माझी मम्मी – Part 3 Marathi sex story

Marathi Sex Stories आता मम्मी माझ्या पोटावर आरुढ झाली माझ्या छातीवर तिने छाती भिडविली. माझ्या लवड्याजवळ तिने पुदीचा भाग आणला. तिचे दोन्ही पाय माझ्या पायावर ठेवले. तिने तोंडाजवळ तोंड आणुन माझ्या गालाचा, कपाळाचा मुका घेतला. माझ्या ओठावर ओठ ठेवून दीर्घ चुंबन घेतले. माझ्या तोंडात जीभ टाकून रसपान केले. माझे दोन्ही हात उचलून आपल्या स्तनावर ठेवले. मला तिचे स्तन दाबायला प्रोत्साहित केले. माझा ताठ व सरळ उभ्या झालेल्या लवड्यावर पुदी आणुन घालायला लागली. मम्मी आपली कंबर घोड्यावर बसल्यासारखी वरखाली करीत हिसके मारायला लागली. मी सुध्दा खालुन कंबर वर करुन तिच्या सारखेच हिसके मारू लागलो. हा अनुभव मला अगदी स्वर्गीय वाटत होता. ती आनंदाने चीत्कारीत होती. माझी कंबर धरून तिच्या पुदिवर दाबत. होती. माझा निसटलेला हात पुन्हा धरून स्तनावर ठेवत होती. तिचे स्तन एका हातात मावत नव्हते. मग मी दोन्ही हाताने तिचे स्तन दाबत होतो. माझं तोंड वर करुन स्तनावर धरत होती. मग मी तिचे स्तन तोंडाने चोखत होतो.
पूर्वी मी लहान असतांना एक स्तन हातात धरून दुसरा स्तन तोंडात घेऊन दुध पीत होतो. आता त्या स्तनात दुध नव्हतं. एकदम कोरडा होता. तरीही चोखायला मजा वाटत होती. या आधी दोनदा वीर्य स्खलन झाल्याने आता लवकर वीर्य पडण्याची शक्यता नव्हती. म्हणून खूप वेळपर्यंत आम्ही हेपत होतो. मम्मीच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत असल्याच दिसत होतं. याच्या आधी मम्मी स्वप्नात असतांना तेव्हा मी तिला मुक्या-मुक्याने हेपत होतो. आता मी म्हणण्यापेक्षा तिच मला माझ्यावर होवुन हेपत होती. एवढा उदंड उत्साह आता तिच्या अंगात शिरला होता. पप्पा गेल्यानंतर जवळपास दोनक महिने ती उपाशी होती. आता त्याची पुर्ण भरपाई माझ्याकडून करुन घेत होती. तिचा असा उजळलेला, हसरा चेहरा पाहून मला तिच्याशी बोलायला हुरूप आला. ‘मम्मी, कसे वाटते?’ मी म्हणालो. ‘खूप छान…रे…माझ्या राजा. अगदी तू तुझ्या पप्पासारखाच हेपतो.’ मम्मी म्हणाली. आता ती असे अश्लील शब्द बोलायला अवघडत नव्हती. अगदी मोकळी, दिलखुलास झाली होती.
‘हो… ना? आता पप्पाची आठवण काढून रडत नको जाऊ? पप्पाची जागा आता मी घेतली आहे.ना !’ मी म्हणालो. ‘हो…रे… राजा. माझ्या जीवनात तेवढी कमतरता होती, तीही तू भरून काढली.’ मम्मी मला हसुन म्हणाली. ‘हो.ना… आता तुला मी काहीही कमी पडू देणार नाही. तुझी सारी इच्छा पूर्ण करीन.’मी पण हसुन तिला म्हणालो.
’मम्मी खरं सांगू ! जर कोणी तुझा बॉय फ्रेंड किवा कोणी परका माणूस तुझ्या जिवनात आला असता, अन त्याने तुझ्या अंगाला स्पर्श केला असता तर मला आवडले नसते. पप्पाची जागा कुण्या परक्या व्यक्तीने घ्यावी, ही कल्पनाही मला सहन होत नाही. म्हणून मीच म्हणजे तुझ्या आवडत्या, प्रिय मुलाने पप्पाची जागा घेतली म्हणून यात काय बिघडले? मी आता अठरा वर्षाचा पुर्ण पुरुष झालो आहे. तुझी ही भुक भागवायला मी आता समर्थ झालो आहे.’ मी निर्भिडपणे तिला बोललो.
’हो…ना. मी कुठे नाही म्हणतो तु तुझ्या पप्पाची डुप्लीकेट कॉपी आहेस. म्हणुन तु हेपतांना जसे काही तुझे पप्पाच हेपत आहेत असे मला वाटते मला आता काही कमी नाही. मी खुप खुष आहे.’ असे मम्मी खुषीत येऊन बोलली.
असे बोलत बोलत कितीतरी वेळ आम्ही नवरा-बायको सारखे हेपत होतो. जणूकाही आम्ही मधुचंद्र साजरा करायलाच येथे आलो होतो की काय असे वाटत होते.
’खुप छान रात्र गेली. तुझा सहवास मला फार आवडला. आता आपण दोघेही येथे नवरा-बायकोसारखे राहू. दोघेही एकमेकांना खुष ठेवू.’ मम्मीने मला उत्साहीत होवुन म्हटले. मीही तिला प्रतिसाद देण्यासाठी तिच्या गोबर्‍या गालाचा परत एकदा मुका घेउन तिचे स्तन दाबले व तोंडाने हो म्हटले. आता तिचा चेहरा खुलला होता. तिच्या तोंडातून एक मादक हुंकार बाहेर पडला. तिने आपले डोळे सुखाने बंद केले. मी तिची छाती थोडा वेळ कुरवाळत राहिलो. मी तिला इतकी आनंदी आणि मनमोकळी झालेली कधीही पाहिले नव्हते. दिवस उजाळला होता. मग मम्मीने संपवायला सांगितले. कारण तयारी करुन आम्हाला साईट सिईंगला जायचे होते.
मग आम्ही उठलो. आंघोळीसाठी बाथरुममध्ये मम्मीने मला बोलाउन घेतले. बाथरुम चांगली मोठी होती. आम्ही दोघांनीही शॉवरच्या खाली एकमेकांची आंघोळ घातली. लहानपणी मम्मी माझी आंघोळ करून द्यायची तेव्हाही ती माझ्या लहानश्या त्या लवड्याला धुवून द्यायची. तेव्हा तो चिमुकला होता. आता मात्र ती त्याला धूत असताना लांब आणि मोठा झाला. होता. मग मोठा झालेल्या व पाण्याने ओला झालेल्या लवड्याला शांत करण्यासाठी मम्मीने त्याला आपल्या पुदित घालून घेतला. खट्याळ व चावट लवड्याला शांत करण्याचा उपाय आता मम्मीकडे होता. त्यामुळे आता मी निश्चिंत झालो होतो. मीही तिचे अंग धुताना तिचे स्तन मर्दन केले.
मम्मीचे सौंदर्य आंघोळीनंतर आणखी खुलले होते. गोरे गुलाबी गाल, सरळ नाक, रसरशीत ओठ. तारुण्याने मुसमुसलेली, गर्भश्रीमंत घराण्यातली, दुधा-तुपात वाढलेली, कमनीय देहाची माझी मम्मी एखाद्या सौदर्य देवेतेप्रमाणे दिसत होती. तिच्या रसरशीत सौंदर्याचा मला मोठा गर्व वाटत होता.
बेडरुमध्ये येऊन मी कपडे घातले. मम्मीच्या रुममध्ये जावून मी तिची बॅग आणली. बॅग उघडून तिने कपडे काढले. माझ्या समोर आता ती कपडे घालत होती. आतापर्यंत ती माझ्यासमोर कपडे घालेपर्यंत अशीच उघडी होती. तिचे माझ्या डोळ्यासमोर उघडे असलेले मासंल, भरीव-गोल नितंब… आई…ग… काय मस्त दिसत होते ते ! माझ्या मम्मीच असं रसरशीत सौंदर्य पाहुन कोणीही फिदा झाल्याशिवाय राहणार नाही.
मम्मीला आता माझ्यासमोर अशा नग्न अवस्थेत राहण्यात काहीच वाटत नव्हते. जणुकाही मी तिचा मुलगा नसुन नवराच आहे असेच ती माझ्याशी वागत होती. आता ती खुपच सुंदर दिसत होती. तिचा आधी दिसणारा मलुल चेहरा आता रात्रीच्या मनसोक्त प्रणयक्रिडेने खुप उजळला होता.
मम्मीने सुरुवातीला निकर घालुन पुदी झाकली. नंतर त्यावर सलवार घातला. मग छातीवर ब्रेसीयर घालून आपले दोन्ही स्तन झाकले. त्याचा हूक पाठीमागून लावायला मला सांगितले. तिच्या दुधासारख्या गोऱ्या पाठीवर मी हात फिरवित हुक लावले.मग तिने कमीज घातला. त्यावेळी मम्मी मला इतकी सेक्सी आणि मादक वाटत होती की माझ्या तोंडून तसे शब्द सहज बाहेर पडले. ’मम्मी, तु खरच खुप मादक आणि सेक्सी दिसत आहेस?’ हे ऎकून मम्मीचा चेहरा आणखीणच फुलला.
मी तसेच तिला जवळ ओढून तिच्या कंबरेला मिठी मारली. तिच्या छातीच्या दोन्ही उभारावर माझी छाती दाबली. माझे हात नकळत तिच्या नितंबावर गेले मम्मी माझ्या केसांत हात फिरवीत होती. मग माझा चेहरा वर करुन माझ्या ओठाचे तिने गोड चुंबन घेतले. एका वेगळ्याच धुंदीत आणि वेगळेच नाते पांघरून आम्ही रूमच्या बाहेर पडलो.
मग रिसेप्शन कॉउंटरला जावुन बुक केलेली कार मागविली. त्या कारमध्ये बसुन आम्ही साईट सिईंगला गेलो.
बाहेर आम्हाला ओळखणारे कोणी नसल्याने आम्ही नवरा-बायकोसारखेच वागत होतो. तेथेही आम्ही एकमेकांच्या नाजुक अवययाला स्पर्श करुन मजा घेत होतो. मी कित्येकदा एकांतात मम्मीचे स्तन धरुन दाबले असतील, त्याची काही गणतीच नाही. आता मला तसे करण्याचा मम्मीकडून परवानाच मिळाला होता. मग मी राजरोसपणे तिचे स्तन धरुन दाबत होतो. मी तिच्या मादक शरीराचे सारखे स्पर्शसुख अनुभवत होतो. मी खऱ्या अर्थाने माझ्या मम्मीच्या मुसमुसलेल्या अंगाच्या स्पर्शाची खूप मजा घेत होतो.
मग आम्ही फोटो काढले. छान नास्ता, ब्रेकफास्ट घेतला. खुप मजा केली. मी शक्यतो मम्मीला हसवत ठेवत होतो. तिचा मुड नेहमी आनंदी व प्रसन्न राहील याचा प्रयत्न करत होतो. दिवसभर सोनेरी बुध्दविहार, निर्वांणपदाची बुध्द मूर्ती, सफारी पार्क, मरीन पार्क इत्यादी स्थळं पाहिले. रात्रीला जहाजावरील क्रुज डिनर घेऊन आम्ही रात्री दहाच्या सुमारास हॉटेलला आलो.
आता आम्ही दोघेही माझ्याच रुममध्ये थांबलो. आमच्या एकत्र राहण्यावर, झोपण्यावर आता काहीही बंधन उरले नव्हते. बेडवर जाण्यापुर्वी आम्ही आधिच कपडे काढून ठेवले. पुन्हा रात्रीसारखं परत आमचा हनिमुन सुरु झाला.
मम्मीचे पाय वर करुन मी तिच्या अंगावर ओणवा झालो. माझा लवडा मम्मीच्या फाकल्या गेलेल्या पुदीमुखावर ठेवला. पाझरलेला माझा लवडा तिच्या ओल्याचिंब, पाझरलेल्या व कमळासारख्या फुलुन उमललेल्या पुदीत फारशी तक्रार न करता प्रवेशीत झाला. मम्मीने पायाने माझ्या कमरेला वेढा घालुन लवड्याला घट्टपणे पुदित घुसविले. लगेच मी कंबर वर खाली करु लागलो. मम्मी माझ्या हिसक्याचे धक्के झेलत होती. मम्मीच्या तोंडातुन आनंदाने चित्कार उमटत होते. संभोगाने न दमता मी मम्मीला कुरवाळत आनंद देत तिला उपभोगत होतो.
’मम्मी तुला झवतांना मला खूप मजा येत आहे.’ मी तिला उत्साहीत होवुन म्हणालो. ’होरे राजा… मला पण… तु तर एखाद्या नव्या नवरीला तिचा नवरा मनसोक्तपणे हेपतो तसाच मला हेपत आहे.’ मम्मी पण खुषी होऊन मला म्हणाली. ’आता तु माझ्यासाठी नवी नवरीच आहेस. तुझ्यासाठी पप्पा पहिला नवरा तर मी दुसरा नवरा आहे. मम्मी एक विचारु?’ तु व पप्पा हनिमुनला कुठे आले होते. मी मम्मीला म्हणालो. ’आम्ही न थायलंड शिवाय सिंगापुर व मलेशियाला सुध्दा गेलो होतो. आता दुसर्‍यांदा तुझ्या सोबत हनिमुनला आली आहे.’ मम्मी म्हणाली.
असं संभाषण सुरु असतांना मी तिच्या पुदीतून लवडा काठापर्यंत बाहेर काढून पुन्हा आतमध्ये घुसवत होतो. हाताने तिच्या दोन्ही स्तनाला दाबत होतो. तोंडात धरुन चोखत होतो. तिच्या तोंडात तोंड घालुन तिच्या जिभेला माझ्या जिभेने चाटत होतो.
’किती हेपतो रे माझ्या राजा? झोपतांना हेपतो, सकाळी उठतांना हेपतो, आंघोळ करतांना हेपतो. कसं वाटते तुला मला हेपतांना? मजा येते की नाही.’ ’हो. मम्मी, खुप मजा येते. तुला खुप हेपावसं वाटते. तुझ्या पुदीत लवडा, हातात तुझे स्तन व तुझ्या तोंडात तोंड घालण्यात किती मजा येते काय सांगु ! मी खुप एन्जॉय करतो.’.
असं बोलता बोलता मी मम्मीच्या चेहऱ्यावरील बदलते रंग निरखत होतो. तेव्हा मला मम्मीच्या चेहऱ्यावर तृप्तिचे भाव दिसत होते.
मम्मीला खरच खुप स्टॅमीना होता. तिला खुप प्रॅक्टीस झाली होती. बराच वेळ आम्ही बोलत बोलत माझे विर्य तिच्या पुदीत पडेपर्यंत हेपत होतो. मग आम्हाला झोप यायला लागली. मम्मीने कुस बदलविली. मी त्याच कुशिवर होवून पाठीमागुन हातात तिचे स्तन धरुन व लवडा तिच्या गांडीला टेकवून शांतपणे झोपलो. सकाळ कधी झाली ते कळलेच नाही. मला जाग आली तेव्हा माझा लवडा ताठ झाला होता. म्हणून त्याला पुन्हा तिच्या गांडीच्या जवळून तिच्या पुदीत घालण्याचा प्रयत्न करीत होतो.
मम्मीने डोळे उघडले. पाठीमागे हात करुन तिने लवड्याला धरुन म्हणाली, ’किती हेपतोस रे माझ्या राज्या…. आता बाकिचं राहु दे न रात्रीसाठी.’ मम्मी मला म्हणाली. ’नाही ग मम्मी मला थोडं हेपु दे ना… तो मोठा झालेला आहे. त्याला थोडं शांत कर ना.. मी तिला म्हणालो. ’बरं थोडसं घाल तसाच नी लगेच काढ. म्हणजे तुझं समाधान तरी होइल.’ मम्मी मला म्हणाली. मग मी तसेच त्या कडावर असतांना खाली सरकुन तिच्या गांडीच्या मागुनच पुदित लवडा घातला व तिचे स्तन एका हाताने दाबत हिसके मारायला लागलो. हिसक्याचा जोर वाढविला तरीही विर्य काही केल्या पडत नव्हतं. लवडा मोठा न मोठाच राहत होता. मग मम्मीच म्हणाली आता बाहेर काढून घे. आपल्याला पट्टायाला जायचे आहे.Tags : marathi zavazavi stories,marathi chavat katha,marathi pranay katha,marathi sex story,marathi zavazavi katha,shrungar katha,zavazavi photos,hindisexstory,marathi sex stories,marathisexystory,chawat vahini,indianpornstories,marathi zavazavi katha 2013,porn stories,indian porn stories,marathi porn stories,marathi bhabhi ki chudai,marathi zavazavi katha,teachar xex hindi story,hindi zavazavi stori,hindi sex story,hindisexstory,zavazavi,brother sister sex story in hindi,hindisexstory.com,sex stories in hindi,zavazavi katha,sex story in hindi,zavazavi katha 2013,marathi zavazavi katha

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत