गोष्ट माझी आणी माझ्या अम्मीची 4

Marathi Sex Stories मी ती आठवड्याची खरेदी करण्याच्या मूडमध्ये अजिबात नव्हतो तेव्हा मी तिला विचारले की आपण फिल्म बघायला जायचे का? ती आधी विचारात पडली पण नंतर ती तयार झाली. आम्ही मग टॅक्सी करून मिनर्व्हा थिएटरमध्ये फिल्म बघायला गेलो. मी मुद्दाम ह्या थिएटरला आलो कारण येथून चौपाटी जवळच होती. मिनर्व्हाला तेव्हा जो पिच्चर लागला होता तो अम्मीनेही पाहिला होता आणी मीही. पण तो एक रोमँटीक पिच्चर होता आणी दुसऱ्या थिएटरमध्ये तिकीट मिळणार नाही म्हणून ती तो पिच्चर पुन्हा बघायला तयार झाली.

थिएटर तसे फारसे भरलेले नव्हते. इंटरवल पर्यंतचा सिनेमा बघेपर्यंत अम्मीने माझा हात आपल्या छातीजवळ घट्ट पकडला होता ज्याने तिची गुबगुबीत छाती माझ्या दंडावर दाबली जात होती. मी माझा हात तिच्या मांडीवर ठेवला होता व मध्ये मध्ये मी तो तिच्या मांड्यावर फिरवतही होतो. तिच्या स्पर्शाने मी उत्तेजीत होत होतो. इंटरवल नंतरचा सिनेमा बघताना मी माझा हात तिच्या गळ्यात टाकला होता व तिने आपले डोके माझ्या खांद्यावर ठेवले होते. त्या पिच्चरमध्ये शेवटच्या अर्ध्या तासात रडारड होती म्हणून आम्ही उठून बाहेर आलो.

नंतर आम्ही एका चांगल्या रेस्टारंटमध्ये जेवायला गेलो. जेवण झाल्यानंतर आम्ही चालत चालत चौपाटीवर आलो आणी आमच्या नेहमीच्या खडकाळ भागात आलो. पण आमच्या नेहमीच्या जागी न बसता मी मुद्दाम वेगळ्या जागी बसलो जेथे थोडा अंधार होता. त्यावेळी रात्रीचे नऊ वाजून गेले होते आणी फारसे कोणी चौपातिच्या त्या भागात नव्हते. आम्ही जेव्हा आमच्या जागेवर बसून रीलॅक्स झालो तेव्हा मी अम्मीला म्हणालो,

“अम्मी, आज तु या ड्रेसमध्ये एकदम सेक्सी दिसतेस!”

“या ****, सलीम!” तिने आश्चर्याने माझ्याकडे बघत म्हटले, “मी तुझी अम्मी आहे! तु असले लब्ज तुझ्या अम्मीसाठी तरी इस्तेमाल करायला नाही पाहिजेस.”

“का नाही, अम्मीजान? मला माहित आहे तुला आवडते जेव्हा मी असे बोलतो तेव्हा. मला सांग…. गेल्या कित्येक वर्षात तुला अब्बूने असे म्हटले आहे का??”

“नाही म्हटले आहे! पण तरीही, सलीम… ते माझ्या प्रेम करतात.”

“अम्मी! तुला खरेच तसे वाटत का की ते तुझ्यावर अजूनही प्रेम करतात?? मला असे दिसते की हल्ली ते तुझ्याकडे दुर्लक्षच करतात आणी तु त्यांच्यापासून सुखी नाहीस.”

“काहिही असले तरी मी त्यांच्यावर प्रेम करत आहे.” माझ्या वाक्यावर काही न सुचल्याने ती म्हणाली.

“मला नाही वाटत तसे…. तु त्याच्यापासून दु:खी आहेस…. खरे सांगू का, अम्मी? तु इतकी खूबसूरत आहेस की कोणीही तुझ्यावर जान निछावर करून टाकेन आणी तुला सुखी ठेवेल. पण अब्बा तसे करत नाहीत. मला एक मौका दे! आणी बघ मी कसा तुला सुखी ठेवतो ते!” मी असे अम्मीला म्हटल्यावर ती एकदम खूष झाली तिची तारीफ ऐकून!

“तुला खरेच असे वाटते की मी खूबसूरत आहे, सलीम?” माझा गाल कुरुवाळत तिने मला लाडात विचारले.

“हो, अम्मीजान! तु खूप खूबसूरत आहेस आणी सेक्सीही….” मी हसत तिला जवाब दिला आणी तिला मिठी मारली.

मी अम्मीला घट्ट मिठीत घेत पटकन खाली वाकलो आणी तिच्या ओठाचे चुंबन घेतले. ती हैरान होवून मागे होत म्हणाली,

“या ****, सलीम!! तु काय करतोय?? आपण लोकांच्यामध्ये उघड्यावर आहोत. तू येथे असे नाही करायला पाहिजेस.”

“अम्मीजान! मला माफ कर… पण तु इतकी खूबसूरत आहेस की तुझ्या नजदीक असताना मला माझे भानच रहात नाही की मी काय बोलतोय आणी काय करतोय याचे.” मी तिला उत्तेजीतपणे म्हणालो.

“सलीम, जरा स्वत:वर काबू ठेव…. मला वाटत आपल्याला ऊशीर होत आहे, आपण आता घरी गेले पाहिजे.” असे म्हणत अम्मी उठून उभी राहिली.

आम्ही मग टॅक्सी करून घरी आलो. आम्ही आमच्या बिल्डींगचा जीना चढायला लागलो तेव्हा मी अम्मीला म्हणालो,

“मग, अम्मी…. चांगला वेळ गेला ना आपला आज? कसे वाटले तुला आज?”

“पिच्चर एकदम छान होता…. आणी त्या हॉटेलमधले जेवणही खूप चांगले होते. बऱ्याच दिवसांनी मी इतका चांगला टाईमपास केला, सलीम!… मला खूप मजा वाटली असा वेळ घालवताना.”

“खरच, अम्मी? मला खूप आनंद वाटतो की तुला मजा वाटली म्हणून,” मी खूष होत तिला म्हणालो, “तुला मी खूष केले त्याचे मला काही इनाम मिळेल का?

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत