बस मधले माझे अनुभव 6

Marathi Sex Stories जवळ जवळ दहा ते पंधरा मिनिटे तिची पुच्ची मी माझ्या लंडाने अक्षरश: घुसळून काढली. आणि शेवटच्या क्षणी पूर्ण खोल जाऊन एक वीर्याची गरम चिळकांडी तिच्यात सोडली. मी तिच्यात झड झड झडलो. तिची पुच्ची पूर्ण भरून गरम गरम वीर्य बाहेर ओघळले. थोडा वेळ तसेच पडून राहिल्यावर समाधानाने आम्ही दोघेपण एकमेकाकडे बघून हसलो.

“माझी बायको झालीस आज. रोज झवायला हवी आहेस मला.” असे म्हणून तिचे चुंबन घेतले

“उम्म्म .” असा मादक आवाज काढत ती पण म्हणाली “कसला तगडा आहेस रे राजा. अगदी मला हवा तसा. खूप आसुसले होते रे मी. शांत शांत वाटत आहे आता. तुला हवे तेंव्हा येऊन घेत जा. तुझीच आहे ती” आणि मला ओढून तिने माझे दीर्घ चुंबन घेतले आणि माझ्याकडे प्रेमभराने हसून पाहू लागली.

“बसमधे अगदी कुत्र्यासारखा लागला होतास मला मागून तेंव्हाच मी तुला ओळखले होते”, असे म्हणून ती लाजली.

मग थोड्या वेळाने आम्ही उठलो व बाथरूममधे जाऊन स्वत:ला स्वच्छ केले. नंतर तिला बाय करून मी रुमवर परतलो.

यानंतर आम्हा दोघांनाही एकमेकाची जणू चटक लागली. त्यानंतर मी तिला अनेकदा घेतले. रात्री तिचा भाऊ येत असल्याने मी शक्यतो दुपारच्या निवांत वेळेत जाऊनच तिला झवून येत असे. तिलाही मी त्यावेळीच हवा असायचो. आमची एक खूण ठरलेली असे. जेंव्हा जेंव्हा ती घरी एकटी असे तेंव्हा गुलाबी रंगाचा तिचा एक ठराविक गाऊन ती बंगल्याच्या खिडकीत वाळत टाकीत असे. जेणेकरून मी तिथून जाताना ती “अव्हायलेबल” आहे हे मला कळत असे.

दुपारच्या वेळी विशेषकरून ती दुपार रविवारची नसेल तर, जे एक सुन्न वातावरण असते त्यात सेक्स करण्यात एक वेगळेच थ्रील असते. कारण अशा वेळी सगळे कामावर गेलेले असतात, म्हातारी माणसे झोपलेली असतात तर मुले शाळा कॉलेजात. अशा वेळी घरी एकट्या असणाऱ्या माजावर आलेल्या बाईला पटवून झवण्यातले थ्रील मला मृणालमुळे कळाले.

दुपाई घरी गेल्या गेल्या तिला मी गच्च मिठीत घेत असे. ती पण दररोज वेगळा ड्रेस करून माझा लंड जास्तीत जास्त कसा ताठेल हे ती पाहत असे. एकदा तर मिनी स्कर्ट घालून तिने दार उघडले. तेंव्हा मृणाल फारच माजावर आली होती. मी पण बैलासारखा झालो होतो. तिच्या काखेतला व अंगाचा वासाने धुंद होऊन तिच्यावर मी अक्षरशः तुटून पडलो. दोघांच्या तोंडून निघणाऱ्या मादक आवाजाने दिवाणखाना भरून गेला होता.

“नको ना.. अह्ह्ह.. अयाई ग.. उईई मा… सोड… आह्ह्ह.. पुरे.. पुरे .. ओह्ह ..प्लीज.. ना.. अन्ह्ह ”

“हुम्म्म.. स्स्स… ओह्ह्ह .. मृणाल.. ऊम्म्म… ऊम्म्म… च्च्यू.प.. च्च्यू.प…. उम्ह्ह्ह.. “

तिच्या टॉप ची बटणे निघाली होती. केस मोकळे होऊन विखुरले होते. झिंगलेली मादक नजर आव्हान देत होती. दोन रसरशीत टरबूज ब्रा ला जुमानत नव्हते. मिनीस्कर्ट केंव्हाचाच वर आला होता. व गोऱ्या गुबगुबीत मांडया मध्ये मला घेऊन ती पहुडली होती. मग हळूच ब्रा खाली करून तिचे गोजिरवाणे तांबूस गुलाबी निपल तोंडात घेऊन मी चोखू लागलो. सुरवातीला हळुवार. मग धसमुसळेपणे अगदी हवे तसे. मग दुसरा ही स्तन ब्रा मधून काढून त्याला कुरवाळत.

“अयाई नको ना.. अहह.. ओह्ह खूप छान वाटतंय.. तोड मला.. कर मर्दन.. ओह्ह्ह राजा .. किती छळशील रे.. “

“खूप हवी आहेस मला डार्लिंग. कचकचून हेपलायची आहे”

“घे ना हवी तशी. चोख हवे तेवढे. खालचे पण मर्दन कर. रगडून टाक तुझ्या मऊ मऊ राणीला”

“ह्म्म्म करेन गं .. मला माहिती आहे तुला माझे काय हवे आहे..”

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत