बस मधले माझे अनुभव 4

Marathi Sex Stories विचारांच्या तिरमिरीत पुढे होऊन पटकन डोअर बेल दाबली. तिच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणीही दार उघडले तर काय सांगावे याचाही मनाशी विचार केला नव्हता. आणि तिने स्वत: उघडले तरी सुद्धा मी काय बोलणार होतो ? … बराच वेळ गेला. आतून कसलाच प्रतिसाद आला नाही. मी मनाचा हिय्या करून पुन्हा एकदा दोनदा बेल वाजविली. क्षणभर वाटले याच घरात तर ती आली होती ना? काही क्षण भयाण शांततेत गेले आणि अचानक दरवाजामागे खडखड ऐकू आली. बापरे! कोण असेल? काय होईल? पळून जावे कि काय? अंगावर शहारे आल्यासारखे झाले आणि दार खाडकन उघडले गेले. तीच होती. तीच अगदी तीच. पण अर्धवट झोपेतून उठून आल्यासारखे डोळे किलकिले व चेहरा त्रासिक झाला होता. आमची नजरानजर झाली. मला समोर पाहताच तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव क्षणार्धात बदलले आणि भयचकित होऊन तिने दरवाजा खाडकन बंद केला. मी तसाच पुढे झालो आणि दरवाजावर हाताने नॉक केले.

“प्लीज दरवाजा उघडा मला मदत हवी आहे”, मी काकुळतीला येऊन अंदाजे काहीही बोललो.

तरीही दार उघडले नाही. मी जणू इरेलाच पेटलो होतो. थोडा वेळ पुन्हा नॉक करून तशाच विनवण्या केल्या. मग मात्र तिने परत दार किलकिले करून अतिशय त्रासिक सुरात विचारले,

“कोण आहात तुम्ही? काय हवे आहे?”

“मी इथेच जवळ राहतो. माझ्या मित्राला रस्त्यावर अचानक चक्कर आली आहे. थोडे पाणी दिलेत तर बरं होईल” मी जे सुचेल ते पण विनवणीच्या सुरात बोललो. याचा योग्य तोच परिणाम झाला. तिने थोडा वेळ विचार केला आणि मग,

“ठीक आहे, मी आणून देते बाहेरच थांबा”, असे म्हणून ती दार बंद करून पुन्हा आत गेली. थोड्या वेळात थंड पाण्याचा तांब्या घेऊन ती दरवाजात आली व काही न बोलता तिने तो तांब्या दरवाजाच्या फटीतून माझ्या हाती दिला. अतिशय अदबीने तो तांब्या घेऊन तिचे मनापासून आभार मानले व मी बाहेर आलो.

एक टप्पा पार पडला होता. त्या तांब्यातले पाणी स्वत:च घटाघटा प्यायलो. थोडा वेळ थांबून पुन्हा बेल वाजविली. तिने दार उघडले. पण ह्यावेळी ती मघापेक्षा जास्त कम्फर्टेबल दिसत होती. मी पुन्हा आदबीने बोललो,

“मी विद्यापीठात पी. जी. करतोय. तुमचे आभार मानावेत तेवढे थोडेच आहेत. उष्माघातामुळे मित्राला चक्कर आली होती. पाणी प्यायल्यावर थोडा शुद्धीवर आला. त्याला रुमवर पोहचवून आलो.”

तिने मंद स्मित करत तांब्या घेतला. आतापर्यंत माझ्या सभ्यतेविषयी तिला विश्वास तयार झाला होता. म्हणजे मी एक डीसेंट तरुण आहे इतके तिला कळले होते. मला तेच हवे होते.

“मलाही थोडे पाणी हवे होते. घशाला खूप कोरड पडली आहे”, मी अवचित बोलून गेलो.

“हो ठीक आहे. बसा ना आत” तीपण सहज बोलून गेली. तिचा आवाज पण अतिशय गोड व सेक्सी होता.

मला मनातल्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. आसक्तीला उधाण आले. मुठी आवळून “येस्स्स” असे मनातल्या मनात मी चित्कारलो. कारण मी जाणले होते “गड सर झाला आहे”. तिने घरात घेणे हीच महत्वाची स्टेप होती. कारण आता इथून पुढचा मार्ग तुलनेने सोपा होता याची मला खात्री होती. आत जाऊन दिवाणखान्यात बसलो. ती पाणी घेऊन आली. पाणी पिता पिता मी गप्पा सुरु केल्या. बोलता बोलता पाणी तर कधीच संपले आणि आम्ही मित्र असल्यासारखे गप्पा मारू लागलो. आम्ही एकमेकाविषयी जाणून घेतले. मला तिने सांगितले कि तिचे नाव मृणाल होते. तिचा नवरा बिजनेसमन होता व तो तीन महिन्यासाठी बिजनेस टूरवर बाहेरगावी गेला होता. सध्या ती व तिची दोन वर्षाची मुलगी असे दोघेच घरी रहात होते. आणि अधूनमधून फक्त तिचा भाऊ भेटून जात होता. मला कळायचे ते कळले. नवरा नसल्याने शरीर सुखासाठी ती खूप आसुसलेली होती. अर्धा एक तास गप्पा मारून झाल्यानंतर आम्ही दोघेपण गप्प झालो. दोघानाही मघाशी बसमध्ये झालेला प्रकार राहून राहून मनात येत होता. पण त्यावर बोलत मात्र कुणीही नव्हते. दिवाणखान्यात एक प्रकारची विचित्र शांतता पसरली होती.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत