गोष्ट माझी आणी माझ्या अम्मीची 7

Marathi Sex Stories “तुझ्यासाठी मी नेहमीच बच्चा रहाणार आहे, अम्मी….. मला मायूस करू नकोस ना अम्मी…. प्लीज मला तुझी छाती दाखव…”

असे म्हणत मी अम्मीचा कमीज पुढून वर करू लागलो. तिने माझा हात धरून मला थांबण्याची विनंती केली पण मी तिचा कमीज सोडला नाही आणी वर केला. तिने पुन्हा हताशपणे माझा हात सोडून दिला. मग मी कमीज अजून वर करत तिची ब्रेसीयरमध्ये असलेली छाती उघडी केली. दुधाळ चंद्रप्रकाशात माझ्या अम्मीच्या गोऱ्या बदनवर ती काळी ब्रेसीयर एकदम उठून दिसत होती. मी उतावळेपणे माझे दोन्ही हात तिच्या दोन्ही छातीच्या उभारावर ठेवले आणी कमीज खाली पडला व तिची छाती झाकली गेली. मी कमीज वर केला पण तो पुन्हा खाली पडला.

“अम्मीजान! जरा कमीज वर पकड ना…..” मी तिची छाती दाबत तिला म्हणालो…. आणी अम्मीने कमीज वर पकडला!

स्वप्नातही कधी मी बघितले नव्हते असे ते दृष्य होते! येथे माझी अम्मी भिंतीला टेकून उभी होती आणी तिने आपला कमीज वर पकडला होता, मला तिची पुर्ण, भरीव छाती दिसावी म्हणून. आणी मी तिची छाती कुरुवाळत, हाताळत होतो. थोडावेळ मी तिच्या छातीचे उभार व्यवस्थित दाबले आणी मग माझा हात तिच्या पाठीवर नेवून तिच्या ब्रेसीयरच्या हूकवर ठेवला. तिचे शरीर ताठ झालेले मला जाणवले पण ती शांत उभी राहिली. मी तिच्या ब्रेसीयरचा हूक काढायचा प्रयत्न केला पण माझ्याच्याने तो निघाला नाही. मी उतावळेपणे तिच्या ब्राच्या हूकशी झपटू लागलो. अम्मीच्या लक्षात आले की मला हूक काढायला जमत नाही आहे ते. ती हळूच म्हणाली,

“थांब! थांब, सलीम! धुसमुसळेपणा करू नकोस… माझ्या ब्राचा हूक तोडून टाकशील तू…..”

असे म्हणत अम्मीने कमीज सोडून दिला आणी आपले दोन्ही हात मागे नेले ब्राचा हूक काढण्यासाठी. कमीज तिच्या छातीवर पुन्हा खाली पडला म्हणून मी पटकन हात पुढे आणून तिचा कमीज पुन्हा वर पकडला व तिची छाती उघडी केली जोपर्यंत ती ब्रेसीयरचा हूक काढत होती तो पर्यंत. तिने ब्राचा हूक काढला आणी हात पुढे आणत आपल्या छातीवरून ब्रेसीयर वर केली मला तिची नंगी छाती दाखवण्यासाठी….

“वाऊऽऽऽ!” उत्तेजीत होवून तिच्या नग्न छातीचे मोठे मोठे उभार मी एक एका हातात पकडण्याचा प्रयत्न केला, “किती खूबसूरत दिसतात हे, अम्मी….”

“या *****! मला माफ कर….” अम्मीने हताशपणे म्हटले, “माझा विश्वासच बसत नाही के मी हे सगळे माझ्या मुलाबरोबर करत आहे ते….”

अम्मीच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत मी तिची छाती हातळण्यात मग्न होतो. मी तिची छाती कुस्करत होतो, दाबत होतो आणी पिळतही होतो. मग मी तिच्या छातीवरचे निप्पल चिमटीत पकडून त्याच्याशी खेळू लागलो. तिचे निप्पल लगेच कडक आणी ताठ झाले. मी त्यांना चिमटीत धरून दाबायचो तेव्हा अम्मीच्या तोंडातून चित्कार बाहेर यायचा… सुखाने की वेदनेने ते …… जाणे!

“तुला माहित आहे? ही किती शरमेची बात आहे, सलीम….. असा मी माझा ड्रेस वर पकडतेय आणी माझ्या मुलासमोर माझे स्तन उघडे करून त्याला ते दाबून देत आहे… आणी तेपण घराच्या बाहेर…. जर कोणी आपल्याला या अवस्थेत पकडले तर काय होईल याचा तुला अंदाजा आहे का तरी ??”

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत