गोष्ट माझी आणी माझ्या अम्मीची 5

Marathi Sex Stories “का नाही, मेरे लाल!…” अम्मीने उत्सुकतेने मला विचारले, “सांग मला, …. काय पाहिजे तुला, सलीम?”

त्यावेळेपर्यंत आम्ही चवथ्या मजल्यावरील आमच्या फ्लॅटच्या दरवाज्याजवळ पोहचलो होतो. अम्मीला धाप लागली म्हणून आम्ही दरवाज्याच्या बाहेर थांबलो. मी हळू आवाजात तिच्याशी बोलायला लागलो,

“अम्मी! जेव्हा आपण समुद्रकिनारी बसलो होतो आणी मी तुझे चुंबन घेतले तेव्हा तु म्हणालीस की ’आपण उघड्यावर बसलो आहोत तेव्हा मी तेथे तसे केले नाही पाहिजे म्हणून’. आता आपण उघड्यावर नाही आहोत तेव्हा मला तुला मिठीत घ्यायचे आहे आणी तुझे चुंबन घ्यायचे आहे.”

“कोठे… येथे??” दबक्या आवाजात चिरकत तिने विचारले.

“नाही… येथे नाही… आतमध्ये घरात…” मी जवाब दिला.

“आतमध्ये??? सगळेजण असतील घरात…. कसे मुनकीन आहे ते??”

“मग, अम्मी…. आपण टेरेसच्या दरवाज्यात गेलो तर?”

“कोठे… वर? नको नको… कोणी आले तर तेथे वर??” अम्मी थोडी गोंधळली माझ्या.

“अम्मीजान!” मी तिला शांतपणे पण ठामपणे जवाब दिला, “मी तुझ्यावर प्रेम करतो जे मी कोणावरही आधी केले नाही तसे. मला फक्त पुर्णवेळ तुला किस करायचेय.”

“सलीम.. मेरे लाल! मी पण तुझ्यावर प्रेम करते… पण मी तुझी अम्मी आहे आणी काहिही असले तरी मी अजूनही तुझ्या अब्बांवर प्रेम करते!”

“अम्मी! मी फक्त तुला किस करेन…. त्याने तुझे काहिही नुकसान होणार नाही…. चल जल्दी!”

तिला काही बोलायचा मौका न देता मी तिचा हात धरला आणी मग तिला ओढत मी टेरेसवर जायचा जीना चढू लागलो. आम्ही शेवटच्या मजल्यावर रहातो व जीना वर टेरेसवर जातो. टेरेसच्या दरवाज्याची एक रूम होती जेथे थोडी प्रायवसी होती. आम्ही तेथे पोहचलो.

“सलीम…. काय हा वेडेपणा?” अम्मीने परेशान होत म्हटले.

“फिकर कशाला करतेस, अम्मी…. टेरेसचा दरवाजा लॉक आहे आणी यावेळी कोणीही जीन्याने वर येणार नाही….” मी तिला तसल्ली देत म्हणालो.

ती पौर्णिमेच्या जवळपासची रात्र होती तेव्हा भरपूर चंद्रप्रकाश व्हेंटीलेटरमधून येत होता, जो भिंतीवर साधारण सहा फूटावर होता. मी अम्मीला व्हेंटीलेटरच्या विरूद्ध भिंतिला टेकून उभे केले ज्याने चंद्रप्रकाश तिच्या अंगावर पडत होता. अम्मी आणी मी काही क्षण तसेच एकमेकांकडे बघत उभे राहिलो. मग मी अम्मीला कंबरेत धरून मिठी मारली. तिनेही माझ्या खांद्यावरून आपल्या हाताचा मला विळखा घातला व माझ्या केसात ती हात फिरवू लागली.

मग मी अम्मीला अजून माझ्याजवळ ओढत इतकी गच्च मिठी मारली की तिच्या तोंडातून सुखाचा चित्कार बाहेर पडला. मी थोडा मागे झालो आणी तिच्या खांद्यावरून तिला किस करायला लागलो. किस करत करत मी तिच्या खांद्यावरून तिच्या मानेवर आलो. मानेवरून किस करत तिच्या गालावर आलो. मग गालावर किस केल्यानंतर मी पटकन माझे ओठ तिच्या ओठावर ठेवले. अम्मीचे शरीर शहारले जेव्हा तिच्या ओठांना माझ्या ओठांचा स्पर्श झाला तेव्हा.

मग मी पागलसारखा तिच्या ओठाचे चुंबन घेवू लागलो व नंतर भराभर मी तिच्या पुर्ण चेहऱ्याचे चुंबन घेवू लागलो. मी तिच्या गालाचे चुंबन घेतले, तिच्या हनुवतिचे… मी तिच्या भुवयाचे चुंबन घेतले, तिच्या डोळ्याचे…. मी तिच्या नाकावर किस केले, तिच्या ओठावर…. तिच्या चेहऱ्याचा असा भागच मी ठेवला नाही जेथे मी किस केले नाही. अम्मीच्या ओठांचे चुंबन घेता घेता मी माझे तोंड उघडले आणी माझ्या जीभेने तिचे ओठ चाटू लागलो. तिने डोके मागे घेवून हैरान होत माझ्याकडे पाहिले. तिला काही बोलायचा मौका न देता मी पुन्हा तिला किस करू लागलो व तिचे ओठ चाटू लागलो. यावेळी जेव्हा मी तिच्या ओठाला जीभ लावली तेव्हा ती मागे झाली नाही. मी आता जास्त अधीरतेने तिला किस करू लागलो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत