बस मधले माझे अनुभव 7

Marathi Sex Stories “हो. त्याचीच ओळख पहिल्यांदा करून दिलीस बसमध्ये. फार लांब नसला तरी चांगला धष्टपुष्ट आहे”

“अगदी तुला हवा तसाच आहे ना. मला कळाले. म्हणून तर सारखी चिकटायला येत होतीस बसमध्ये”

“हो.. असे वाटत होते कि बस मध्येच करावेस”

“मग सांगायचे नाहीस का. मलाही खूप इच्छा झाली होती. जवळ जवळ तुझ्या गांडीत गेलाच होता माझा लंड”, मी तिच्या कानात कुजबुजलो.

“हो. खरच अगदी हक्काने चढला होतास रे माझ्यावर. मजबूत लावले होतेस पाठीमागून”, तिच्या मादक आवाजात ती बोलली.

यावर मी धुंद होऊन तिला वेड्यासारखा झटलो. तिच्या ओठासं माझे ओठ चिकटले. दीर्घ चुंबन घेत आमच्या जीभा एकमेकाला भिडल्या. चुंबनाचे मादक आवाज आणि श्वासात मिसळणारे श्वास. दोघेही डोळे मिटून एकमेकाला अनुभवत होतो. आवेगाने हात एकमेकाच्या पाठीवर फिरवीत होतो. एकमेकाला अधिकाधिक जवळ ओढून घेत होतो. क्रेझी क्रेझी क्रेझी वाटत होते. इतक्या गोड फीलिंग्स कधीच अनुभवल्या नव्हत्या… थोड्या वेळाने तिने तोंड बाजूला केले आणि म्हणाली.

“तुझा ‘तो’ मला डोळे भरून पहायचा आहे. मला खालून रगडून माझी आग शांत करणारा कसा आहे ते पाहू दे तरी”, असे म्हणून ती उठून बसली.

मी क्षणाचाही विलंब न लावता सारी कपडे काढली व शेवटी चड्डी काढून माझे जाडजूड लिंग तिच्या चेहेर्यासमोर धरले. मंद हास्य करत ती प्रेमाने त्याच्याकडे टक लाऊन पाहत होती. लगेच तिने माझ्याकडून सोडवत आपल्या नाजूक गुलाबी बोटांमध्ये त्याला घेतले. तिच्या गोऱ्या गुलाबी उबदार तळव्याच्या नाजूक स्पर्शाने माझा काळाशार लंड फुलून थरथरू लागला.

“अह्ह्ह … मृणाल .. खूप हवी आहेस त्याला…”, मी चीत्कारलो.

“उम्म्म . फार खटयाळ आहे सोनू “, असे म्हणून तिने पट्कन त्याचे चुंबन घेतले. मी उभा थरारलो. अंगात शेकडो वोल्ट ची वीज चमकून जावी तसा भास झाला. आपसूकच माझा हात तिच्या डोक्यावर गेला. ती चमकली. आम्हा दोघांसाठी हा पहिलाच अनुभव असावा. प्रेमभराने त्याकडे पाहत तिने पुन्हा एकदा त्याचे चुंबन घेतले.

“ओह्ह माय स्वीट हनी.. टेक इट ”, मी तिच्या केसांना धरून लंड अजून तिच्या ओठांजवळ नेला.

त्यावर तिने क्षणाचाही विलंब ना लावता आपल्या ओठांचा चंबू माझ्या लंडाच्या सुपाड्या भोवती तयार केला. मी तिच्या केसांना धरून अलगद लंड आत दाबला. आणि बघता बघता त्या अलिशान बंगल्याची मालकीण एका छोट्या रूम वर राहणार्या तरुणाचा लंड चोखू लागली. बहुदा तिच्या नवर्याने तिला हे सारे शिकविले असावे. मी तिचे केस हाती धरून माझा लंड तिच्या तोंडात हळू हळू आत बाहेर करू लागलो. तिच्या तोंडातल्या उबदारपणामुळे माझा लंड परमोच्च सुखात न्हाऊन निघाला होता. मग मी हळूच मागे सोफ्यावर बसलो. मृणाल माझ्याकडे तोंड करून माझ्या पायाशी खाली गुडघे टेकून बसली. मी माझ्या दोन मांड्या मध्ये तिला घेतले. आणि मग आपले दोन्ही हात माझ्या मांड्यांच्या बाजूला ठेवून ती अगदी मनसोक्तपणे माझा लंड चोखू लागली.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत