गोष्ट माझी आणी माझ्या अम्मीची 6

Marathi Sex Stories शेवटी मला अम्मीकडून साथ मिळू लागली आणी तीही अधीरतेने मला किस करू लागली. मी माझे नशीब आजमावले व हळूच तिच्या ओठांत माझी जीभ सारली. तिने इंनकार न करता ओठ विलग करून माझी जीभ आपल्या तोंडात घेतली. मी तिच्या जीभेला माझी जीभ लावली आणी तिने आपले ओठ माझ्या ओठावर अजून जोरात दाबले. मग मी अम्मीची जीभ माझ्या तोंडात घेतली व चोखू लागलो. तीही माझी जीभ चोखू लागली. बराचवेळ आम्ही एकमेकांची जीभ चोखत होतो.

मी अम्मीला किस करत होतो आणी माझे हात तिच्या पाठीवर वर खाली फिरवत होतो. हात फिरवताना मला तिच्या कमीजच्या आतल्या ब्रेसीयरची पट्टी जाणवत होती. थोडावेळ वर खाली हात फिरवल्यानंतर मी तिच्या ब्रेसीयरची आऊटलाईन चाचपू लागलो. तिच्या ब्रेसीयरची आऊटलाईन चाचपून झाल्यानंतर मी ब्रेसीयरची पट्टी कमीजवरून धरून ओढू लागलो आणी सोडू लागलो. अम्मीच्या लक्षात आले की मी तिच्या ब्रेसीयरच्या पट्टीबरोबर खेळत आहे. माझ्या पाठीवर चापट मारत मला किस करत करत तिने तोंडाने हुंकार दिला व मला चावटपणा थांबवण्याचा इशारा केला. मग मी माझा हात अम्मीच्या पाठीवरून पुढे आणला आणी हळूच तिच्या छातीच्या उभारावर ठेवला. तिचे शरीर ताठ झाले आणी ती मागे सरकत पुटपुटली,

“सलीम! मला वाटते हे खूपच होत आहे….. आपण थांबले पाहिजे!”

अम्मी पुढे अजून काही बोलायच्या आत मी जबरदस्तीने तिच्या ओठावर ओठ ठेवले व तिला पुन्हा किस करू लागलो. बरोबरच आता मी तिच्या छातीचे उभार तिच्या कमीजवरून कुरवाळू लागलो. अम्मीच्या छातीचे उभार भरीव होते आणी त्यांना दाबायला मला मजा वाटत होती. मला माहित होते अम्मी आता उत्तेजीत होत होती कारण तिच्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडत होते आणी ती जोराने मला किस करत होती. नंतर मी हात पुन्हा तिच्या पाठीवर नेले आणी वर खाली फिरवू लागलो. मग पटकन हात खाली नेवून मी तिच्या कमीजच्या बाजूच्या कटमध्ये घुसवले आणी मग हात वर आणून तिच्या उघड्या पाठीवर ठेवले. अम्मीने किस करता करता तोंडातून नाराजीचा स्वर काढला.

आता मी अम्मीच्या कमीजच्या आतून तिच्या उघड्या पाठीवर हात फिरवू लागलो. तिच्या ब्रेसीयरचा डायरेक्ट स्पर्श मला पागल करत होता. तिच्या मुलायम बदनच्या स्पर्शाने मी उत्तेजीत होत होतो. थोडावेळ तिच्या उघड्या पाठीवर हात फिरवल्यानंतर मी हात कमीजच्या आतून तसाच पुढे आणला आणी ब्रेसीयरच्यावरून तिच्या छातीवर ठेवला. अम्मीने पुन्हा नाराज स्वर काढला व आपला हात कमीजच्या आत आणून माझा तिच्या छातीवरचा हात बाजूला करायचा प्रयत्न करू लागली. पण मी घट्टपणे हात तिच्या छातीवर ठेवत तिचे उभार दाबू लागलो. थोडावेळ तिने प्रयत्न केला मग हताश होत तिने आपला हात बाहेर काढला व माझ्या पाठीवर ठेवत मला किस करत राहिली.

आम्ही जवळ जवळ दहा मिनिटे तसे किस करत होतो व एकमेकांच्या अंगावर हात फिरवत होतो. मग मी हळूच माझे तोंड तिच्या कानाजवळ नेले आणी पुटपुटलो,

“अम्मीजान! मला तुझी छाती बघायची आहे….”

“काय?? तू पागल तर नाही आहेस ना, सलीम?”

“प्लीज, अम्मी! मला दाखव ना तुझी छाती….”

“या ****, सलीम!… तुला कळतेय का तरी तु काय विचारतोयस तुझ्या अम्मीला?”

“ओह, अम्मीजान! लाजू नकोस ग! तु तर असे बोलतेस की जणू मी कधी तुझी छाती पाहिलीच नाही. उलट मी तुझी छाती चोखली आहे जेव्हा मी बाळ होतो तेव्हा.”

“हा… मेरे लाल! मला माहित आहे याच छातीचे दूध मी तुला पाजले आहे जेव्हा तु खूप लहान होतास तेव्हा. पण आता तू मोठा झाला आहेस, सलीम…..”

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत