गोष्ट माझी आणी माझ्या अम्मीची 3

Marathi Sex Stories “अम्मी!” मी तिला अधीरपणे जवाब दिले, “मी खरोखर तुझ्यावर खूप प्रेम करतोय. मला माहित नाही दुसरे काय विचार करतील आणी मी कोणाची पर्वाही करत नाही. पण तु कमीत कमी मी बोललो त्यावर गौर करशील का?”

आता ती खरोखरच एकदम गंभीर झाली आणी थोड्या वेळात रडायला लागली. मला खूप वाईट वाटले की मी तिला दुखावले म्हणून. मी तिला जवळ ओढले आणी घट्ट पकडले.

“सलीम, मला वाटत आपण निघुया…..” थोड्या वेळात शांत होत ती म्हणाली.

आम्ही मग घरी आलो. पुर्णवेळ ती काही बोलत नव्हती व एकदम शांत आणी गंभीर होती.

नंतर आमचा तो शनिवारचा समुद्रावर फिरायला जायचा प्रोग्राम बंद झाला. आम्ही खरेदीला जात होतो व नंतर सरळ घरी येत होतो. मी जेव्हा तिला समुद्रावर जाण्याबद्दल विचारायचो तेव्हा ती मला नाही म्हणायची. मी तिला का नाही म्हणून विचारले की ती मला जवाब द्यायची की मी माझ्या वयाच्या मुलीबरोबर फिरायला जायला पाहिजे. पण मी तिचे कधी ऐकले नाही व तिला साफ साफ सांगितले की मी दुसऱ्या कोणाबरोबरही जाणार नाही फक्त ती सोडली तर. ती कधी तयार झाली नाही माझ्याबरोबर फिरायला जायला आणी तिने खरेदीसाठी मला बरोबर न्यायचेही बंद केले.

असेच काही आठवडे गेले. जसे दिवस जात होते तसे ती जास्तच शांत आणी मायूस होत गेली. इमरानभाईला आणी शबनम आपालाही तिच्यातला बदल जाणवला. त्यांनी अम्मीला विचारलेही की का ती माझ्याबरोबर बाहेर जात नाही. तिने त्यांना काहितरी थातूर मातूर कारण सांगितले. तिच्या ह्या फैसल्याने ना ती खूष होती ना मी सुखी होतो.

जरी आम्ही पहिल्यासारखे हसत खेळत नव्हतो तरी मी अम्मीला कामात मदत करत राहिलो. तिच्या साठी गजरा, इत्तर वगैरे मी आणत राहिलो. अम्मी ते शांतपणे घेत होती पण पहिल्यासारखे माझे कौतूक करत नव्हती. मला आशा होती की कधीतरी तिला माझे प्रेम कळेल आणी ती तिचा निर्णय बदलेल. आणी तिने तिचा निर्णय बदलला! तिच्या लक्षात आले की जरी ती माझ्याबरोबर थंडपणे वागत होती तरीही मी माझा विचार बदलला नव्हता. जरी तिने माझ्या प्रेमाला प्रतिसाद दिला नव्हता तरीही माझे तिच्याविषयीचे प्रेम कमी झाले नव्हते हे तिला कळले.

एकदा अम्मी आणी मी घरात एकटेच होतो आणी ती किचनमध्ये काम करत होती. मी किचनमध्ये गेलो आणी न बोलता तिला मदत करायला लागलो. मध्येच एकदा क्षणभर आमची नजरानजर झाली. तिने प्रेमळपणे माझ्याकडे पाहिले आणी ती स्वत:ला रोखू शकली नाही. तिने मला मिठी मारली व माझ्या खांद्यावर डोके ठेवले. माझ्या सहनशक्तिची तिने तारीफ केली व म्हणाली की ती माझ्या प्रेमाचा स्वीकार करत आहे. मग मीही तिला जोरात मिठी मारली व तिला जाणवून दिले की तिच्या स्वीकारानंतर आमचे संबंध बदलले आहेत. शांतपणे मी तिच्या पाठीवरून हळुवारपणे हात फिरवायला लागलो. मी मागे झालो व तिच्या डोळ्यात खोलवर बघत मी तिला म्हणालो,

“अम्मीजान! मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतो आणी जिंदगीभर कधीही माझे प्रेम कमी होणार नाही.”

असे म्हणत मी खाली वाकलो व माझे ओठ तिच्या गालावर टेकवले. मी तिच्या गालावर चुंबन घेतले मग तिच्या मानेवर आणी मग बिनधास्तपणे मी माझे ओठ तिच्या ओठावर ठेवले. तिने मला इंनकार केला नाही. मी खूष झालो की शेवटी तिने मला प्रतिसाद दिला म्हणून.

नंतर आमच्या बाबतीत सगळे बदलले. आता जेव्हा मी अम्मीला गजरा किंवा इत्तर आणत असे तेव्हा ती माझ्या गालावर मला चुम्मा देत असे. जेव्हा आम्ही घरात एकटे असू तेव्हा सतत एकमेकांना घट्ट मिठी मारत असू. मी तिला मिठी मारली की आता माझा हात तिच्या पाठीवर एकदम मोकळेपणे फिरत असे. मी तिच्या चेहऱ्यावर सगळीकडे उघड उघड चुंबन घेत असे आणी कधी कधी ती मला तिच्या ओठांचेही चुंबन घेवून देत असे. आम्ही सोफ्यावर किंवा बेडवर झोपत असे व एकमेकांना मिठी मारत पडून रहात असे. मिठीत असताना माझा हात तिच्या पाठीवरून फिरवणे हा माझा पसंदीदा खेल झाला होता.

आधी आधी मी सहजच अम्मीच्या पाठीवरून हात फिरवत असे. पण हळु हळू मला तिच्या कमीजच्या आतल्या ब्रेसीयरच्या पट्ट्यांची जाणीव व्हायला लागली. आणी मग नंतर मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवताना तिची कमीजच्या आतली ब्रेसीयर चाचपू लागलो. कधी कधी मी माझा हात खाली तिच्या नितंबावर सरकवत असे व तेथे तिच्या पँटीजची आऊटलाईन चाचपत असे. मी तसे मुद्दाम करत नव्हतो पण आमच्या प्रेमाच्या भरात माझ्याकडून ते नकळत घडत होते. अम्मीलाही कधी त्याचे काही वाटले नाही की मी खरे म्हणजे काय चाचपत होतो ते. तिच्या वागण्यातून हेच निदर्शनात येत होते की ती खरोखरच अश्या प्रकारच्या मिठींसाठी आणी चुंबनासाठी आसुसलेली आहे जे तिला अब्बांकडून मिळत नव्हते.

पुढचा शनिवार आला तेव्हा मी अम्मीला आमच्या जुन्या प्रोग्रामप्रमाणे बाहेर फिरायला जाण्याबद्दल विचारले. ती हसत हसत तयार झाली! संध्याकाळी जेव्हा आम्ही तयार झालो आणी मी अम्मीला पाहिले तेव्हा मी हैरान झालो! तिने गुलाबी रंगाचा सलवार कमीज घातला होता. आश्चर्य म्हणजे तिचा कमीज स्लीवलेस होता आणी मी तिला स्लीवलेस ड्रेसमध्ये कधीही पाहिले नव्हते. मी तिच्या सौंदर्याने उत्तेजीत झालो. माझी अम्मी, ३६ सालची औरत न वाटता एकदम जवान लडकी वाटत होती. आम्ही जेव्हा बाहेर पडलो तेव्हा रस्त्यावर बरेचजण तिच्याकडे बघत होते हे मी नोटीस केले.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत