गोष्ट माझी आणी माझ्या अम्मीची 2

Marathi Sex Stories प्रत्येक शनिवारी संध्याकाळी अम्मी आठवड्याच्या खरेदीसाठी जात असे आणी ती मला सोबत नेत असे. खरेदी झाल्यानंतर आम्ही मरीन ड्राईव्हला समुद्रकिनारी जात असे आणी एका टोकावरून चालत चालत आम्ही गिरगाव चौपाटीपर्यंत जात असे. चालता चालता कधी मी तिचा हात धरत असे तर कधी तिच्या कंबरेत हात टाकून तिला चिटकून चालत असे. चौपातिला पोहचल्यानंतर एका टोकाला असलेल्या खडकाळ जागी आम्ही बसत असू, शक्यतो गर्दीपासून दूर. तेथे बसल्यानंतर आम्ही गप्पा मारत असे, हसत खेळत असे, एकमेकांना चिडवत असे. जर ती शांत बसलेली असेल तर मी तिच्या खांद्यावर हात टाकत असे आणी मग ती मागे होवून माझ्या खांद्यावर डोके टेकवून शांत बसत असे. नंतर मग आम्ही बसने घरी येत असू. मला माहित होते तिला आमचा हा आठवड्याचा प्रोग्राम आवडत होता.

एकदा असेच आम्ही बोलत हसत, समुद्रकिनारी चालत होतो. आमच्या समोरून एक माझ्या वयाचा मुलगा आणी मुलगी, हातात हात घालून येत होते. अम्मीने त्यांना पाहिले आणी ती माझ्याकडे बघून हसली. मीही तिच्याकडे बघून हसलो पण ती का हसली ते मला कळले नाही. आम्ही मग चौपातिला पोहचलो व आमच्या नेहमीच्या जागी बसलो. थोड्यावेळात अम्मीने हसत मला विचारले,

“सलीम बेटे! तु कधी कोठल्या मुलीबरोबर त्या मुलासारखा हातात हात घालून चालला आहेस का? कधी तू कोणत्या मुलीच्या प्रेमात पडलास का? तुला एखादी गर्लफ्रेंड आहे का?”

“अम्मी!” मी जराही विचार न करता तिला पटकन जवाब दिले, “मी माझ्या प्रेमभावना काही मुलींना सांगायचा प्रयत्न केला पण माझ्या मनात तुझाच विचार असायचा. मी फक्त तुझ्याबरोबरच तसा हातात हात घेवून चाललो आहे. तेव्हा तुच माझी गर्लफ्रेंड आहेस.”

तिने पटकन वळून हैरान होवून माझ्याकडे बघितले. तिला काहितरी बोलायचे होते पण काही न बोलता तिने तोंड फिरवले.

“अम्मी, मी काही चुकीचे बोललो का?” मी परेशान होवून तिला विचारले.

“आपण आता घरी निघायला पाहिजे…..” तिने बऱ्याचवेळा नंतर म्हटले.

मनातल्या मनात मी स्वत:ला गाली देत होतो की मी तसे बोलायला नव्हते पाहिजे. पण माझ्या खऱ्या भावना माझ्या तोंडून आता बाहेर पडल्याच होत्या तर मग आता मी पीछे हटणार नव्हतो.

“अम्मी, मला माहित नाही हे बरोबर आहे की चूक ते पण मी तुझ्या प्रेमात पडलो आहे. आणी तुला सुखी करण्यासाठी मी काहिही करेन.”

ती तरीही बराचवेळ शांत होती. शेवटी मायूसपणे माझ्याकडे बघत ती म्हणाली,

“तु माझा मुलगा आहेस, सलीम! असे प्रेम आई आणी मुलात कधीही घडत नाही. जर कोणाला हे कळले तर ते काय विचार करतील?”

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत