गोष्ट माझी आणी माझ्या अम्मीची 9

Marathi Sex Stories मग अम्मीच्या छातीवरून तसाच चुंबन घेत घेत मी खाली तिच्या बेंबीपर्यंत आलो. तिचे अंग चाटताना मला तिच्या पसीन्याची थोडीशी खारट चव चाखायला मिळाली. माझ्या चाटण्याने तिच्या तोंडातून उत्तेजनेचा स्पष्ट हुंकार बाहेर पडला. तिची बेंबीच्या वर चाटताना मी माझा हात तिच्या सलवारच्या नाडीवर ठेवला. मग चाचपून नाडीचे टोक शोधले आणी नाडी खेचली. आता जीभेने मी तिच्या बेंबीचा दाणा चाटू लागलो. त्याने तिला मजा वाटली आणी तिने आपले नितंब उचलून आपले पोट माझ्या तोंडावर दाबले.

तिच्या नितंब उचलण्याचा फायदा घेत मी तिचा सलवार तिच्या कंबरेवरून खाली ओढला. सलवारचा अजून बराच भाग तिच्या नितंबाच्या खालच्या भागाखाली अडकला होता. मी अम्मीची खोल बेंबी चाटत आणी चोखत राहिलो व ती अतीसुखाने वर खाली होत राहिली. ती वर झाली की मी तिचा सलवार खाली खेचायचो. असे थोडा थोडा सलवार खाली खेचत खेचत शेवटी मी पुर्ण सलवार तिच्या नितंबाखालून काढण्यात यशस्वी झालो. मग मी झटकन तिचा सलवार तिच्या मांड्याखाली ओढून तिच्या पायात ढकलला.

आता मी अम्मीच्या उघड्या झालेल्या पायावरून आणी मांड्यावरून वर-खाली हात फिरवू लागलो. तिचे पाय कडक लागत होते. हळु हळू माझे हात तिच्या मांड्यामधल्या भागाकडे सरकू लागले. तिच्या मांड्याही बऱ्यापैकी मऊ मऊ लागत होत्या. ती थरथरली जेव्हा माझी बोटे तिच्या पँटीजच्या किनारीवर पोहचली तेव्हा. मला तिच्या मांड्यां मधल्या ’प्रायवेट’ भागावर पोहचता येवू नये म्हणून तिने आपल्या मांड्या दाबून घेतल्या. मी माझा चेहरा वर केला आणी तिच्या ओठावर माझे ओठ ठेवले. मग माझ्या जीभेने मी तिचे ओठ विलग केले आणी माझी जीभ तिच्या तोंडात घातली. अम्मीने माझ्या तोंडात हुंकार सोडला आणी ती रीलॅक्स झाली. त्याने आपोआप तिच्या मांड्या विलग झाल्या.

माझा हात अम्मीच्या मांड्यामध्ये पोहचला आणी मी तिची चूत तिच्या पँटीजवरून कुरवाळू लागलो. आता ती अजिबात प्रतिकार करत नव्हती. मी जणू जन्नतमध्ये पोहचलो! अम्मी, माझी आई, माझी सपनो की राणी, जीने मला जन्म दिला… ती मला तिच्या चूतला हात लावून देत होती आणी लवकरच मला चोदायला देणार होती. मी वेड्यासारखा तिची चूत पँटीजवरून हाताळू लागलो. मला पँटीजवरून तिच्या चूतच्या वरचा दाणा जाणवला आणी मी त्याला घासू लागलो. अम्मी कामसुखाने विव्हळली. हळु हळू तिची पँटीज तिच्या चूतरसाने ओली होत चालली.

मी माझा हात अम्मीच्या चूतवरून काढला आणी उभा राहिलो. मग मी माझा कुर्ता काढला व पायजमा अंडरवेअरसकट खाली ढकलला. माझा कडक लंड टणकन उडत बाहेर मोकळा झाला. अम्मी माझ्या बेडवर पडलेली होती. मी तिच्या अंगावर पडलो व माझे तोंड तिच्या अंगावरून घासत घासत खाली सरकलो. मी तिच्या पँटीजच्यावरून चूतवर येवून थांबलो. माझे तोंड आणी तिची चूत याच्यामध्ये आता फक्त पँटीजच्या पातळ कपड्याचा अडथळा होता. तिच्या चूतवर माझे तोंड व नाक ठेवून मी दिर्घ श्वास घेतला व तिच्या चूतरसाचा वास घेतला.

तिच्या पँटीजच्या बाजूच्या किनारीमधून तिच्या चूतवरचे केस बाहेर आले होते. आणी त्यांची गिनती बघून आतमध्ये ते बेशुमार असणार याचा अंदाजा येत होता. मी अम्मीची चूत तिच्या पँटीजवरून चाटायला सुरुवात केली आणी उत्तेजनेने ती आपली कंबर हलवून वेडीवाकडी हालचाल करू लागली. माझे तोंड वासून मी तिची ओली पँटीज चोखू लागलो व तिच्या चूतरसाची चव घेवू लागलो. तिची चूत अशी चोखता चोखता मी माझी बोटे तिच्या कंबरेवर पँटीजच्या आत घुसवली आणी ती खाली खेचू लागलो. ताडकन अम्मी वर उठली.

” नही!” अम्मी म्हणाली, “मी तुझी अम्मी आहे! आणी मी असे माझ्या मुलाबरोबर नाही करू शकत! मला तुझ्या अब्बांना फसवायचे नाही आहे.”

“अम्मीजान! मी तुझ्यावर प्रेम करतोय आणी तु एकदम खुबसूरत आहेस. मला माहित आहे आई आणी मुलाचे शारिरीक संबंध नाजायज आहेत. पण मला एवढेच कळते की जर आपण कोणाबरोबर प्रेम करतो तर त्याच्याबरोबर शारिरीक संबंध ठेवणे सहाजिकच आहे.”….

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत