रूपाच्या तोंडामध्ये लवडा

Marathi Sex Stories मी नुकताच घरी गेलो होतो.तर आमचा लाडका विनोद मामा आला होता. मला लाडाने मामा पिंट्या म्हणत तस माझा खर नाव रोहित आहे. मामाने आपल्या मुलाचा पहीला वाढदिवस मोठ्याने करायचा ठरवला होता. व त्याचेच आमंत्रण देण्या साठी तो आला होता.बाबा न कामा निमित्य गावी गेले होते म्हणून मी आणि आई मामा कडे गेलो. घर खूप सजवल होत त्या दिवशी मामा च्या घरी खूप पाहुनी आले होते. त्या मध्ये एक रूपवती तीच नाव ती कोण कोणास ठाऊक पण तिच्या इतक सुंदर मी कधी पाहिलं नव्हते. थोड्या वेळ वाढ दिवस झाल्या नंतर मामानी आमची ओळख करून दिली. ती मामीच्या बहिणीची पाहुनी लागत होती. त्या निमित्याने मी हि तिच्या सोबत ओळख करून घेतली. तीच नाव रूपा होत. गप्पा मारता मारत रात्र कधी झाली समजल हि नाही पण मी मात्र तिचे रूप न्याहाळत होतो. रूपाच्या तोंडामध्ये माझा लवडा द्यायचे खूप मनात होते. पाहुणे जास्त असल्या कारणाने झोपण्यासाठी जागा अपुरी होती. व कसतरी आम्ही सांभाळून घेत. सर्व हॉल मध्ये झोपलो. रूपा माझ्या आईच्या बाजूला झोपली होती आणि मी दुसर्या बाजूला थोड्या वेळात सगळी झोपी गेले रात्रीचे दीड वाजले होते पण मला झोप लागत नव्हती. फक्त रूपा चे रूप माझ्या डोळ्या समोर येत होत. मी सगळी शांत झोपलेली पाहून हळूच उठलो.आणि धाडस करत तिच्या जवळ जाऊन तिचे रूप पाहत बसलो.

तिच्या त्या ड्रेस मधून तिचे गोरे पण उरोज दिसत होते. मी हळूच त्यांना स्पर्श केला. आणि थोडा वेळ तसाच ठेवला रात्रची अंधारात कुणाला काय दिसत नव्हत. तिचे उरोज हलके शे दाबले. मी आता पूर्ण उत्तेजित झालो होतो तिच्या उरोजा मध्ये माझ पूर्ण हात फिरत होता. पण मला नंतर समजल कि ती जागी होती. मी पटकन हात बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला पण तिने माझ हात पकडत मला उरोज दाबंयची परवानगी दिली. आत तर मी खूप खुश झालो होतो तिच्या योनी वर पण हात फिरवत बसलो. पण मला तिथे काय करतच येत नव्हते म्हणून मी रुपाला मामाच्या बेड रूम मध्ये येण्यास सांगितल तिथे कोणी नव्हते. रूपा जवळ घेत तिच्या सर्वांगावर हात फिरवत होतो तिला हि छान वाटत होत. रूपा ने माझ्या डोळ्यात एक विलक्षण प्रेम आणि काम सुखाची आतुरता पाहली असावी. ती थोडा वेळ गप्पा राहून माझ्या कडे एकटक पाहत राहिली. आणि थोडी जवळ सरकून बसली. पाहता पाहता मी हि रूपा कडे खेचत जात होतो. आणि मला हि तेच हव होत. मी हळूच रूपा चा हात धरून रूपा ला जवळ घेतलं आणि ती लाजून खाली मन घालून गप्पं बसली. कदाचित माज्या भावना रूपा पर्यंत पोहचल्या असाव्यात म्हणूनच गप्पं बसली असावी.मी रूपा ला अलगद मिठीत घेतल रूपा ला बाहुपाशात घेताच माझ मन भाराहून गेल.

रूपा ला गच्च मिठी मारली. रूपा च्या गरम गरम स्पर्शाने माझे लिंग ताठर झाले. रूपा च्या ओठाचा अलगद एक चुंबन घेतले. रूपा ला हि खूप छान वाटल. तिने मला प्रतिसाद देत आपले ओठ माझ्या ओठमध्ये देऊन माझ्या ओठाचा रस पित होती. माझा एक हात रूपा च्या छातीवर ठेवला आणि उरोज हळूच कुरवाळू लागलो. पण माझा लिंग खूप ताठर झाल होत. रूपा च्या उरोजावर हात फिरवत फिरवत रूपा च्या छातीवरचे वस्त्र दूर केले. ती हि खूप उत्तेजित झाली होती. उरोज खूप गोरे पण आणि मोठे होते. ती नाजूक दिसणारी लाल कलरची बोंडे मला ती चोकण्यास भाग पडत होते. मी एक हात रूपा च्या उरोजावर ठेवत एक उरोज माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो. रूपा चा एक एक चीत्कार मला तिच्या उरोजामध्ये जाणवत होते. मी रूपा चे बोंडे चोखून चोखून लाल बुंद केली होती आणि हळू हळू सरकत पोटा जवळ आलो आणि बेंबीत जीभ घालण्याचा प्रयत्न करीत राहिलो. पण दुसरा हात योनीवर फिरवत तिची नीकर दूर केली.

तिची ती नाजूक योनी आणखी मला उत्तेजित करत. मी रूपा च्या योनीत बोट घातल ती खूपच उत्तेजित झाली. थोड्या वेळा नंतर मी माझी जीभ रूपा च्या योनी वर फिरवत रूपा ला खूप उत्तेजित केल माझे लिंग पकडले आणि आपल्या तोंडामध्ये लवडा घेऊन मुख मैथुन करू लागली. मी ही रूपाला हिसके देऊ लागलो. आणि रूपा ला झोपण्यास सांगितल. आणि तिच्या योनीवर माझे लिंग घासू लागलो. आणि योनीत घालून रूपा चे उरोज दाबत बसलो. आणि ओठाचे दीर्घ चुंबन घेत रूपा ला हिसके देत राहिलो. आणि थोड्या वेळातच माझ वीर्य पात झाला आणि दोघांनी हि मन सोक्त काम सुखाचा आनंद घेतला.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत