गोष्ट माझी आणी माझ्या अम्मीची 8

Marathi Sex Stories आम्ही आमच्या फ्लॅटच्या दारात पोहचलो. अम्मीने कंबरेला अडकवलेला चाव्यांचा छल्ला बाहेर काढला व त्यातील दरवाज्याच्या लाकची चावी निवडली आणी त्या चावीने दरवाज्याचे लॉक खोलून दरवाजा उघडला. आम्ही घरात शिरलो आणी मी मागे दरवाजा लावून घेतला. आतमध्ये घर शांत आणी अंधारलेले होते.

“मी पटकन जावून फ्रेश होवून येते आणी तुझे अब्बा झोपलेत की नाही ते पण बघते. तोपर्यंत तू तुझ्या रूममध्ये जा आणी माझा ईंतजार कर.” अम्मी माझ्या कानात हळूच पुटपुटली.

मी माझ्या रूममध्ये आलो आणी माझे कपडे बदलले. कुर्ता पायजमा घालून मी बेसब्रीने अम्मीचा ईंतजार करत बसलो. जवळ जवळ पंधरा मिनीटानंतर माझ्या रूमचा दरवाजा उघडला आणी अम्मी आत आली. तिने दरवाजा बंद करून लाक केला. ती माझ्या जवळ येत म्हणाली,

“तुझे अब्बा खर्राटे देत पडलेत… दारू ढोसून….”

“मग तर बरच आहे, अम्मी! आता तुझ्या रूममध्ये तुला जल्दी जायची जरूरत नाही.”

“सलीम! आपण हे नाही करायला पाहिजे…. मी तुझ्या अब्बांना कधी धोका दिला नाही.”

“मला माहित आहे ते….” मी म्हणालो, “पण अम्मी…. माझ्यावर भरोसा ठेव… मी तुला तकलीफ देणार नाही. मी तुझ्यावर इतके प्रेम करतोय की जे मी कोणावरही केले नाही.”

“ओह सलीम, मेरे सहजादे!” अम्मी मला म्हणाली आणी तिने मला गालावर चुम्मी दिली.

मी पटकन अम्मीला मिठी मारली आणी तिचे चुंबन घेत घेत आम्ही बेडवर पडलो. आमच्या चुंबनाची तीव्रता वाढत जावून मी गरम झालो आणी अम्मीची उत्तेजनाही मला तिच्या ड्रेसवरून जाणवू लागली. तिच्या अंगावर अजूनही तोच सलवार, कमीज होता. माझा हात मुक्तपणे तिच्या अंगावर फिरत होता. कधी तिच्या छातीवर, कधी तिच्या पाठीवर तर कधी तिच्या नितंबावरून मी बिनधास्तपणे हात फिरवत होतो.

अम्मीच्या पाठीवरून हात फिरवताना मी हात वर तिच्या मानेवर नेला आणी तिच्या कमीजची झीप खाली ओढून उघडू लागलो. काही क्षण अम्मी थोडी ताठ झाली पण पुन्हा रीलॅक्स झाली. तिला किस करता करता मी अलगदपणे तिच्या कमीजची झीप पुर्णपणे उघडली. तिच्या कमीजचे दोन्ही भाग बाजूला करत मी तिची पाठ उघडी केली आणी तिच्या उघड्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो. मग तिला किस करत करता मी हात खाली नेले आणी तिचा कमीज वर ओढू लागलो. तिच्या नितंबाखाली अडकलेला तिचा कमीज मला ओढता यावा म्हणून अम्मीने आपले नितंब थोडे वर उचलले. मी तिचा कमीज भराभर वर ओढला आणी तिच्या डोक्यावरून काढून टाकला. मग मी हात मागे नेवून तिच्या ब्रेसीयरच्या हूकवर ठेवले.

“मेरे लाल! जरा तुझ्या अब्बांचा तरी विचार कर!” अम्मीने पुन्हा कमजोर विरोधाच्या सुरात म्हटले.

मला माहित होते की आम्ही कोठलाही विचार करायच्या पलीकडे गेलो होतो. अम्मीला घट्ट मिठी मारत, तिचा विरोध मोडून काढत मी तोंड उघडून तिला किस करू लागलो. अचानक मला जाणवले की अम्मीची नंगी छाती माझ्या छातीवर दाबली गेले आहे. मला तिचा कडक झालेला निप्पल ही जाणवत होता जो माझ्या छातीत छेद पाडत होता. मी हात आमच्या अंगामध्ये नेले आणी तिच्या छातीचे उभार दाबू लागलो. तिची छाती अगदी मऊ मऊ आणी गुबगूबीत वाटत होती. मी खाली वाकलो आणी एक निप्पल तोंडात घेवून चोखू व चाटू लागलो. अम्मी उत्तेजनेने विव्हळली. माझ्या चोखण्याने तिचा निप्पल चांगलाच लांब, जाड आणी कडक झाला होता.

“अम्मीजान! तु एकदम सेक्सी आहेस…. मला तू फार आवडतेस…” न राहून मी उत्तेजीतपणे तिला म्हणालो आणी पुन्हा तिच्या छातीचे उभार चोखू लागलो.

मग अम्मीच्या छातीवरून तसाच चुंबन घेत घेत मी खाली तिच्या बेंबीपर्यंत आलो. तिचे अंग चाटताना मला तिच्या पसीन्याची थोडीशी खारट चव चाखायला मिळाली. माझ्या चाटण्याने तिच्या तोंडातून उत्तेजनेचा स्पष्ट हुंकार बाहेर पडला. तिची बेंबीच्या वर चाटताना मी माझा हात तिच्या सलवारच्या नाडीवर ठेवला. मग चाचपून नाडीचे टोक शोधले आणी नाडी खेचली. आता जीभेने मी तिच्या बेंबीचा दाणा चाटू लागलो. त्याने तिला मजा वाटली आणी तिने आपले नितंब उचलून आपले पोट माझ्या तोंडावर दाबले.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत