले वाटले आणी मीपण माझी गांड हलवत लंड आतबाहेर करत मजा घेतली. त्याने वेग वाढवत माझ्या पुच्चीला फाडून टाकले. सोबतच गोल बॉल्सना दाबले आणि मला अजून कामुक केले. अशा प्रकारे आम्ही खूप वेळ सेक्स केला. काही वेळानंतर त्याने मला काऊ गर्ल मध्ये सेक्स करण्यासाठी सांगितले. मी त्याच्या अंगावर बसले आणि त्याचे कडक लंड घालून घेतले.

मी आ.. आ… आ… आ… करत खूप मजा घेतली आणि मनस्वी सेक्स केला. मी माझी गांड खाली वर करत हलवली आणि लंड पुच्चीत घालून घेतला. त्याने माझ्या कंबरेला पकडून मला खाली वर केले आणि मला प्रतिसाद दिला. अशा प्रकारे आमही दोघांनी खूप वेळ सेक्स केला. सर्वात शेवटी त्याच्या लंडला वीर्य आले. त्याने माझ्या पुच्चीत वीर्य सोडले आणि मजा घेतली. अशा प्रकारे आम्ही दोघांनी खप वेळ सेक्स करून मजा घेतली. देसी अनोळख्या तरुण व्यक्तीसोबत तरुणीचा सेक्स अनुभव वाचून तुम्हाला पण सेक्स करण्याची इच्छा झाली असेल ना!