देसी एक्स-बॉयफ्रेंड सोबत ओरल सेक्स

Marathi Sex Stories माझे नाव कल्याणी आहे व मी २४ वर्षांची आहे. माझ्याविषयी सांगायचे झाले तर माझे बी.एस.सि. झाले असून मी सध्या पुण्यात जॉब शोधण्यासाठी आली आहे. मला पुण्यात येऊन २ महिने झाले पण अजून जॉब नाही मिळाला. मी दिसायला खुप सुंदर व नाजूक आहे.माझे गुलाबी ओठ, लांब केस, लहान कंबर, मोठे कुल्ले असून यामुळे खुपजण वेढे होतात. मी जास्त गोरी नाही. मला कॉलेजमध्ये असताना बॉयफ्रेंड होता पण मी आता त्याच्यासोबत ब्रेकअप केले आहे. आमचे ब्रेकअप होऊन १ वर्षे झाले आहे आणि आता मला दुसरा बॉयफ्रेंड आहे. मी तुम्हाला माझ्यासोबत घडलेल्या कडक व आकर्षक घाटनेबद्दल सांगणार आहे, तुम्हाला वाचून खूप मस्त वाटेल. मी देसी एक्स-बॉयफ्रेंड सोबत ओरल सेक्स अनुभव वाचून तुम्हाला खूप मस्त वाटेल!

मी जॉब साठी पुण्यात आले असे मी तुम्हाला सांगितले आहे. मी एके दिवशी बाहेर जाताना मला वाटेत एक्स-बॉयफ्रेंड दिसला. मला त्याला बोलण्याची इच्छा नव्हती. म्हणून मी त्याच्याकडे पाहिले नाही आणि तेथून पुढे निघाले. त्याचे नाव आकाश असे आहे व त्याला पाहून मला खूप वेगळे वाटले होते. त्याने जीन्स-शर्ट घातला होता आणि तो गाडीवर होता. त्याने मला पाहून गाडी थांबवली व मला हाक मारली. मला त्याचे काहीच ऐकायचे नव्हते म्हणून मी त्याच्याकडे लक्ष दिले नाही. मग त्याने बाईक थांबवून माझ्या मागे आला व मला थांब म्हणाला. मला शेवटी थांबावे लागले. तो माझ्या समोर आला आणि म्हणाला, “अगं कल्याणी, असे का करतेस माफ कर ना मला”.

मला त्याच्या बोलण्याने काही कळेना, मी त्याला म्हणाले, “अरे मी काय माफ करेन?”. मला त्याचा खूप राग आला होता, तो खाली बसला आणि हात जोडू लागला. त्याच्या अशा वागण्याने मला कसेतरी वाटले आणि मी त्याला माफ केले. काही वेळ आम्ही दोघे सोबत चाललो. मी त्याला माझ्या बॉयफ्रेंडविषयी सांगितले. तो म्हणाला, “अगं अस नको करू, तू त्याच्यासोबत खुश नाही राहणार!”. मग मी त्याला ओरडले व माझ्या रूममध्ये आले. मी हे सर्व सतीश म्हणजेच बॉयफ्रेंडला सांगितले. तो मला खूप ओरडला आणि त्याने मला मारले. मला त्याचे वागणे आवडले नाही आणि मी रडत रडत क्स-बॉयफ्रेंडला कॉल केला. मग तो म्हणाला, “तू माझ्या रूमकडे ये”. त्याची रुम खूप जवळ होती व मी त्याच्याजवळ गेले.

मी त्याच्याकडे गेल्यावर त्याला मिठी मारली व त्याने मला घट्ट पकडले. मला त्याच्या स्पर्शाने खूप मस्त वाटले आणि मला सेक्स करण्याची इच्छा झाली. मी त्याच्या डोळयांत पाहिले व त्याला “आय लव्ह यु” असे म्हणाले. मग त्याने माझ्याकडे पाहत माझ्या ओठांवर बोट फिरवून मला कामुक केले. त्याने माझ्या गुलाबी व नाजूक ओठांचा पापा घेतला. मग मीपण त्याला प्रतिसाद देत त्याच्या ओठांना चुंबन करत मजा घेतली. मी त्याच्या जिभेला जीभ लावून मजा घेतली व त्याच्या ओठांचा सर्व मधुर रस पिऊन कामुक झाले. त्याने हळूच माझ्या टॉपला काढले व माझ्या कंबरेला हात लांवुन चुंबन केले. मला त्याच्या कोमल स्पर्शाने खूप मस्त वाटले आणि मी आज… आह… आहहह… करत मजा घेतली.

काही वेळाने त्याने माझ्या कडक व गोलाकार बॉल्सना दाबत मजा घेतली. त्याने माझ्या कडक ओठांना चुंबन करत मला प्रोत्साहित केले. मीपण त्याच्या पाठीवर हात फिरवत मजा घेतली. मी त्याच्या गळ्यावर चुंबन केले व त्याच्या पाठीवर तिव्रतेने हात फिरवून सुख मिळवले. मी माझा टॉप काढला व मी आतमध्ये लाल रंगाची ब्रा घातली होती. त्याने माझ्या ब्राचे हुक्क काढले. मग त्याने माझ्या गोल बॉल्सना चुंबन केले, त्यामुळे मी आ… आह… आह… करत मजा घेतली. मग मी त्याच्या शर्टला काढले व त्याच्या छातीवर चुंबन केले. त्याने माझ्या पँटवरून गांडीला खूप जोरात हात लावुन दाबले. मला त्याच्या स्पर्शाने खूप मस्त वाटले व सेक्स करण्याची इच्छा झाली. मी लगेच माझी पँट काढली त्यानेपण त्याचे सर्व कपडे काढले.

मी लाल रंगाची चड्डी घातली होती व त्याने माझ्या गांडीवर दाबत मला कामुक केले. मी त्याच्या गुलाबी ओठांना प्रतिसाद देत मजा घेतली. त्यामुळे माझ्या पुच्चीला पाणी आले व मला लंड घुसवून घेण्याची खूप इच्छा झाली. मी त्याच्या लवड्याला हात लावून हलवले व त्याने माझ्या ओठांना चुंबन केले. आम्ही दोघे खूप दिवसांतून भेटलो होतो त्यामुळे आमचे भान नव्हते. मी लगेच खाली बसले व त्याच्या कडक लवड्याला हातात घेऊन हलवले. त्याने ह… ह… ह… असे आवाज करत मजा घेतली. मी लंडच्या टोकाला जीभ लावून चाटले व त्याला ते खूप मस्त वाटले. त्याने माझ्या डोक्याला हात लावून गांड हलवली. मग मी लंड तोंडात घेऊन आत बाहेर केले व त्याने पण गांड हलवून लंड माझ्या तोंडात घातले. हा देसी एक्स-बॉयफ्रेंड सोबत ओरल सेक्स अनुभव आतापर्यंत कसा वाटला!????
त्याचे कडक व मोठे लंड माझ्या पूर्ण घशात गेले व मी त्याच्या गोट्यांना हात लावून मजा घेतली.

काही वेळाने त्याने मला उचलले खाली गादीवर झोपवले. त्याने माझ्या पुच्चीत बोट घातले. मला खूप कामुक झाले व मी आ… आह… आहहह…करत त्याला प्रतिसाद दिला. काही वेळाने त्याने माझ्या कडक पुच्चीत खूप जोरात लंड घुसवले. मी आईग… असा आवाज करत खूप मोठयाने ओरडले व त्याने खूप जोरात लंड घुसवले. मी आआग… अशा आवाजात ओरडून त्याला प्रोत्साहित केले, त्यामुळे त्याने लंड आत बाहेर करत मला ठोकले. त्याचे मोठे लंड पुच्चीत गेले व मी त्याच्या पाठीवर हात फिरवून त्याच्या गुलाबी ओठांना चुंबन केले. मग त्याने पण माझ्या ओठांचा मधुर रस पित मला धक्के दिले. काही वेळाने त्याने माझ्या गोल व ताठ झालेल्या निप्पल्सना तोंडात घेऊन चोखले.

मग मीपण माझ्या गांडीला खाली वर करत त्याला प्रतिसाद दिला व मजा घेतली. त्याच्या तीव्र ठोकण्याने माझ्या पुच्चीतून पाणी आले. मी खूप पाणी सोडले व आमही दोघेही ओले झालो. त्याने तरीही त्याचे लंड पुच्चीत घालून मला झवले व माझ्या गुलाबी पुच्चीला झवले. अशा प्रकारे त्याने खूप तीव्र होऊन धक्के दिले व मजा घेतली. खूप वेळ त्याने माझ्या पुच्चीत लंड घुसवून धक्के दिले व मजा घेतली. मग त्याने पुच्चीत वीर्य सोडले व मला खुप मस्त वाटले. मी त्याचे लंड तोंडात घेऊन चोखले व लंडला लागलेले वीर्य चाटून पिले. तुम्हाला माझा देसी एक्स-बॉयफ्रेंड सोबत ओरल सेक्स वाचून कसे वाटले!