बहिणीबरोबर प्रवास -1

Marathi Sex Stories माझे नाव सागर, वय २२. मी आणि माझे कुटूंब मुंबईत रहात आहोत. वडीलांचा मुंबईत लहान बिजनेस आहे आणि आई घरीच असते. मला एक मोठी बहीण आहे. संगीता तिचे नाव, वय २८. दोन वर्षापुर्वी माझ्या बहिणीचे लग्न झाले आणि आता ती दिल्लीला तिच्या नवऱ्यासोबत रहात आहे. संगीताताई आणि मी आमच्या आईवडीलांच्या गळ्यातील ताईत आहोत. ते दोघेही स्वत:पेक्षा जास्त आमच्यावर प्रेम करतात.

सहाजिकच आहे ते दु:खी झाले जेव्हा दोन वर्षापुर्वी संगीताताई लग्न होवून गेली आणि मीही त्याच दरम्यान इंजीनीयरींगच्या स्टडीसाठी बँगलोरला गेलो. आई नेहमी रडायची आणि प्रेमाने ओथंबलेली पत्र मला लिहायची की कसे माझ्या आणि संगीताताई शिवाय तिला करमत नाही आणि ती त्या दिवसाची वाट पहात आहे जेव्हा मी घरी येईल. बाबासुद्धा उदास असायचे पण त्यांनी कधी ते व्यक्त केले नाही.

जेव्हा या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मी घरी आलो तेव्हा आई व बाबांना खूप आनंद झाला. आठवडाभर आम्ही मजेत आणि आनंदात घालवल्यानंतर आम्हा सगळ्यांना संगीताताईची कमतरता भासायला लागली. माझी प्रेमळ, सुंदर आणि सेक्सी बहीण, संगीताताई! लग्नाआधी संगीताताई सुंदरच दिसायची. तिची ऊंची ५ फूट १० ईंच होती. लांब काळेभोर केस, टपोरे मादक डोळे आणि गोरा गोरा रंग! अंगाने ती सडपातळ होती, फक्त ५० किलो वजन होते तिचे. आणि तिच्या सडपातळ शरीराच्यामानाने तिचे छातीचे उभार उन्नत आणि पुष्ट होते. तसेच तिचे नितंबही चांगलेच भरीव आणि गोलाकार होते.

मी गेल्या दोन वर्षात संगीताताईला पाहिले नव्हते. तिचे गेल्या दोन वर्षातील फोटो पाहिल्यानंतर माझ्या लक्षात आले की लग्नानंतर ती जास्तच सुंदर आणि मादक दिसायला लागली होती. तिचे फोटो बघताना माझे लक्ष वारंवार तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळत होते. नक्कीच तिचे उरोज मोठे आणि भरदार झालेले दिसत होते.

फोटोतील संगीताताईचा सुंदर चेहरा आणि मादक शरीराच्या निरीक्षणाने अचानक मी उत्तेजीत झालो. माझे मन संगीताताईविषयीच्या वासनेने इतके कामोत्तेजीत झाले की त्वरीत जावून मला हस्तमैथुन करावे लागले. अर्थात! संगीताताईच्या विचाराने हस्तमैथुन करण्याची ती काही माझी पहिली वेळ नव्हती. जसे मला सेक्स विषयी ज्ञान आणि उत्तेजना प्राप्त झाली तसे माझ्या लक्षात आले की माझी बहिण संगीताताई, सुंदर आहे. जरी मी तिला पुर्ण नागडी पाहिली नव्हती तरी मला कल्पना होती की कपड्याच्या आत ती किती आकर्षक आणि सेक्सी आहे. आणि तेव्हा पासूनच तिच्या नावाने मी हस्तमैथुन करायला लागलो.

रात्री झोपण्याआधी संगीताताईच्या आठवणीने हस्तमैथुन करताना मी कल्पना केली की कसे मला तिच्या रसरशीत ओठांचे चुंबन घ्यायचे आहे आणि तिची टरारून फुगलेली उन्नत छाती दाब दाब दाबून कसे मला त्यावरील निप्पल तोंडात घेवून चोखायचे आहे. तसेच माझा कडक लंड तिच्या घट्ट पुच्चीत घालून कसे मला तिला झव झव झवायचे आहे. तुम्हाला काय सांगु? त्या रात्री माझ्या मोठया बहिणीच्या आठवणीने मी दोन तीन वेळा हस्तमैथुन केले आणि प्रत्येक वेळी इतके पावरफूल विर्य सत्खलन झाले की आयुष्यात कधीही झाले नव्हते. फोटोमधील संगीताताईला पाहून मी एवढा उत्तेजीत झालो होतो की शेवटी मी ठरवले दिल्लीला जावुन प्रत्यक्षात तिला पहावे.

आईला खूप आनंद झाला जेव्हा मी तिला सांगीतले की मी दिल्लीला जातो आणि संगीताताईला घेवून येतो महीनाभर आपल्याबरोबर रहाण्यासाठी. तिने लगेच संगीताताईला फोन करून सांगितले की मी येत आहे तिला न्यायला. तिलाही खूप आनंद झाला ते ऐकून. माझ्या सेक्सी बहिणीला बघण्यासाठी मी एवढा अधीर झालो होतो की मी दुसऱ्या दिवशी विमानाने दिल्लीला गेलो आणि काही तासातच तिच्या दरवाज्यात थडकलो. माझ्या सुंदर आणि सेक्सी बहिणीला प्रत्यक्षात बघण्याच्या कल्पनेने मी आधीच फार उत्तेजीत होतो आणि जेव्हा मी तिला प्रत्यक्षात पाहिले तेव्हा तर माझा लंड टाईटच झाला. तिच्या सानिध्यात असताना माझा लंड कडकच व्हायचा आणि ते कोणाच्याही नजरेस येवू नये यासाठी मला फार प्रयत्न करावे लागायचे.

मला वाटले की मी दुसऱ्याच दिवशी संगीताताईला घेवून विमानाने मुंबईला येईल पण माझी हवाच निघून गेली जेव्हा मला कळले की संगीताताईच्या सासरकडची लोक थोडी जुन्या वळणाची आहेत आणि जोपर्यंत कुटूंब प्रमुख म्हणजे तिच्या सासऱ्याची परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत ती माझ्याबरोबर येवू शकत नव्हती. आणि तिचा सासरा बाहेरगावी गेला होता आणि तो परत येईपर्यंत वाट पहाण्याशिवाय आमच्याकडे काही पर्याय नव्हता.

संगीताताईच्या घरी असताना माझ्या लक्षात आले की तिच्या सासरी ती थोडी दु:खीच होती. ती थोडी निस्तेज आणि दबावाखाली असल्यासारखी वाटायची. तिच्या घरात तिला अंगभर साडी घालून व डोक्यावर हातभर पदर घेवून रहावे लागत असे. त्यामुळे तिच्या मादक आणि भरीव शरीराचे दर्शन तर दूरच साधा तिचा चेहरा पुर्णपणे नजरेस पडत नव्हता त्या हातभर पदराआडून. बरे साडीही काही तलम किंवा पारदर्शक नाही की त्यातून थोडेफार अंगप्रदर्शन होईल. तिची सासू तिला कधी तिच्या मनाप्रमाणे घराबाहेर जावून देत नव्हती की तिला साडी शिवाय इतर कोठलेही ड्रेसेस घालून देत नव्हती. दिवसातील बराच वेळ संगीताताईला तिच्या सासूबरोबर घरकामात घालावा लागे व इतर वेळी तिच्या रूममध्ये बसून रहावे लागे.

त्यामुळे माझ्याबरोबर माहेरी जाणे म्हणजे संगीताताईला ’तुरुंगातून सुटका’ झाल्यासारखे वाटणे सहाजिकच होते त्यामुळे ती फार उत्साहीत होती. पण तिच्या सासऱ्याच्या परवानगीशिवाय ते लवकर शक्य होत नव्हते म्हणून ती उदास व्हायची तर कधी कधी रडायची सुद्धा. मलाही तिची अवस्था बघून फार वाईट वाटायचे आणि रागही यायचा तिच्या सासरकडच्या लोकांचा. म्हणून मलाही शक्य तेवढ्या लवकर संगीताताईला तेथून घेवून जायचे होते.

शेवटी एकदाचा तिचा सासरा आला आणि जसा मला चान्स मिळाला तसे मी त्यांच्याशी बोललो. मी काकुळतीने त्यांना सांगीतले की कसे आमच्या कुटुंबाला गेल्या दोन वर्षात संगीताताईची कमतरता भासत आहे व अगदी गयावया करत मी त्यांच्याकडे संगीताताईला एक महिन्यासाठी घेवून जाण्याची परवानगी मागितली. माझ्या बोलण्याचा परिणाम त्यांच्यावर झाला आणि त्यांनी परवानगी दिली तिला, पण फक्त पंधरा वीस दिवस माहेरी रहाण्याची. अर्थात! आम्हाला काही दुसरा पर्याय नव्हता त्यांचे म्हणणे ऎकल्याशिवाय. माझे परतीचे विमानाचे तिकीट तर वायाच गेले होते त्यामुळे आम्ही ट्रेनचे तिकीट बूक केले.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही निघालो. त्यांच्या घरच्या कारने, त्यांच्या ड्रायव्हरबरोबर आम्ही रेल्वे स्टेशनवर आलो. ट्रेन प्लॅटफार्मला लागलेलीच होती. आमचे रिझर्वेशन असलेला फर्स्ट क्लासचा डबा आम्ही शोधला आणि त्यात चढलो. आमचा कंपार्टमेन्ट टॉयलेट आणि दरवाज्याच्या बाजुला होता. शेवटचा कंपार्टमेन्ट असल्यामुळे तो छोटा होता, साधारणत: ५ फूट रूंद आणि ७ फूट लांब असावा. एका बाजूला खाली एक लांब सीट आणि वर एक लांब बर्थ होता. एका बाजूला लहान खिडकी आणि विरूद्ध बाजूला कंपार्टमेन्टचा दरवाजा होता. कंपार्टमेन्टचा फ्लोअर अस्वच्छ असल्यामुळे ड्रायव्हरने आमच्या बॅगा धडाधड वरच्या बर्थवर ठेवल्या ज्याने तो बर्थ भरून गेला. त्यामुळे खालची एकमेव सीट मला आणि संगीताताईला शेअर करावी लागणार होती.

ट्रेनची शिट्टी वाजली आणि ड्रायव्हर खाली उतरला. जशी ट्रेन हलली आणि ड्रायव्हर निघून गेला तशी संगीताताई ताडकन उठली. तिच्या चेहऱ्यावर हास्याची कळी उमलली. आनंदाने गाणे गुणगुणत, दोन्ही हात पसरवून, लचकदार आळोखे पिळोखे देत तिने आळस झटकला.

“सागर! सगळ्यात पहिले मला हे कपडे बदलू दे.” संगीताताईने उत्साही स्वरात म्हटले.

“ठिक आहे, संगीताताई! तु कपडे बदल मी टॉयलेटला जावून येतो. दरवाजा आतून लॉक कर मी बाहेरच उभा राहीन. तुझे झाले की तू दरवाजा उघड” मी तिला म्हटले.

“ओ. के.! माय डियर ब्रदर!” तिने लाडात म्हटले.

संगीताताईच्या आवाजाचा टोनच बदलून गेला होता. घरून निघून ट्रेनमध्ये बसेपर्यंत संगीताताई एकदम शांत होती. ती काही बोलत नव्हती की चेहऱ्यावर काही हावभाव दाखवत नव्हती. माझ्या लक्षात आले होते की त्यांचा ड्रायव्हर असल्यामुळे ती शांत होती. आणि आता जसे काही ती बंधनातून मुक्त झाली होती. मी टॉयलेटला जावून आलो आणि कंपार्टमेन्टच्या दरवाज्याबाहेर येवून उभा राहिलो. थोड्या वेळाने संगीताताईने दरवाजा उघडला. मी आत आलो आणि दरवाजा लॉक केला. वळून जसे मी संगीताताईला पाहिले तसा मी अवाकच झालो. मी आश्चर्याने आणि स्तब्धपणे माझ्या समोर उभी राहून लिपस्टीक लावणाऱ्या संगीताताईला पाहू लागलो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत