बस मधले माझे अनुभव 5

Marathi Sex Stories थोड्या वेळात ती मला म्हणाली,

“बस ना. अरे मी तुला चहा करून आणते. चहाची वेळ झालीच आहे” असे म्हणून ती आत वळली सुद्धा.

मला ही कशाची वेळ झाली आहे त्याचा साधारण अंदाज आला. कारण दुपारचे दोन ही चहाची वेळ तर नक्कीच नव्हती.

“अगं नको मृणाल”, असे म्हणत थोड्या वेळात मीही तिच्या पाठोपाठ किचनमधे गेलो.

गाऊन घातलेली मृणाल किचनच्या कट्टयाशी दोन्ही हाताचे चाळे करत काही न करता उगाचच उभी होती. आत यायचे फक्त निमित्त होते ह्याची मला आता जाणीव झाली. दुपारच्या निरव शांततेत दोघानाही आता एकच गोष्ट हवी होती हे उघड होते. धडधडत्या अंत:करणाने मी पुढे झालो व तिला मागून गप्पकन मिठीत घेतले. तोंडातून एक दीर्घ उसासा टाकत तिने डोळे मिटले व “नको प्लीज” असे चित्कारून मला लटका विरोध केला. पण मी आता सोडणे अशक्य होते. कारण जिच्यासाठी आयुष्य पणाला लावून मी मघाशी बाहेर पडलो होतो ती आता माझ्या मिठीत होती. प्रथम तिचे केस मी मोकळे केले व आवेगाने तिच्या मुसमुसल्या देहावर चुंबनांचा वर्षाव करत सुटलो. मानेवर, गालावर, दंडावर, हनुवटीवर जिथे मिळेल तिथे. तिचेही भान हरले. मघाचा लटका विरोध पूर्ण मावळला आणि तिने स्वत:ला माझ्या स्वाधीन केले. मी चांगलाच पेटून धसमुसळेपणे तिच्या गुबगुबीत स्तनांवर व गोबऱ्या गालावर चावे घेत हाताने तिचे सर्वांग चापसत होतो.

“हळू.. हळू कर ना. सोनू आत झोपली आहे. आवाजाने जागी होईल”, ती कुजबुजली.

“नको काळजी करू राणी”, मी तिला माझ्या बाहूंवर थोडे आडवे करत बोललो. माझे श्वास गरम झाले होते.

बघता बघता मी तिला बाहेर दिवाणखान्यात घेऊन आलो व खालच्या गालिच्यावर आडवे केले. तिने माझ्या शर्टची बटणे काढली. आवेगाने मीही तिचा गाऊन भर्रकन वर घेतला. तिचे गोरे गोरे अनावृत्त शरीर अतिशय मादक दिसत होते. विशेष म्हणजे तिने आत काहीच घातले नव्हते त्यामुळे इष्काचा तो खजिना माझ्यासमोर अकस्मात खुला झाला होता. तिचे ते गिर्रेबाज घोटीव मोठाले स्तन मी अधाशीपणे चोखायला सुरु केले. आणि गोऱ्यापान लोण्यासारख्या मऊ मांडयामध्ये दिसणारा कोवळ्या केसांच्या लवेचा त्रिकोण मी हाताने कुरवाळू लागलो. ती चांगलीच चेकाळली. आपल्या मांडया अलगद विलग करून माझ्या हाताला तिने पुढची वाट मोकळी करून दिली. तिचे रसरशीत स्तन चोखत चोखत उजवा हाताने मी आता तिची ओलीशार योनी कुरवाळू लागलो. दोन बोटे पुच्चीच्या बाजूने घालून बोटांनी मी मालीश केले. त्यामुळे तिची आधीच फुगीर असली गुलाबी पुच्ची अजून छान फुलली व पाझरू लागली. तिला खूप अनावर झाले आहे ह्याची मला जाणीव झाली. कारण ती तोंडाने ’स्स्स स्स्स…’ आवाज करत कण्हत होती व कंबरेचा भाग वरखाली करू लागली. मलाही आता जास्त तग धरणे शक्य नव्हते. सकाळपासून लंड पिसाळला होता. त्याला तिच्या पुच्चीत घालून शांत करण्यासाठी तर एवढा खटाटोप केला होता. मी एका झटक्यात माझी सगळी वस्त्रे काढली. आता आम्ही दोघेही पूर्ण नग्न झालो होतो. आता दोघानाही वेळ घालवायचा नव्हता. माझ्या उघड्या छातीचे ती चुंबन घेत असताना तिचा उजवा स्तन हाताने मनसोक्त हवा तसा दाबत दाबत मी तिला पूर्णपणे अंगाखाली घेतली..

“मृणाल डार्लिंग, मांडया फाकव ना. अग, तुझ्या लुसलुशीत गुलाबी पुच्चीत मला माझा काळा तगडा लंड घालायचा आहे” मी तिच्या कानात कुजबुजलो.

“उम्म्म्म्म ह्म्म्म स्स्स स्स्स”, तिच्या तोंडून हर्षोद्गार निघाले. ती खूप लाजत होती.

“घे ना हवी तशी. रगड चांगली”, ती काकुळतीला येऊन म्हणाली व मांड्या फाकवून तिने मला तिच्या पुच्चीचा पूर्ण ताबा दिला.

तिच्या ओठांवर ओठ टेकवत प्रदीर्घ चुंबन घेत माझा कडक लंड मी तिच्या पुच्चीवर टेकवला व हलकेच दाबला. तापलेला जाडजूड पोलादी रॉड लोण्यात घुसावा तितक्या सहजतेने तिच्या ओल्याकंच बुळबुळीत पुच्चीची दारे फाकवून माझा लंड आत गेला. ती शहारली आणि डोळे झाकून उद्गारली, “ओ माय गुडनेस”. तिच्या गोऱ्यापान अंगावर रोमांच उभे राहिले. श्वासोच्छवास दीर्घ झाला व त्यामुळे तिचे डौलदार स्तन वरखाली होऊ लागले.

मी तिचे ओठांचे लॉक न काढताच तिच्या योनीत माझे शिस्न पूर्णपणे आत दाबले व मागेपुढे करू लागलो. माझ्या लंडाने मी तिची पुच्ची पुरेपूर अनुभवत होतो. मऊ उबदार आणि बुळबुळीत पुच्चीमुळे लंड चांगलाच सुखावून जात होता. बघता बघता मी वेग वाढवला. माझे दोन्ही हात मी तिच्या दोन्ही बाजूला ठेऊन अगदी व्यवस्थितपणे तिला झवू लागलो. अगदी सकाळी जिला पहिलेही नव्हते अशा यौवनेला तिच्या बंगल्यात जाऊन तिच्या दिवाणखान्यात मी झवत होतो. तिच्या पुच्चीत होणारा माझ्या लंडाचा ’चुबुक चुबुक’ आवाज मला अजून उत्तेजित करत होता. तिच्या पुच्चीतून खुपच रस सुटला होता व एकेका धक्क्यानिशी तिच्या मांडीवर ओघळून आला होता.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत